MEB, okulların dezenfeksiyonu için yapılması gerekenleri açıkladı

MEB, okulların dezenfeksiyonu için yapılması gerekenleri açıkladı

MEB 16.03.2020, 10:44
MEB, okulların dezenfeksiyonu için yapılması gerekenleri açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 09.03.2020 tarih ve 5056373 sayılı ve 12.03.2020 tarih ve 5409771 sayılı yazılarıyla Okulların dezenfeksiyonu için yapılması gerekenleri açıkladı.

Okulların dezenfeksiyonu için gerekli olan hijyen solüsyonu ihtiyacı, hipoklorit esaslı yüzey dezenfektan üretimi yapan Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 38 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden öncelikli olarak karşılanması planlanmaktadır.

Bu süreçte, teknik ve hizmet yeterliliğini geliştiren kimya teknolojisi alanı bulunan diğer mesleki ve teknik eğitim okullarının da il milli eğitim müdürlüklerince uygun görülmesi halinde ekte yer alan listeye eklenerek planlamaya dahil edilmesi uygun görülmektedir.

Buna göre;

a) İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri (İl İSGB) tarafından okul bazlı dezenfeksiyon malzemesi ihtiyaç yönetiminin koordine edilmesi,

b) Dezenfektan üretimi yapan okullar tarafından, belirlenen ihtiyaçlarının okullara teslim edilecek şekilde karşılanması,

c) 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü maddesinin (e) bendine uygun olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şubesince belirlenen dezenfektan ihtiyacına göre açılan siparişlerin mali şartlarının yönetilmesi,

) İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, dezenfektan siparişi için ödenek ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve okulların bağlı bulunduğu ilgili Genel Müdürlüklerin 03.02. bütçe tertibinden talep edilerek karşılanması,

) Okullarda, eğitim yapılmayan zamanlarda; sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeylerin haftada en az bir kez solüsyonlar ile dezenfekte edilmesi,

e) Okullarda, dezenfeksiyon sonrasında ve olabildiğince sıklıkla sınıflar, öğretmen odaları, idari odalar, tuvaletler, laboratuvar ve atölye gibi kapalı alanlar havalandırılarak eğitime hazır hale getirilmesi,

) İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile okullarda öğretmen, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme toplantılarının yapılması,

g) Bakanlığımız Dijital Eğitim Platformu EBA'da açılan Koronavirüs bilgilendirme ve bilinçlendirme alanında yer alan eğitim içeriklerinin; öğretmen, öğrenci ve velilerin toplu gösteriler ile erişimine açılması,

h) İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimlerinde görevli sağlık hizmetleri sorumlusu ve okul sağlığı denetim komisyonu üyelerince, dezenfeksiyon işlemlerinin takip edilmesi, sürecin izlenmesi, kimya ve biyolojik tehlikeler hakkında izleme ve gözetimin yapılması gerekli görülmektedir.

Merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında uygulamaların sağlıklı, ekonomik ve sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi için iş ve işlemlerin aşağıda belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmesi önemli görülmektedir.

Buna göre;

A) Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulaması: Bahse konu biyolojik tehlike ve risklerden korunmak üzere ilgi (e) yazı ile belirtilen hususlara uygun olarak aşağıdaki işlem basamaklarının gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir.

a) Hijyen uygulaması yapılacak okula gelen Sodyum Hipokloritin 1 lt'si 49 lt şebeke suyu ile karıştırılarak 50 lt solüsyon elde edilir. (1'e 49 oranı dikkate alınarak günlük ihtiyaç kadar karışım hazırlanır.)

b) Hazırlanan solüsyon, dezenfektede kullanılacak ekipmana (püskürtme aracı vb.) dikkatlice boşaltılır.

c) Solüsyonun uygulanmasından önce bütün alanın temizliği yapılır.

d) 50-60 m2 alana 2/3 lt solüsyon püskürtülür.

e) Yüzeyler ve alanda bulunan bütün eşyalar hazırlanan solüsyonla dezenfekte edilerek yeterince havalandırılır. (Yeterince havalandırma yapılmadan alan kullanıma açılmaz.)

f) Hijyen uygulaması sırasında veya daha sonra oluşacak sağlık sorunlarında ivedilikle sağlık kuruluşuna başvurulur.

g) Uygulama esnasında gıda ile temas edilmemesi için gerekli tedbirler alınır.

h) Okullarda eş zamanlı hijyen uygulaması bu şekli ile her hafta tekrarlanır.

B) Okullarda Eş Zamanlı Hijyen Uygulamasında Dikkat Edilecek Hususlar: Hijyen uygulamasında görevli çalışanların ve alanı kullanan bireylerin sağlığının korunması bakımından, aşağıda yer alan esaslara dikkat edilmesi önemli görülmektedir.

a) Üretilen solüsyonlar, ışık geçirmeyen plastik bidonlara konulur.

b) Sodyum hipoklorit çözeltileri ısı ve ışık ile bozulacağından, depolama koşullarına dikkat edilerek depolama sıcaklığı 30°C'nin üzerine çıkarılmamalıdır.

c) Sodyum hipoklorit çözeltileri ağzı kapalı ambalajlarda, serin ve ışık almayan bir ortamda saklanır.

d) Taşıma ve kullanım esnasında gözlük, yüz maskesi, eldiven, çizme ve koruyucu giysi vb. Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) kullanılır.

e) Okul ve kurumlar eğitim yapılmayan zamanlarda sıra, masa, tahta, dolap, askı, kapı, klozet, lavabo, kapı kolları ve tırabzanlar gibi sık kullanılan yüzeyler haftada en az bir kez solüsyonlar ile dezenfekte edilir ve ardından yeterince havalandırılır.

F) Dezenfeksiyon sonrası dezenfekte edilen alan kuruyuncaya kadar, risk ve tehlike farkındalığı oluşturacak standart uyarıcı işaret ve levhalar kullanılır.

g) Tüm uygulama alanlarında en az iki kişinin çalışması, çalışanların birbirlerini sürekli destekleyici mahiyette kontrol etmeleri sağlanmalıdır.

C) Teknik ve Diğer Özelikler: Eş zamanlı hijyen uygulamasının, aşağıdaki esaslar doğrultusunda teknik detaylara uygun olarak gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

a) NaOCl yaklaşık %5 konsantrasyonda sodyum hipoklorittir.

b) Aşağıda verilen tabloya göre, mevcutta bulunan NaOCl seyreltilerek uygulama gerçekleştirilebilir.

c) Dezenfeksiyon uygulamasının çıkış kapısına en uzak noktadan başlanıp, kapıya doğru gelinerek bitirilmesi sağlanmalıdır.

d) Planlama, okulun en üst katından başlanarak çıkışa doğru sonlanacak şekilde yapılmalıdır.

e) Uygulama, püskürtme yöntemi ile yapılabileceği gibi silme yöntemi ile de gerçekleştirilebilir.

D) Uygulama Yöntemleri Hakkında Açıklamalar : Eş zamanlı hijyen uygulaması yapılırken alanın fiziki yapısı, çalışma koşulları, kullanım durumu, personelin yeterliliği, ekonomiklik ve sağlığın korunması ile yukarıda belirtilen diğer detaylara göre alandaki yöneticilerin karar vermesi beklenen, silme ve püskürtme yöntemlerine ait açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

a) Silme yöntemi ile gerçekleştirilecek uygulamanın çift kova yöntemi ile iki kovalı araba, pres ve paspas ile aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılması önerilmektedir.

Uygulama:

-Mavi kovaya yeteri miktarda su konulur.

-İstenilen konsantrasyonda dezenfektan ilave edilir.

-Kırmızı kovaya mavi kovanın ¼ oranında durulama suyu ilave edilir.

-Akşamdan temizlenmiş paspas, mavi kovada yeterince ıslatılıp preste aynı kovaya sıkılır.

-Pres hemen kırmızı kovaya çevrilir.

-Paspas ile 15-20 m2 alan (kirliliğe göre) silinip, paspas kırmızı kovada durulanıp iyice sıkılır.

-Mavi kovada dezenfektana batırılıp fazla suyu biraz süzüldükten sonra yeterince kırmızı kovaya sıkılır ve işlem bu şekilde devam ettirilir.

-Sağlığın korunması açısından yeterli havalandırma mutlaka yapılır, havalandırma yapılmadan alan kullanıma açılmaz.

b) Püskürtme yöntemi ile gerçekleştirilecek uygulamanın aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilerek yapılması önerilmektedir.

Uygulama:

-Bir püskürtücü içine dezenfeksiyon solüsyonu ilave edilir.

-Uygun bir mesafeden yukarıda tarif edilen güvenlik ve uygulama talimatlarına uygun olarak uygulamaya başlanır ve tüm yüzeylere solüsyonun püskürtülmesi sağlanır.

-Kurulama işlemi gerçekleştirilmeden alan terk edilir

-Uyarı işaretleri uygulama yapılan alanlara konulur.

-Sağlığın korunması açısından yeterli havalandırma mutlaka yapılır, havalandırma yapılmadan alan kullanıma açılmaz.

Koronavirüs (Covid-19) ve diğer solunum virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemlerinin alınması, hijyen şartlarının sağlanması için öğrencilerin bir arada bulunduğu derslik, kantin, yemekhane, tuvalet, salon, spor alanı, yatakhane, banyo, okul servisi ve okul çevrelerinde temizlik ve hijyen şartlarının okul idarelerince sağlanması, şartların hassasiyetle yönetilmesi önemli görülmektedir.

Ahmet KANDEMİR/WWW.MEMURLAR.NET

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@