banner476

MEB'den Kurslarla İlgili Önemli Açıklamalar

Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmelik Değişikliği ile İlgili Açıklamalar

MEB 11.03.2019, 19:30
MEB'den Kurslarla İlgili Önemli Açıklamalar

İşte o açıklama:

İlgi (b) Yönetmelik değişikliği 06 Mart 2019 tarihli ve 30706 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe gimıiş olup 6 ncı maddesinde kurs açılışları ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

İlgi (b) Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında;

"(1) Kurslara; en az ön lisans mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu temsilcisi en az ön lisans mezunu olan tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumlan Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfus sayısına göre kurs açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Merkez ilçe ve diğer ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve diğer ilçelerde açılacak kurs sayısı belirle-'1 ilken Türkiye İstatistik Kurumunun bir önceki yıl o il için tespit ettiği nüfus bilgileri esas alınır. İl nüfusu;

a) 300.000’in altında olan her il için üç,
b) 300.000’den fazla olan illerde ise ilk 300.000 nüfus için üç ve sonraki her 200.000 nüfus için ilave bir,
kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 50.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.

(3) Nüfusu azalan il/ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu il/ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Milli Eğitim Bakanına operasyon çekiliyor!
Ayrıca aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesinde; “ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarını açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.” hükümleri yer almaktadır.

Bu kapsamda 2019 yılı kontenjanları bu hükümler doğrultusunda tespit edilerek daha sonra ilan edilecektir. Kontenjanlar ilan edilmeden önce yapılacak işlemlere ilişkin aşağıdaki açıklamalara ihtiyaç duyulmuştur:

1- İlgi (b) Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine ilgi (b) Yönetmelik ve ilgi (c) Yönerge hükümlerine göre müracaat eden kişilerden ilgi (a) Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar, başvuru belgelerini tamamlayanlar ve Özel Öğretim Kurumlan Kanununun 4 üncü maddesi birinci fıkrası hükmü doğrultusunda işlemi bitenlerin başvuru dosyaları en kısa sürede Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- İlgi (b) Yönetmelik değişikliği yürürlüğe girmeden önce il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine kurum devri veya nakli için başvuruda bulunan kuramların devir veya nakil işlemleri devam edecektir.

3- Bir ilçeden başka bir ilçeye nakil yapmak için başvuran kursların başvuruları, hazırladıkları belgeleri tam ise nakil işlemleri gerçekleştirilecektir.

4- İlgi (b) Yönetmelik değişikliği 06.03.2019 tarihinde yürülüğe girmiş olup bu tarihten sonra kurum açılışına ve ilçeden ilçeye kurum nakline izin verilmeyecektir.

5- İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinde işlem gören ve işlemi uygun olan kurs açılış işlemleri veya ilçeden ilçeye kurum nakli işlemleri ile ilgili dosyaların en geç 22.03.2019 tarihine kadar Bakanlığımıza ulaştırılması sağlanacaktır.
 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@