banner476

Çıraklıkta, ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

Çıraklıkta, ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

MEB 25.06.2014, 01:02 25.06.2014, 01:03
Çıraklıkta, ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?
 Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kuramlarında işletmelerde meslek eğitimi ders yükü, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesindeki hükümlere göre belirlenmektedir.

Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kuramlarında işletmelerde meslek eğitimi ders yükü, Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 2. ve 3. fıkrasındaki;

(2) Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kuramlarında işletmelerde meslek eğitimi ders yükü hesaplanırken, 10'dan fazla grup oluşturmamak üzere meslek alanında bulunan kayıtlı toplam çırak sayısı;

a) 12-41 çırağa kadar 1,

b) 41-81 çırağa kadar 2,

c) 81-121 çırağa kadar 3,

ç) 121-161 çırağa kadar 4,

d) 161-201 çırağa kadar 5,

e) 201-241 çırağa kadar 6,

f) 241-281 çırağa kadar 7,

g) 281-321 çırağa kadar 8,

ğ) 321-361 çırağa kadar 9,

h) 361 ve daha fazla çırak için 10,

olacak şekilde gruplandırılır.

(3) İşletmelerde meslek eğitimi ders yükü, çıraklık eğitimi çerçeve öğretim programlarına göre haftalık 32 saatlik işletmelerde meslek eğitimi ders saati ile grup sayısının çarpımı sonucu bulunur. İşletmelerde meslek eğitimi ders yüküne, meslek alanında okutulan haftalık alan/dal meslek ders saatleri eklenerek, alanın toplam ders yükü bulunur. hükümlerine göre belirlenmektedir.

Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadro belirlenmesinde dikkate alınacak hususlar" başlıklı 22. maddesi 2. ve 3. fıkrasındaki hükümlere göre Çıraklık eğitimi uygulanan yaygın eğitim kuramlarındaki öğrenci grup sayılarını örnekleyecek olursak;

Çırak Sayısı Grub Sayısı
12 - 41 çırağa kadar 1 grup
41 - 81 çırağa kadar 2 grup
81 - 121 çırağa kadar 3 grup
121 - 161 çırağa kadar 4 grup
161 - 201 çırağa kadar 5 grup
201 - 241 çırağa kadar 6 grup
241 - 281 çırağa kadar 7 grup
281 - 321 çırağa kadar 8 grup
321 - 361 çırağa kadar 9 grup
361 ve daha fazla çırak için 10 grup

Şeklinde tablo ortaya çıkacaktır.

Atölye ve Laboratuvar Dersleri Öğretmenleri norm kadrolarının belirlenmesinde dikkat edilecek hususlarla ilgili aşağıdaki haberimizdeki ayrıntılarda dikkate alınmalıdır.


Ahmet KANDEMİR

Kaynak: Kaynak: www.memurlar.net
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@