Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?

MEB 29.06.2014, 20:02 29.06.2014, 20:02
Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?
 Özel eğitim öğretmeni norm kadrolarının belirlenmesinde; 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları" başlıklı 23. maddesi hükümleri dikkate alınmaktadır.
Bu madde hükümlerine göre;

Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları hangileridir?

Özel Eğitim Öğretmeni Norm Kadroları, 18.06.2014 Tarihli ve 29034 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğin "Norm kadroları Bakanlıkça belirlenecek eğitim kurumları" başlıklı 23. maddesindeki;

"(1) Ulusal projeler ile uluslararası ikili ya da çok taraflı olarak yapılan anlaşma veya protokollere göre proje uygulaması yapılan eğitim kuramlarının yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, bu Yönetmeliğin diğer hükümlerinden bağımsız olarak eylül ayı içinde eğitim kuramlarının Bakanlıkta bağlı olduktan birimlerin teklifi ve İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün görüşü üzerine Bakan onayı ile belirlenir.

(2) Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu, akşam sanat okulları, hizmet içi eğitim enstitüleri, halk eğitimi merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, öğretmen evi ve akşam sanat okulları, bilim ve sanat merkezleri, turizm eğitimi merkezleri ile benzeri kuramların yönetici ve öğretmenlerinin norm kadroları, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşleri de alınarak Bakanlıkça belirlenir. Bu kuramların norm kadro sayılarının değişikliğinde de aynı yöntem izlenir ve alan değişikliğine bağlı düzenleme Bakanlıkça yapılır." hükümlerine göre belirlenmektedir.

Ahmet KANDEMİR
Kaynak: Kaynak: www.memurlar.net
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@