banner476

Memur Öğretmenlerden MEB’e Mesaj Var

MEMUR ÖĞRETMENLER ŞUBAT 2015te MEB’e...Gerçek İşleri Olan Öğretmenliğe ve Öğrencilerine Kavuşturulmayı bekliyor

MEB 23.01.2015, 13:29 23.01.2015, 13:32
Memur Öğretmenlerden MEB’e Mesaj Var
 MemurÖğretmenlerin kadrolarının Şubat2015te çalıştıkları illerde zorunlu hizmetten muaf tutularak MEB öğretmen kadrolarına "SSKlı Öğretmenlik Süreleri + Memuriyet Süreleri" veya "Emekliliğe Esas Hizmet Sürelerine " göre kendi içlerinde sıralanıp aktarılmasıyla,(verimsiz-pahalı ücretli öğretmenlik,kpsssiz-pedagojik formasyonsuz dershanecilerden önce); öğretmen açığının birkaç binlik kısmına MemurÖğretmenler için kazanılmış hak kaybı mağduriyetini giderici, herkes için hakkaniyetli, öğrenciler ve eğitim sistemi için çok verimli, devlet için de maliyetsiz çözüm!..
Öğretmenlik hedefi doğrultusunda aileleri ile birlikte yılların maddi-manevi emeğini harcamış ama devlette MEBe ataması yapılmamış, çeşitli koşullar gereği yaşamını sürdürmek için yaşı da ilerlerken gönlüne yatmasa da yüksek kpss-3 puanlarıyla memurluk kazanmak zorunda bırakılmış (hatta aralarında MEBözelde adaylığı kaldırılmış özel okul ve dershane öğretmeni asil kamu çalışanları var) kişilerden (ÖSS+ÖYS+LES+KPSS sınavlarından başarıyla çıkmış, lisans-yüksek lisans- pedagojik formasyon eğitimini başarıyla bitirmiş branş öğretmenleri 80li puanlarla yıllarca atanmazken 50 ve çok daha düşük puanlarla hatta kpss'siz, formasyonsuz başka dallarda yeni mezunların öğretmen unvanıyla alımı adalet duygusunu zedelemektedir) ; isteyenlerin EMEKLİLİĞE ESAS TOPLAM HİZMET SÜRELERİYLE veya başka bir yöntemle (SSKlı ÖğretmenlikSüreleri +MemuriyetSüreleri) tamamının MEB öğretmen kadrolarına geçişi
zorunlu hizmetten muaf tutularak (yaşları en azından 30 ve üzeri olanlar için anayasal aile birliğinin korunması adına) sağlanmalıdır.

Böylelikle MEB,

""Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in, son 40 bin yeni öğretmen ataması töreninde yaptığı konuşmada: "Keşke bütçemiz uygun olsa da öğretmen ihtiyacımızın tamamını karşılayabilsek""

sözü doğrultusunda bütçeye maliyeti yüksek olan ve karşılıklı memnuniyet yaratmayan ücretli öğretmenlikler, vekil öğretmenlikler ve tepki çekecek sadece mülakatla atanacağı söylenen ve bütçeye muazzam maliyet getirecek kpss'siz dershane öğretmenlerinden ziyade,

zaten 657li memur olarak çalışan ve asıl mesleklerine kavuşmak isteyen öğretmenleri engellemeden bünyesine katarsa, hükümet de kendini mali-bütçe anlamında hiç yormadan öğretmen ihtiyacının bir kısmını daha kavgasız-gürültüsüz-maliyetsiz ve daha adaletli bir karşılıklı yarar ve hakkaniyet ilişkisi içinde rasyonelce kapatmış olur.

Kaldı ki bu duruma itiraz edenler için peşinen belirtmek gerekirse memuröğretmenlerin mağduriyetiyle ilgili durumu biraz daha ayrıntısıyla açıklayalım:

KPSS ye girerek yüksek puanlar almış ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanmış MEMUR ÖĞRETMENLER mağdur edilmişlerdir. Milli Eğitim Bakanlığınca 06/05/2010 tarihinde yayınlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.12,17,21 ve 22. maddelerinde 31/08/2012 gecesi yapılan değişiklik ile memurlukta hizmet süresi esasına dayalı atama çeşidi olan "Kurum içi İlk Atama ve Kurumlar Arası İlk Atama" yürürlükten kaldırılmıştır.

Kurum içi ve Kurumlar arası atama kaldırılarak kamu görevi hizmetinde çalışan memurların tekrar KPSS' ye girerek puan üstünlüğüne göre atanma şartı getirilmiştir. Ancak ilgili yönetmelik değişikliği dikkatle incelendiğinde 2012 KPSS başvuruları ÖSYM'ce Nisan ayında, sınavı da Temmuz ayında yapılmışken yönetmelik değişikliğinin 31 Ağustos 2012'de yapılması nedeni ile bütün MEMUR ÖĞRETMENLER bir anda mağdur duruma düşürülmüştür.

Kamu hizmetinde bulunan memurların en üst öğrenim gördükleri mesleklerde çalıştırılmaları birçok mahkeme kararıyla hükme bağlanmışken böyle bir uygulamanın getirilmesi mahkeme kararlarına da aykırılık oluşturmaktadır. Kamu hizmetinin bütünlüğü göz önüne alındığında da ilgili işlemin kamu işlerinin bütünlüğü ilkesine de uygun olmayan bir yönetmelik değişikliği olduğu göze çarpmaktadır.

Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısı TBMM' den geçmişken ve Cumhurbaşkanı da onay vermiş ve yasalaşmışken dikkatlerden kaçmayan bir husus göze çarpmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ilgili tasarıda 6 yıl dershanelerde hizmeti bulunanları KPSS şartı aramaksızın öğretmenlik kadrolarına atamalarını uygun görürken, zaten kamu hizmetinde bulunan memurların KPSS şartı getirilmesi ilginçtir.

T.B.M.M.'nin KPSS şartı aramaksızın öğretmenliğe geçişte kamu yararını gördüğü bir konuda yürütme makamı olan Milli Eğitim Bakanlığının uygun görmemesi kabul edilebilir bir durum değildir. Yasama organının kamu yararı gereği KPSS şartı aramadığı bir durum mevcuttur. Burada Dershane öğretmenlerinin tecrübelerinden faydalanılması düşüncesinin ön plana çıktığı düşünülmekteyken kamu hizmetinde bulunan ve idari tecrübeleri yüksek olan personelin (ki birçoğu yıllarca özel okulda veya dershanelerde SSKlı olarak çalışıpÖĞRETMENLİKTE ADAYLIĞI KALDIRILMIŞ BRANŞ ÖĞRETMENLERİDİR) deneyimlerinden yararlanılmasının düşünülmemesi gibi bir durum söz konusu olmamalıdır.

İlgili yönetmeliğin iptal istemi ile ilgili Danıştay 2. daire nezdinde açılan davalarda Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşaviri Serap KOÇ imzalı yapılan savunmada bakanlık, "ihtisas mesleği olan öğretmenlik mesleğine atanma yeterliliğine sahip olup olmadıkları yönünden herhangi bir objektif değerlendirmeye tabi tutulmaları için KPSS'nin zorunluluğu olduğunu" belirtmiştir.KPSS ise nitelik ölçmeyen sadece sıralama yapan bir sınav olduğu ise mahkeme kararları ile sabittir. Niteliğin varlığını ancak kişiler diplomaları ile belgelendirmektedirler. Bunun en iyi örneği şüphesiz KPSS'den sıfır veya 15, 23, 41 gibi çok düşük puanlar ile atamalar yapılırken,70 ve üzeri puan alıp ataması yapılmayan öğretmen adaylarının olmasıdır. Bir diğer örnek de dershane öğretmenlerinin mesleki yeterliliklerinde sadece mülakata tabii tutulacak olmalarıdır.

Ayrıca 06/05/2010 tarihli MEB Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Atama Çeşitleri başlığı altında 12. Maddenin (ç) bendinde geçen Milli Sporcuların Ataması çeşidinde de KPSS şartı aranmadığı halde 31/08/2012 tarihli yönetmelik değişikliği ile Milli Sporcuların Atanması başlığına dokunulmaksızın sadece "Kurum İçi ve Kurumlar Arası İlk Atama" çeşidinin kaldırılması kabul edilebilir olmamakla birlikte eşitlik ilkesine aykırı görülmektedir.

Sonuç olarak belirtmeliyiz ki; kurumlararasıYENİDENatama(önce öğretmen olmuş sonra memurluğa geçmiş şimdi yine öğretmenliğe dönmek isteyenler), milli sporcuların kpsssiz, engelli memurların kpsssiz ve son olarak da dershanecilerin kpssiz MEBe öğretmen olarak alımı uygulamaları devam ederken özellikle MEBin de kabul ettiği Özel Eğitim Kurumlarında Adaylığı kaldırılmış, memuriyette de adaylığı kaldırılmış, devlete hiçbir sorun oluşturmayacak aksine öğretmen açığının bir kısmını maliyetsiz kapatacak kişilere kurumlararasıİLKatama hakkıyla MEBe geçiş sağlanırsa özellikle branş öğretmenlerinin yüksek kpss-3 puanlarıyla kazandığı ve çalıştığı DÜZ MEMURLUK,VHKİ,BİLGİSAYAR İŞLETMENLİĞİ gibi kadrolar da devlette yer bulamamaktan şikayet eden gerçek sahiplerine (İİBF,kamu yönetimi,iktisat,... mezunlarına) kalır.

Beklentimiz,31.08.2012'de Milli Eğitim Bakanlığı'nda atama başvurularına 1 gece kala değiştirilen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin en azından söz konusu tarihten önceki kazanılmış haklarımızı yok etmemesidir.Ve yine isteğimiz:

Biz ÖĞRETMENLER'den 31.08.2012 yönetmeliği öncesinde MEMUR olanlardan isteyenlerin, MEB'in devlete atandığında kabul ettiği Özel Eğitim Öğretim Kurumlarında Aday Öğretmenliği kaldırılmış ve devlette şu an ASİL MEMUR olarak çalışanları (bu durum genişletilerek daha da kapsayıcı olabilir) Kurumlararası İLK atama veya hak, yıl, aile düzeni kaybımızdan doğan yaşamsal mağduriyetimizi seneler sonra olsa da giderecek başka bir yöntemle MEB'e geçişimizin gerçekleştirilmesidir.
Yorumlar (10)
mehtap ışık 6 yıl önce
bu kadar sağır olunur ancak.bu sesi artık duyun. mağduriyetimizi giderin ...
wahit 6 yıl önce
memur öğretmenler adalet bekliyor...
memur öğretmen 6 yıl önce
Şubatta olacak inşallah
GÜRAY ARSLAN 6 yıl önce
Yazımı yayınladığınız için MEMURÖĞRETMENLER adına teşekkür ederim Güray ARSLAN...Desteğinizin devamı dileğiyle...
memur öğretmen 6 yıl önce
Halkımız verilsin artık
Çok haksız bir talep 6 yıl önce
bukadar işsiz insan varken sınavsız kadro beklemek insanlığı sığmıyor. yazık
mustafa muhammed 6 yıl önce
saçmalıyorsun...
!!!!!!!!!! 6 yıl önce
yuhh ulan gözünüze dizinize dursun ! memur olmasaydın atanmayı bekleseydin o zaman derler adama yada özelde öğretmenlik yapsaydınız ! bizim insanımız nankör aç gözlü arkadaş !!
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@