banner476

2020 Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Başvuruları

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile destek eğitimi programı uygulayan özel eğitim okullannda ilgi (a) Mütalaa ile belirtilen alanlarda uzman öğretici düzenlenecek 160 saat teorik ue 80 saat uygulamalı olmak üzere toplam 240 saatlik Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kurs Programını başarıyla tamamlayanlar, özel eğitim alanı öğretmenleri tarafından uygulanan destek eğitim programlarında uzman öğretici olarak görevlendirilebilecektir.

MEB 27.01.2020, 09:45
2020 Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu Başvuruları

Bu kapsamda; Genel Müdürlüğümüze bağlı özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitim personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla, yazımız ekindeki tabloda belirtilen yer ve tarihlerde başvuru şartlarını taşıyan adaylar için ilgi (c) Makam Onayı doğrultusunda Ankara ve Erzurum illerinde "Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu" düzenlenecektir. Söz konusu kurs başvurulan, aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır:

1- Bu kurslara ilgi (b) Mütalaa'da belirtilen; okul öncesi, çocuk gelişimi ve eğitimi ya da sınıf öğretmenliği alanına kaynak gösterilen yükseköğretim mezunlanndan özel eğitim okullan ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev yapanlar ile bu kuramlarda çalışmak üzere sözleşme imzalayıp belirtilen tarihlerde görevlendirme onayı alanlar katılabileceklerdir. (Çocuk gelişimi bölümü mezunlannın başvurularının kabul edilebilmesi için pedagojik formasyon almış olması gereklidir.)

 2- Düzenlenecek kursun yol, konaklama ve diğer giderleri kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır. Ayrıca kursun düzenlendiği eğitim merkezindeki salon, yemek ve diğer giderleri de kamu kurumlan için belirlenen meblağı aşmamak kaydıyla, kursiyerlerin kendileri tarafından karşılanacaktır.

  3- Başvurular, destek eğitim programı uygulayan özel öğretim kurumlan tarafından yapılacaktır. Kurumlar bilgi girişleri için "MEBBİS Özel Öğretim Kurumlan Modülü" altında bulunan ve sadece özel öğretim kurumlanmn kullanımına açık olan "Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri" ekranını kullanarak ek tabloda yer alan sayılı/numaralı hizmet içi kursunu seçip 30/01/2020 tarihinde 11.00-23.59 saatleri arasında başvuru yapabileceklerdir. Başvuru yapıldıktan sonra görevlendirme onayı olmayan adaylann 30/01/2020 - 05/02/2020 tarihleri arasında görevlendirilmelerinin yapılması gerekmekte olup görevlendirme onayına Bakanlıkça düzenlenen "Özel Eğitim Alanında Destek Eğitimi Verecek Uzman Öğretici Yetiştirme Kursu'na katılmak şartıyla" şeklinde şerh düşülecektir.

4- Kurumlar, kursiyer için "Özel Öğretim Kurumlan Modülü" altında Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemlerinden başvuruyu onayladıktan sonra aynı sayfada yer alan raporlardan “Hizmet İçi Eğitim Başvuru Formu” raporunun çıktısını alarak kursiyerin görevlendirme onaylan, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopilerini de onaylayarak bu belgeleri 05/02/2020 tarihi mesai bitimine kadar bulunduktan il milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

 5- Bu belgeler, il milli eğitim müdürlüklerinin özel öğretim kurumlanmn iş ve işlemlerinden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, bir şube müdürü ile şef ya da memurdan oluşturulacak komisyon tarafından incelenerek MEBBİS Özel Öğretim Kurumlan Modülü altında bulunan Hizmet İçi Eğitim Onay İşlemleri, İl Aday Başvuru Onay İşlemleri ekranından en geç 06/02/2020 tarihi saat 17.00' ye kadar başvurusu uygun değerlendirilenler onaylanacak; başvurusu uygun görülmeyenlerin başvurulan açıklamalar bölümüne gerekçe belirtilerek reddedilecektir. (Başvuru evrakları ve başvuru listeleri il milli eğitim müdürlüklerince muhafaza edilecek, ayrıca Bakanlığa gönderilmeyecektir.)

6- Yapılan değerlendirme sonucunda başvurulan uygun değerlendirilenler ile başvurusu reddedilenler, yaşanabilecek olumsuzluklann önlenmesi amacıyla il milli eğitim müdürlükleri tarafından adaylara zamanında bildirilecektir.

 7- Belgeleri eksik veya başvuru şartlarını taşımayan kursiyerlerin evrakları işleme alınmayacak, başvurulan -kursa başlamış olsalar dahi- iptal edilecektir. Şartlan taşımadığı halde kursa katılmak için başvuru yapan kursiyerler ile ilgili iş ve işlemleri yürüten kurum müdürleri hakkında yasal işlem yapılacaktır.

 8- Başvurulan uygun görülen kursiyerlerin listesi Genel Müdürlüğümüzün internet sayfasında (ookgm.meb.gov.tr) duyurulacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@