banner476

NEDEN HEP MEB?

MEB'in tüm düzenleme ve işleminin yargı konusu olmasının nedeni...

MEB 15.07.2014, 09:53 15.07.2014, 09:55
NEDEN HEP MEB?
 Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alan kademelerde görev yapanlar Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı her değişikliğin yargıya taşınarak iptal edilmesi nedeniyle ne yapacakların şaşırmış durumda 2006-2011 yılları arasındaki sözleşmeli öğretmenlik, uzman öğretmenlik, Anadolu Liselerine öğretmen seçimi,   12 yıllık kesintisiz eğitim modeli, 652 sayılı Kanun, 6528 sayılı Kanun sonrası Şube Müdürlüğü sınavı ve sonrasında ki belirsizlik, İl Milli Eğitim Müdürleri, Müdür Yardımcıları ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin görevden alınmaları ve yeniden görevlendirmeler ile ardı arkası kesilmeyen yönetici atama ve yer değiştirme kriterlerinin ortalama yılda 1,5 defa değişikliğe  uğraması ve yargıdan dönmesi. Bütün bunlar olurken insanın aklına yasal düzenlemeler yapılırken hiç mi hukukçulara danışılmıyor başka deyişle Milli Eğitimin Hukukçuları Anayasaya göre değil de başka kaynağını keyfilikten alan kriterlere göre mi görüş bildiriyor sorusu geliyor. Bir düzenleme yapılırken Anayasamızın 10’uncu maddesindeki; Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. İlkesine göre işlem tesis etmesi zorunluluğunu unutmaması gerekir. Milli Eğitimin Bakanlığının kaybettiği bütün davaların ana teması yukarıda belirtilen maddenin ruhuna aykırı düzenlemeler yapılıyor olmasından kaynaklanıyor.
Saygılarımla…

Abdullah Fakihoğlu

Kamuhavadis
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@