banner476

Öğrencilerin Sınıf Geçme Durumu İle İlgili Resmi Yazı

Öğrencilerin Sınıf Geçme Durumu İle İlgili Resmi Yazı

MEB 01.06.2020, 17:08 01.06.2020, 17:17
Öğrencilerin Sınıf Geçme Durumu İle İlgili Resmi Yazı

Öğrencilerin Sınıf Geçme Durumu İle İlgili Resmi Yazı. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakan Yardımcısı Mustafa Safran ve Genel Müdür Dr. Cem Gençoğlu imzalı resmi yazıda ''tüm dünyada ve ükemizde görülen Koronavirüs (COVID-19) salgını neticesinde Bakanlığımızca yüz yüze eğitim öğretime ara verilmiştir. Bu süreçte öğrencilerimize yönelik olarak TRT-EBA TV ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden uzaktan eğitime devam edilmiştir.

Salgın nedeniyle ikinci dönem yüz yüze eğitime devam edemeyen öğrencilerin sınıf geçme durumları ile ilgili olaran 26 Temmuz 2014 tarihli ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde 8 Mayıs 2020 tarihinde değişiklik yapılmıştır. Bu değişiklikle söz konusu yönetmeliğin ek 1'inci maddesinde ''Bu Yönetmeliğin 7'nci maddesine göre eğitim ve öğretime ara verilmesi ve sadece bir dönem puanının bulunması durumunda; bu puanın sınıf geçme puanının altında kalığ kalmamasına bakılmaksızın 4'üncü, 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıflardaki tüm öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Bu durumda derslerin bir döneme ait dönem puanları yılsonu puanı olarak sayılır. Oluşan bu yılsonu puanı, ağırlıklı puan, yılsonu başarı puanı ve ortaokul başarı puanı (OBP) hesaplanmasında da kullanılır. İlkokul 1'inci, 2'nci ve 3'üncü sınıflarda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapıldığı dönemde başarı durumu değerlendirilen öğrenciler bir üst sınıfa geçmiş sayılır. Ancak ilkokullarda velinin yazılı talebi doğrultusunda sınıf tekrarı yaptırılabilir.'' hükmüne yer verilmiştir.


26 Temmuz  tarihli ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ''Öğrenci başarısının değerlendirilmesi'' başlıklı 31'inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde ''Öğrenci kendi yaş grubu içinde yetiştirilir ve bir bütün olarak değerlendirilir. Bu eğitim kademesi, öğrencilerin derslerdeki başarısızlığına bakılarak elenecekleri bir dönem değil, öğretim programlarında öngörülen derslerin ve sosyal etkinlik çalışmalarının ortak katkısıyla ilgi ve yeteneği ölçüsünde yetiştirilecekleri bir dönem olarak değerlendirilir.'' denilmektedir.

26 Temmuz tarihli ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 27'nci maddesinin beşinci fırkasındaki ''222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlananlar ile yurt dışında bulunması, sağlık durumu ya da tutuklu olması nedenleriyle okula devam edemeyen öğrencilerden en az bir dönem puanı almış olanların başarı durumları belirlenirken, okula devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan, aynı zamanda yıl sonu puanı olarak değerlendirilir.'' hükmü ile 32'nci maddesinin dördüncü fıkrasında ''Ortaokul/İmam-Hatip Ortaokulu 5'inci, 6'ncı ve 7'nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava...

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@