banner476

MEB'den Hafızlık Eğitimi Alan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Yazısı

Milli Eğitim bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Hafızlık Eğitimi Alan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokul Öğrencileri başlıklı bir yazı yayınladı. Öğrencilerin kayıt durumları, sınıf geçme ve başarı durumlarının ele alındığı yazı şu şekilde;

MEB 13.05.2019, 17:01
MEB'den Hafızlık Eğitimi Alan Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Öğrencileri Yazısı


 İlgi (a) yönetmeliğin; 32 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Ortaokul/İmam Hatip Ortaokulu 5 inci, 6 ıncı ve 7 inci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin  bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir."denilmektedir. İlgi (a) yönetmeliğin 3 üncü maddenin 2 inci fıkrasının (a) bendinde; “...İlköğretimde öğrenci, kendi yaş grubu içinde bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.” İlgi (a) yönetmeliğin 27 inci^maddesinin (2) inci fıkrasının (a) bendinde; “ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında bir dersin dönem puanı; öğrencinin sınavlardan, ders etkinliklerine katılımdan ve varsa projeden aldıkları puanların aritmetik ortalaması ile belirlenir.” İlgi (a) yönetmeliğin 14 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında ise; "Okulda komisyon oluşturulacak sayıda öğretmenin bulunmaması durumunda il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurularak komisyon üyelerinin tamamlanması sağlanır.” denilmektedir. Buna göre 2018-2019 öğretim yılında ortaokul ve imam- hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencisi iken ilgi (a) yönetmeliğin 32 inci maddesine göre hafızlık eğitimi alan ve izinli sayılan öğrenciler en geç 17 Mayıs 2019 tarihine kadar okullarına döndürülerek e-okul sisteminde aktif öğrenci durumuna getirileceklerdir. En geç belirtilen tarihte okullarına dönen ve aktif öğrenci durumuna getirilen söz konusu öğrenciler 20 - 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında ilgi (a) yönetmeliğin 32 inci maddesine göre sınava alınacaklardır. Sınav komisyonları; okul müdürü veya müdür başyardımcısının başkanlığında ortaokul ve imam- hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında okutulan tüm derslerin alan öğretmenleri ile okul rehber öğretmeninden oluşacaktır. Yeterli sayıda öğretmen bulunmaması durumunda İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurularak yeterli sayıda öğretmenin görevlendirilmesi sağlanacaktır. Sınav sonuçları tutanakla tespit edilerek e-okul sistemine işlenecek ve başarılı olanlar bir üst sınıfa geçeceklerdir. Sınav sonunda başarısız olan öğrencilerin durumu ise ilgi (a) yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre toplanacak olan Şube Öğretmenler Kurulunda (ŞÖK) görüşülecek ve sınıf geçme durumları Şube Öğretmenler Kurulu (ŞÖK) kararma göre belirlenecektir. Bu öğrencilerin başarı durumları ise ilgi (a) yönetmeliğin 31'inci maddesinin (2) inci fıkrasının (c) bendi ile ilgi (a) yönetmeliğin 32 inci maddesinin 4 üncü fıkrasına göre değerlendirilecektir. Bu süreç içerisinde sınava katılmayan öğrenciler ise sınıf tekrarına kalacaklardır. İlgi (b) yönetmeliğin 17 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında ise; "Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliği hükümleri gereğince öğrenim hakkını kullanmamış sayılan öğrencinin yatılılık vebursluluk hakkı dondurulur ve öğrenime devam etmesi halinde yatılılık ve bursluluk hakkı devam eder." denilmektedir. Bu nedenle, ilgili okul idareleri hafızlık eğitimi için bursluluğu dondurulan imam hatip ortaokulu ve ortaokul öğrencilerinin durumlarını Mayıs ayı sonunda e-burs modülünde aktif konuma getireceklerdir. Bilgilerinizi ve yazımızın, iliniz dahilindeki ortaokul, imam hatip ortaokulu ve bünyesinde imam hatip ortaokulu bulunan Anadolu imam hatip lisesi müdürlüklerine acilen duyurularak gereğinin herhangi bir gecikmeye mahal vermeden süresi içinde yapılmasının teminini arz ve rica ederim.


Kamuajans.com/ÖZEL

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@