banner476

MEB Görüş Bildirdi ,Bir Sınıfta En Az Kaç Öğrenci Olması Gerekir ?

İliniz merkez Solmaz Ortaokulu 5 inci sınıfında 29 öğrencinin kaydının göründüğü ve 3 (üç) şube oluşturulduğu, 1 (bir) öğrencinin de nakil bekletildiği hususu ile ilgili inceleme işlemi yapıldığı, bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı konusunda mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı ve uygulamaya ilişkin Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulduğu hususundaki ilgi (c) yazınız incelenmiştir.

MEB 27.01.2020, 11:18 27.01.2020, 12:39
MEB Görüş Bildirdi ,Bir Sınıfta En Az Kaç Öğrenci Olması Gerekir ?

a) Mîllî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlan Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik.

 b) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği

 c) 20.10.2015 tarihli ve 10600217 sayılı yazınız.

 İliniz merkez Solmaz Ortaokulu 5 inci sınıfında 29 öğrencinin kaydının göründüğü ve 3 (üç) şube oluşturulduğu, 1 (bir) öğrencinin de nakil bekletildiği hususu ile ilgili inceleme işlemi yapıldığı, bir sınıfta olması gereken en az öğrenci sayısı konusunda mevzuatta bir düzenleme bulunmadığı ve uygulamaya ilişkin Bakanlık görüşüne ihtiyaç duyulduğu hususundaki ilgi (c) yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere ilgi (a) Yönetmeliğin 18 inci maddesinde;

"Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, genel bilgi ve meslek dersleri toplam ders yükü;

a) 6-31 saate kadar 1,

 b) 31 -42 saate kadar 2,

 c) 42’den fazla olması hâlinde her 21 saat için 1,

genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat , olması halinde ilave olarak 1 genel bilgi ve meslek dersleri öğretmem norm kadrosu daha verilir." hükmü yer almaktadır.

 İlgi (b) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin onuncu fıkrasında da "İlköğretim kurumlarında sınıf mevcutları otuzun altında kalan okulların boş kontenjanları eylül ayının ilk iş gününde e-Okul sisteminde ilan edilir. Bu okullara kayıt alanı dışından öğrencisini nakil ettirmek isteyen velilerin başvuruları 15 Eylül tarihine kadar e-Okul sistemi üzerinden alınır. Başvurunun boş kontenjandan fazla olması durumunda nakil gelecek olanlar e-Okul sistemi üzerinden kura çekilerek belirlenir ve nakilleri yapılır." denilmektedir.

5.1.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 50 nci maddesinde ise "Birleştirilmiş sınıflar da dahil olmak üzere bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 40 dan fazla olamaz." hükmüne yer verilmiştir.

İlgi (a) Yönetmeliğin 18 inci maddesinde yer alan hüküm atanacak öğretmen normu ile ilgili olup yukarıda sözü edilen Kanun ve ilgi (b) Yönetmeliğin birlikte değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere; ilköğretim kurumlarında bir şubedeki öğrenci mevcudunun 30'a tamamlanması, 4O'ı da geçmeyecek şekilde oluşturulması gerekmektedir.

Bu duruma göre iliniz merkez Solmaz Ortaokulunda yapılan uygulamanın hatalı olduğu, 29 öğrenci için yalnız bir şube oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@