banner476

MEB, 15 konuda çalışma yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2018 Çalışma Raporu imzalandı. 15 maddede mutabakat sağlandı.

MEB 13.04.2018, 14:53
MEB, 15 konuda çalışma yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2018 Çalışma Raporu imzalandı. 15 maddede mutabakat sağlandı.

Kurum İdari Kurulu Başkanı ve MEB Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bekir Erdoğan, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Abdullah Yurdabakan, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı ve Hasan Yalçın Yayla tarafından imzalanan mutabakat metninde, çalışma yapılması konusunda görüş birliğine varılan konular şunlar:

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere;

(a) Eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi noktasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda,

(b) Eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması noktasında 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda,

(c) Eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukuki yardım yapılması noktasında 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede düzenleme yapılması için girişimde bulunulmalıdır.

-Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik görevlerinin devamı noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan daha sonra terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar verilenler görevlerine iade edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların görevlerine iadesi için girişimde bulunulmalıdır.

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

-Sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilenlerin, genel ve özel şartları sağlamaları halinde, eğitim kurumları yöneticiliğine görevlendirilebilmeleri sağlanmalıdır.

-Sözleşmeli öğretmenlerin, 1111 sayılı Kanun'un ek 4. maddesi ile 6.7.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmeleri sağlanmalıdır.

-Çalışma süreleri/mesai saatleri dışında ve öğretmenlere ait dinlenme zamanlarında düzenlenecek İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gruplarında görev alacak öğretmenlere, gönüllü olarak görevlendirilip görevlendirilmediklerine bakılmaksızın ek ders ücreti ödenmelidir.

-Kariyer basamaklarında yükselmenin, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılması suretiyle yeniden uygulanması sağlanmalıdır.

-Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi verilen yönetici ve öğretmenlere, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

-Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il milli eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutulmamaları noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

-Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirilmesi halinde, görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartının arandığı dönem zarfında bu durumda olup da mahkeme kararına bağlı olarak öğretmen olarak atanmalarına rağmen aleyhine kesinleşen yargı kararı sonrası öğretmenlikle ilişiği kesinleşenlerin mağduriyetleri giderilmelidir.

-Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti ödenmelidir.

-Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

-25.8.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin ikinci kısım birinci bölümünün 27. maddesinde yer alan, "Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır" hükmü gereğince, Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personele servis hizmeti sağlanmalı; bu hizmet sağlanıncaya kadar personele ulaştırma bedeli ödenmelidir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@