22.871 sınıf öğretmeni alan değişikliği yaptı...

22.871 sınıf öğretmeni alan değişikliği yaptı...

22.871 sınıf öğretmeni alan değişikliği yaptı

İLKSAN basın duyurusu:


Milli Eğitim Bakanlığı’nın aldığı karar gereği İLKSAN üyesi sınıf öğretmenlerine alan değişikliği hakkı tanınmış olup, bu kapsamda toplam 22.871 sınıf öğretmeni alan değişikliği yaparak branş öğretmenliğine geçmiştir. Branşa geçen üyelerimizden 4451 üyemiz Sandık üyeliği kapsamında olan zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğini tercih ettiğinden, üyelikten ayrılacak üye sayımız 18.420’dir.


Mevcut mevzuatımız gereğince branşa geçen üyelerimizin birikmişlerini yasal faizi ile ödemek suretiyle üyelikten çıkarılacağından emeklilik hakkını kayıp edeceği ve bu durumun üyelerimizi mağdur edeceğinden dolayı yönetim kurulumuz ana statü ve yönetmelik değişikliğine giderek çalışmayı Bakanlığımıza sunmuş, Bakanlığımız da bu kararımızı uygun görerek ana statü değişikliğine gitmiş ve onay sonrasında Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa göndermiştir.


Buradaki temel amaç üye mağduriyetinin önlenmesidir. Sandığımız ayrılan tüm üyelerimizin birikmiş aidat ve yasal faizlerini tek kalemde ödemeye muktedirdir. Altını çizerek belirtmek isteriz ki, 5 Ekim 2012 tarihi itibariyle Sandığımızın 38.469.061,28 TL banka mevduatı, 125.501.246,18 TL portföy miktarı ve 341.472.767,79 TL üyelerimizden ikraz alacağı bulunmaktadır. Bu tarih itibariyle toplam 505.443.075,25 TL hazır değerlerimiz bulunmaktadır. Ayrıca her ay üyelerimizden8.556.798,19 TL aidat ve 13.737.000,00 TL ikraz taksit dönüşü olmak üzere toplam 22.293.798,19 TL nakit girişi sağlanmaktadır.


Üzülerek görüyoruz ki, son günlerde bazı basın ve yayın organlarında yer alan ve alan değişikliği ile ilgili branşa geçen üyelerimize ödenecek birikmiş aidat ve yasal faizi ödenmesi hususunda yanlış bilgi ve yorumlara neden olacak beyanlar bulunmaktadır. Maksadı belli, rasyonellikten uzak bu beyanlarda alan değişikliği yapan toplam 18.420 üyemize ödenecek birikmiş aidat ve nemaları nedeniyle Sandığımızın sıkıntı yaşayacağı, zor durumda kalacağı ifade edilmiştir.


Yukarıda da detay bilgileri verilen Sandığımızın hazır ve kullanılabilir değeri 505.443.075,25 TL’dir. Alan değişikliği yapan 18.420 üyemizin tamamı Sandık üyeliğinden ayrılacağı düşünüldüğü kabul edilecek olunursa bile Sandığımızın parasal sıkıntı yaşamayacağı açıktır. Sandığımız güçlü ve disiplinli mali yapısı dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da üyelerimizi mağdur etmeyeceği gibi üyelerimizin yaşam kalitesini artırmak için sürekli gelişmektedir. Ancak, yapılan bu haberler ne yazık ki üyelerimizi yanlış yönlendirerek bilgi kirliliği içinde onların mağduriyetlerine sebebiyet vermektedir.


Öte yandan, alan değişikliği nedeniyle 18.420 üyemizin üyelikten ayrılması halinde Sandığımızın aylık yaklaşık 497.000 TL. aidat geliri azalacak olup, bu miktar Sandık toplam aidat gelirinin yaklaşık %6’sına tekabül etmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, Sandığımız hazır değer açısından sıkıntı yaşamayacaktır. Kaldı ki, alan değişikliği yapan 18.420 üyemizden %10 - %20’lik bir oranının üyelikten ayrılacağı öngörülmektedir.


Alan değişikliği nedeniyle ayrılmak isteyen üyelerimize, bilgisi olması açısından üyelik devamı veya ayrılması halinde 10, 20 ve 30 yıl üzerinden hesaplanan emekli yardımı ve aidat iadesi tablosu aşağıda belirtilmiştir.

  Üyeliğe devam ettiği taktirde emekli yardımı Birikmiş aidat ve yasal faizi
10 Yıllık Üye 9.464 TL 3.406 TL
20 Yıllık Üye 13.260 TL 4.536 TL
30 Yıllık Üye 15.828 TL 5.434 TL


Ayrıca, söz konusu maksatlı yayınlarda kamuoyunu yanıltıcı şekilde Sandık mali durumunun zorda olduğu ifade edilmiştir. Sandığımızın www.ilksan.gov.tr internet adresinde ‘Faaliyet Raporları’ bölümünde yayınlanan 5 yıllık faaliyet raporları incelendiğinde görüleceği üzere 2002-2012 Ağustos arasında ödenen toplam sosyal yardımları, maddeler halinde aşağıdaki tabloda bir kez daha dikkatinize sunmak isteriz.

  ÜYE SAYISI YARDIM TUTARI
EMEKLİ YARDIMI 62.156 439.127.564,06 TL
EVLENME YARDIMI 71.278 27.753.600,03 TL
DOĞAL AFET 3.716 1.979.493,60 TL
ÖLÜM YARDIMI 1.947 12.087.396,05 TL
ŞEHİT YARDIMI 1 12.000 TL
AİDAT İADESİ 24.807 26.872.886,85 TL
GENEL TOPLAM 163.905 507.832.940,59 TL


Görüleceği üzere toplamda 163.905 üyemize 507.832.940,59 TL. nakden ödenmiştir. Sandığımız 2023 vizyonumuzda da belirttiğimiz gibi proje odaklı, hizmette yarışan kurum kültürü ile geleceğe emin ve güçlü adımlarla yürümektedir.


Tüm üyelerimize ve kamuoyuna önemle duyurulur. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.