MEB İlkokul,Ortaokul ve Lise Öğretmenleri için Mesleki Çalışma Konuları

MEB İlkokul,Ortaokul ve Lise Öğretmenleri için Mesleki Çalışma Konuları - 15 Haziran 2015 – 01 Temmuz 2015 Tarihleri arasında yapılacak olan Mesleki Çalışma ve Zümre Çalıştay konular

MEB 11.06.2015, 16:08 11.06.2015, 16:11
MEB İlkokul,Ortaokul ve Lise Öğretmenleri için Mesleki Çalışma Konuları

 MEB İlkokul,Ortaokul ve Lise Öğretmenleri için Mesleki Çalışma Konuları - 15 Haziran 2015 – 01 Temmuz 2015 Tarihleri arasında yapılacak olan Mesleki Çalışma ve Zümre Çalıştay konuları   15 Haziran 2015 – 01 Temmuz 2015 Tarihleri arasında yapılacak olan Mesleki Çalışma ve Zümre Çalıştay konuları

 İLKOKULLAR, ORTAOKULLAR, LİSELER MESLEKİ ÇALIŞMA KONULARI

Tabloda verilen her bir ders için aşağıda belirtilen temel hususlarda tebliğ/bildiri hazırlanabilir. Tebliğler, doğrudan bir dersin öğretimi ile ilgili olabildiği gibi genel eğitim konuları üzerine de olabilir ya da Meslekî bir tecrübenin, model uygulamanın ve iyi örneğin paylaşımını da içerebilir. - Derslerin öğretiminde kullanılan özel öğretim yöntem, teknik ve metotları veya örnek ders işlenişi,

- Derslerin müfredatının/programının ve kitabın işlenişi ve ortak konularda bilgi ve tecrübe paylaşımı,
- Derslerin öğretiminde karşılaşılan temel sorunlar ve çözüm önerileri,
- Derslerin öğretiminde materyal kullanımı, paylaşımı ve değerlendirilmesi,
- Derslerde verimliliği artırmak için okul ve çevre imkânlarının kullanımı,
- Bir konunun derste nasıl işlendiği, verimli sonuçlar elde edilen bir etkinlik süreci, öğretim tekniği,

- Seçmeli derslerin seçilme oranları ve öğrencilerin taleplerinin değerlendirilmesi,
- Öğretmenlerinin Meslekî gelişimine ve Meslekî yeterliliklerine yönelik değerlendirme ve çalışmalar,
- Öğrencilere kazandırılması gereken duygu, düşünce, bilgi, erdem, tecrübe ve davranışlar,
- Eğitimde ölçme değerlendirme ve ilgili derslerde uygulanışı,
- Öğrencilerin akademik başarısını etkileyen faktörler ve eğitimde niteliği arttıracak tedbirler,
- Eğitim-öğretim yılının değerlendirilmesi, yeni öğretim yılına yönelik alınacak tedbirler,
- Derslerin TEOG ve YGS soru ve kazanım analizleri ve değerlendirmeleri, - Yaz tatillerinin etkin olarak değerlendirilmesine yönelik öneri ve görüşler.

KAMUDANHABER.COM

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@