banner476

MEB'den Önemli Yönerge

Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi

MEB 16.04.2019, 18:13
MEB'den Önemli Yönerge

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 10096465-10.04-E.5263454 sayılı Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi konulu 12 Mart 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK, Genel Müdür Vekili Ahmet Emre BİLGİLİ ve Bakan Yardımcısı İbrahim ER imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımızca rehberlik hizmetleri kapsamında, doğal afet, terör, göç, intihar, ölüm - yas, cinsel istismar gibi travmatik ve zorlu olaylar karşısında psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri yürütülmektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesinde dikkat edilecek hususları düzenlemek için “Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi” hazırlanmıştır. 


Bu yönerge ile; psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetlerinin yürütülmesi için yer, zaman ve imkân gözetilmeksizin gerekli ortam ve koşulların oluşturulması, travma/kriz sonrası oluşan koşullar nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde ilgili birimler arasında hızlı, etkili ve verimli koordinasyonun sağlanması, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri kapsamında gerekli insan kaynağının sağlanması ve güçlendirilmesi, travma/kriz durumlarında yönetici, öğretmen, öğrenci, veli ve okul yardımcı personeline yönelik psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetlerinin yürütülerek bu bireylerin travma tepkilerinin normalleştirilmesi ve günlük yaşama uyumlarının sağlanması, psikososyal koruma, önleme ve krize müdahale hizmetleri kapsamında yapılan çalışmaların kurumlar arası işbirliği içerisinde izlenmesi, bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve raporlaştırılması, travma/kriz sonrasında yapılan müdahalenin etkisinin değerlendirilmesi; buna uygun olarak orta ve uzun dönem çalışmaların planlanması amaçlanmaktadır.

Makamlarınızca da uygun görülmesi halinde ekte yer alan “Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize Müdahale Hizmetleri Yönergesi” nin ekleriyle birlikte yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@