MEB'den 'yatırım programı' genelgesi

MEB'den 'yatırım programı' genelgesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği 2015-2017 dönemini kapsayan yatırım programı hazırlık çalışmaları başlamıştır.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği 2015-2017 dönemini kapsayan yatırım programı hazırlık çalışmaları başlamıştır.

T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı

Sayı : 84536802/602.07.01/2944945 13/07/2014
Konu : 2015-2017 Dönemi Yatırım

Programı Hazırlıkları

İlgi : Kalkınma Bakanlığının 02.07.2014 tarihli ve 2872 sayılı yazısı.

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereği 2015-2017 dönemini kapsayan yatırım programı hazırlık çalışmaları ilgi yazı ile başlamıştır.

Bu çerçevede;

1) İl Milli Eğitim Müdürlükleri ihtiyaç duydukları; okul (ilkokul, ortaokul ve okul öncesi hariç), ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim merkezi ve mesleki eğitim merkezi projelerine ait bilgilerini e-yatırım programına girerek teklif edeceklerdir.

2) Teklif edilen projeler elektronik ortamda önceliklerine göre değerlendirileceğinden ihtiyaç duyulan projelerin e-yatırım programına girilmiş olması önem arz etmektedir.

3) İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından e-yatırım sistemi üzerinden 2015, 2016 ve 2017 yılına teklif edilen projelere yatırımın aciliyeti dikkate alınarak öncelik sıralaması verilecektir. Öncelik sıralaması proje adından sonra gelmek üzere parantez içinde ((1), (2), (3) gibi) rakamla yazılacaktır.

4) Daha önceki yıllarda e-yatırım programına teklif edilen ancak bütçe imkanları nedeniyle yatırım programına alınmayan projelerin ihtiyaç durumu devam ediyor ise yeniden 2015 yılına teklif edilecektir.

5) Bakanlığımız yatırımcı birimleri (EK-6); İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 2015-2017 yıllarına teklif edilen yeni projelerin, e-yatırım sistemi üzerinden proje bilgilerini kontrol ederek düzeltilmiş halini onaylayacaklardır. İlgili birimin yeni projeye onay vermesinden sonra proje özellikleri, İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından ayrıca kontrol edilecek ve varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra onaylanacaktır. (İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı aynı şekilde yapımı devam eden projelerin de proje özelliklerini kontrol ettikten sonra onaylayacaktır. )

6) İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı ve valilikler; inşaatına başlanmış projelerin sözleşme tarihlerini de göz önünde bulundurarak, 2015 yılında tamamlanacak projelerin ödeneğinin tamamını (Sözleşme Bedeli + KDV + İş Artışı (varsa) + Fiyat Farkı (varsa)) e-yatırım programı üzerinden yılı ödeneği olarak talep edeceklerdir.

7) 2015-2017 dönemi yatırım programına teklif edilecek projelerin teklif işlemlerinin tamamı elektronik ortamda gerçekleştirildiğinden, ayrıca proje talebi ve teklifleriyle ilgili evrakın Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmemesine özen gösterilmelidir.

8) 2015-2017 dönemi yatırım programının hazırlanması esnasında; büyük onarım, makine teçhizat ve etüt proje bilgilerinin e-yatırım sistemine girişi Bakanlığımız merkez teşkilatının ilgili birimleri tarafından yapılacaktır.

9) Yatırım programında devam eden ve yeni teklif edilecek okul (ilkokul, ortaokul ve okul öncesi hariç), ek derslik, öğrenci pansiyonu, spor salonu, atölye, halk eğitim ve mesleki eğitim merkezlerinin proje bilgilerinin e-yatırım sistemine girişi ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından yapılacaktır.

10) Devam eden ve yatırım programına yeni teklif edilecek projelerin proje bilgilerinin doğruluğundan ve ilin öncelikli ihtiyacı olduğundan bizzat İl Milli Eğitim Müdürü sorumlu olacaktır.

11) Devam eden projelerde Bakanlık onayı ile proje özellikleri değiştirilenler hariç olmak üzere; projenin yerinde, karakteristiğinde, başlama-bitiş yılı (sadece bitiş yılı daha önce 2014 olarak belirlenmiş ancak bu yıl sonuna kadar tamamlanamayacak ise bitiş yılı 2015 yılı olarak uzatılabilir) dışında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecektir.

Bu kapsamda Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimlerinin, 2015-2017 dönemini kapsayan yatırım tekliflerini ve 2015 yılı yatırım programında yer almasını istedikleri öncelikli projelerini; MEB e-yatırım sisteminde, yazı ekindeki açıklamalar ve iş takvimi doğrultusunda tam ve doğru olarak girmeleri gerekmektedir.

2015-2017 dönemi yatırım programına yeni teklif edilecek projeler ile devam eden yatırım projelerinin e-yatırım sistemine girişi ile ilgili gerekli özenin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Nabi AVCI
Milli Eğitim Bakanı

YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

2014 Yılı Devlet Yatırım Programında olan ve 2014 yılı sonuna kadar ödenek yetersizliği veya inşaatın tamamlanamayacak olması nedeniyle 2015 yılında da devam edecek projeler ile 2015, 2016 ve 2017 yıllarına teklif edilecek yeni projeler E- Yatırım programına girilecektir. Teklif edilen projelerin sisteme girilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

1. İl Milli Eğitim Müdürlükleri, okulöncesi ve ilköğretim kurumları hariç (okulöncesi ve ilköğretim kurumları toplu tek proje olarak sisteme girilecektir. Giriş işlemleri Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.) ihtiyaç duydukları eğitim kurumu, (okul, ek derslik, halk eğitim merkezi, mesleki eğitim merkezi vb.) öğrenci pansiyonu, atölye ve spor salonlarını ihtiyaç önceliklerine göre 2015 Yılı Yatırım Programına teklif edeceklerdir.

2. İl Milli Eğitim Müdürlükleri; çok acil ihtiyaç duydukları projelerin başlama yılını ve teklif yılını sistem üzerinden teklif yılı 2015, ikinci derecede ihtiyaç duydukları projelerin başlama yılını ve sistem üzerinden teklif yılını 2016 ve üçüncü derecede ihtiyaç duydukları projelerin başlama yılını ve sistem üzerinden teklif yılını 2017 olarak belirleyecek ve her bir projeyi başlangıç yılına teklif edeceklerdir.

3. Sisteme veri girişi yapılmış olan ve 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan yapımına başlanmış veya 2014 yılı yatırım programında yer aldığı halde henüz ihalesi yapılmamış ve inşaatına başlanmamış tüm projelerin 2015 yılına teklifi yapılırken; Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülüne girilecek ve Devlet Yatırım Programı Oluşturma ekranında projeler listelendikten sonra ekranın en sağında yer alan "yeni" butonu kullanılarak projenin teklif yılı 2014 olarak değiştirilecektir. 2015 yılı ödeneği de bu ekrandan girilecektir. Projenin devam eden proje olduğu hem "Devlet Yatırım Programı Oluşturma" ekranında hem de "Proje Bilgileri" ekranındaki "proje durumu" "devam eden proje" olarak değiştirilecektir.

4. Sisteme veri girişi yapılmış olan ve 2014 Yılı Yatırım Programına alınamayan ve ihtiyacı halen devam eden projelerin 2015 yılına yeniden teklifi; Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülünden, Devlet Yatırım Programı Oluşturma ekranında projeler listelendikten sonra ekranın en sağında yer alan "yeni" butonu kullanılarak projenin teklif yılı 2015 olarak değiştirilmeli ve 2015 yılı ödeneği de bu ekrandan girilmelidir. Ayrıca, "Proje Bilgileri" ekranından projenin başlama yılı 2015, bitiş yılı 2017 olarak düzeltilmelidir.

5. 2015 yılına yeni teklif edilecek projeler; öncelikle arsa bilgileri Yatırım Oluşturma ve Planlama modülünden sisteme girilecektir. Halen arsa problemi çözülmemiş fakat hangi arsa üzerine yapılacağı belli olan projelerin de arsa bilgileri sisteme girilecek ancak açıklama bölümünde arsanın hangi nedenlerle sorunsuz hale getirilemediği belirtilecektir (Bu durum sadece 2015 yılının ilk altı ayında arsa problemi çözülebilecek olan projeler için geçerlidir. Arsa problemi yılın ilk altı ayında çözülemeyecek durumda olan projeler 2015 yılı yatırım programına teklif edilmeyecektir).

6. Arsa bilgileri girildikten sonra o ilin 2015 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerinin, tüm proje bilgileri e-yatırım programına girilecek ve projeler daha önce girilen bir arsa ile ilişkilendirilecektir.

7. 2015-2017 dönemi yatırım programına yeni teklif edilecek projelere neden ihtiyaç duyulduğu ayrıntılı gerekçeleri ile sistem üzerinde proje ile ilgili açıklamalar bölümüne girilecektir. Projeye neden ihtiyaç duyulduğuna ilişkin yeterli açıklama yapılmayan hiç bir proje yatırım programına alınmayacaktır.

8. Devam eden projeler için 2014 yılı sonuna kadar yapılan harcama miktarları e-yatırım programına girilirken bugüne kadar yüklenici firmaya ödenen miktar, 2014 yılında o proje için tahsis edilen ödenek ve mahallindeki toplam ödenek miktarları toplanarak yazılacaktır.

Ayrıca İhale edilen projelerin proje tutarları, KDV dahil sözleşme bedeli, varsa iş artışı ve fiyat farkı toplamı alınarak sisteme girilecektir.

Örnek 1- Bir A projesi için bugüne kadar 1.750.000 TL yüklenici firmaya ödeme yapıldığını, 550.000 TL'nin mahallinde olduğunu ve 700.000 TL'nin de 2014 yılı sonuna kadar gönderileceğini düşünelim, bu durumda projenin 2014 yılı sonuna kadar ki toplam harcama miktarı 3.000.000 TL olarak yazılacaktır. Eğer proje 5.000.000 TL ile bitecek ise 2015 yılı ödeneği 2.000.000 TL olarak sisteme girilecektir.

Örnek 2- Bir B projesinin:

2014 yatırım programında başlama-bitiş yılı: 2012-2014

Projenin ihale bedeli + KDV + % 10 iş artışı (varsa): 8.000.000 TL

olsun;

Projenin 2014 yılı sonuna kadar tamamlanamayacağını varsayalım. Bunun için proje 2015 yılına teklif edilmek zorundadır. Proje için;

2012 yılında: 2.700.000 TL,

2013 yılında: 2.300.000 TL'nin,

2014 yılında: 2.000.000 TL'nin mahalline gönderildiğini düşünelim,

bu durumda projenin 2014 yılı sonuna kadar ki toplam harcama miktarı 7.000.000 TL olarak yazılacaktır.

Proje 2015'de tamamlanacağından 2015 yılı proje ödeneği 1.000.000 TL olarak sisteme girilecektir.

Yatırım Programında yer alan bu durumdaki projeler; e-yatırım sistemine Yatırım Oluşturma ve Planlama Modülünden, "Devlet Yatırım Programı Oluşturma" ekranında projeler listelendikten sonra ekranın en sağında yer alan "yeni" butonu kullanılarak projenin teklif yılı 2015 olarak değiştirilmeli ve 2015 yılı ödeneği 1.000.000 TL. olarak bu ekrandan girilmelidir.

Ayrıca, "Proje Bilgileri" ekranından "projenin bitiş yılı 2015" olarak düzeltilmelidir.

9. 2015 yılında bitecek olan projelerin 2014 yılı sonuna kadarki toplam harcama miktarı ile 2015 yılına talep edilen ödenek miktarlarının toplamı proje tutarı ile eşit olacaktır.

Örnek 1- Programda proje bedeli (sözleşme bedeli + KDV + %10 iş artışı (var ise)) 5.500.000 TL olan devam eden bir projenin 2014 yılı sonuna kadar ki harcaması 3.400.000 TL ise 2015 yılına 2.100.000 TL ödenek talep edilecektir.

Örnek 2- 2015 Yılı Yatırım Programında proje bedeli 7.000.000 TL olan bir projenin 2014 yılı sonuna kadar ki harcaması 4.000.000 TL ancak proje ihale sonucunda sözleşme bedeli, KDV, fiyat farkı ve iş artışı dahil 5.500.000 TL'ye tamamlanacak ise 2015 yılına 1.500.000 TL ödenek talep edilecek ve proje bedeli "proje bilgileri" ekranından 5.500.000 TL olarak düzeltilerek sistem üzerinden kaydedilecektir.

10. 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan ve 2014 yılında tahsis edilen ödenek ile tamamlanacak olan projeler 2015 yılı yatırım programına teklif edilmeyecektir.

11. 2014 Yılı Yatırım Programında yer alan projelerden Bakan onayı ile proje özelliklerinde değişiklik yapılan projeler 2015 yılına teklif edilirken onaya bağlanan değişiklik, dikkate alınarak teklif yapılacaktır.

12. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından e-yatırım sistemi üzerinden 2015 yılına teklif edilen projelere öncelik sıralaması verilecektir. Öncelik sıralaması proje adından sonra gelmek üzere parantez içinde rakamla aşağıdaki gibi yazılacaktır:

.... Anadolu İmam Hatip Lisesi (1)

.... Anadolu Lisesi (2)

.... Anad. Mes. Kız Meslek Lisesi (3)

.... Anadolu Lisesi (4)

.... Anad. Mes. Kız Meslek Lisesi (5)

.... Anad. Sağlık Meslek Lisesi (6)

.... Anad. Mes. Endüstri Meslek Lisesi (7)

.... Spor Salonu (8)

13. İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından elektronik ortamda teklif edilen projelerden uygun görülenlerin onaylanması Bakanlığımız Merkez Teşkilatındaki ilgili birimin "birim amirinin" yetkisindedir. Birim amirleri tarafından onaylanan projeler Strateji Geliştirme Başkanlığına elektronik ortamda otomatik olarak teklif edilmiş olacaktır. Yatırım programına teklif edilen projeler ayrıca evrak olarak gönderilmeyecektir.

14. İl Milli Eğitim Müdürlükleri 2015, 2016 ve 2017 yılı yatırım programlarına yeni proje teklifinde bulundukları takdirde ekte yer alan proje tutarlarını dikkate almalıdırlar.

15. Yeni teklif edilen projelerin proje tutarlarının %30'u 2015 yılı ödeneği olarak sisteme girilecektir.

Örnek: 24 derslikli lise 2015 yılına teklif edilecek ise: 24 derslikli lisenin ekli listede proje tutarı 8.500.000 TL olarak belirlenmiştir. 8.500.000 TL'nin %30'u 2.550.000 TL'dir. Böylece programa teklif edilecek 24 derslikli bir projenin proje tutarı 8.500.000 TL ve 2015 yılı ödeneği 2.550.000 TL olarak sisteme girilecektir.

16. İhalesi yapılmış olan tüm projelerin ihale bilgileri, fiziki ve nakdi gerçekleşmeleri hak ediş bilgileri proje takip modülünden girilecektir. Daha sonraki aylarda da fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları ile hak ediş bilgileri güncellenerek sisteme girilecektir. Fiziki ve nakdi gerçekleşme oranları ile hak ediş bilgileri sisteme girilmeyen projelerin ödenekleri mahalline gönderilmeyecektir.

17. Büyük onarım için ihtiyaç duyulan toplu ödeneklere ait proje bilgileri merkez teşkilatının ilgili birimi (birime ait tüm kurum ve kuruluşlar dikkate alınarak) tarafından yeni proje olarak girilecektir. Örneğin; Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların "onarım başvuru işlemleri modülü'nden alınan toplam onarım ihtiyaçları Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından büyük onarım proje bedeli olarak sisteme girilecektir.

18. Makine teçhizat proje bilgileri merkez teşkilatının ilgili birimi tarafından yeni proje olarak girilecektir.

19. Bakanlık Birimlerimizin AB fonları ile yürüttükleri projelere ilişkin bilgiler de net ve doğru olarak sisteme girilecektir. Bilgi girişlerinde hangi proje için ne kadar AB fonu (dış) kullanılacağı, ne kadar ulusal katkı (iç) gerektiği özellikle belirtilecektir.

20. Avrupa Birliği Fonları ile yürütülen projelerin proje bilgileri; Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından e-yatırım programına girilecektir. Sisteme girilecek olan Ulusal katkı payı miktarı ayrıca Başkanlığımıza yazı ile bildirilecektir.

OKUL VE KURUMLARIN TAHMİNİ YAPIM MALİYETLERİ
İLKOKUL / ORTAOKUL BİNALARI Yapım Maliyeti
8 Derslikli İlköğretim Okulu 3.500.000
12 Derslikli İlköğretim Okulu 4.500.000
16 Derslikli İlköğretim Okulu 6.000.000
24 Derslikli İlköğretim Okulu 7.500.000
32 Derslikli İlköğretim Okulu 8.000.000
40 Derslikli İlköğretim Okulu 8.500.000
ORTAÖĞRETİM KURUM BİNALARI Yapım Maliyeti
8 Derslikli Lise 4.000.000
12 Derslikli Lise 5.000.000
16 Derslikli Lise 7.000.000
24 Derslikli Lise 8.500.000
32 Derslikli Lise 9.500.000
40 Derslikli Lise 10.000.000
PANSİYON VE PANSİYONLU KURUM BİNALARI Yapım Maliyeti
100 Öğrencilik Pansiyon 3.500.000
200 Öğrencilik Pansiyon 5.000.000
300 Öğrencilik Pansiyon 7.000.000
Rehberlik Araştırma Merkezi 5.000.000
Spor Salonu (MEB.2004.63) 1.500.000
1 Adet Atölye 2.250.000
24 Derslikli Lise + 200 Öğrencilik Pansiyon + Spor Salonu 15.000.000
32 Derslikli Lise + 3 Atölye + 300 Öğrencilik Pans. + Sp. Sl. 24.750.000

Sektör ve Alt Sektör

YATIRIMCI BİRİMLER

1) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

2) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

3) Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü

4) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

5) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü

6) İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

7) İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı

8) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

9) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü

10) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

11) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

12) Strateji Geliştirme Başkanlığı

13) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

14) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü

15) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

2015-2017 YILI YATIRIM PROGRAMININ HAZIRLANMASI İLE İLGİLİ İŞ TAKVİMİ

(E-YATIRIM PROGRAMI) SIRA NO TARİH YAPILACAK FAALİYET
1 11/07/2014 - 23/07/2014 İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından; illerinde Devlet Yatırım Programında devam eden projeler ile yatırım programına yeni teklif edilecek projelerin proje bilgilerinin e-yatırım programına girilmesi ve teklif edilmesi.
2 23/07/2014- 27/07/2014 İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından 2014 Yılı Yatırım Programında devam eden ve yeni teklif edilen projelerin İnşaat Emlak Daire Başkanlığı ve ilgili Genel Müdürlük / Daire Başkanlığı tarafından onaylanması.
3 11/07/2014 - 23/07/2014 İlgili Genel Müdürlük / Daire Başkanlığı tarafından Büyük Onarım ve Makine Teçhizat Proje bilgilerinin e-yatırım programına girilmesi ve teklif edilmesi / İlgili birimlerimiz tarafından yürütülen etüd projelerde aynı tarihte sisteme girilecektir. (Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce AB fonları ile yürütülen ve 2015 yılında yeni alınması planlanan projelerin proje bilgilerinin e-yatırım programına girilmesi ve teklif edilmesi.)
4 27/07/2014 - 31/07/2014 Sisteme Girilen Tüm Projelerin Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından kontrol edilmesi, onaylanması ve Yatırım Programının oluşturulması işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
5 31/07/2014 Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan Yatırım Programının Kalkınma Bakanlığına gönderilmesi.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.