Okul öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Okulöncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti? İşte madde madde yapılan değişiklikler.

MEB 11.07.2019, 20:46
Okul öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Neler Değişti?

Okulöncesi  Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Değişmesi ile

1.Anasınıfı ve ilkokula kayıt yaşı ay olarak değişmiştir. Anasınıfı 57-68 olmuştur

2.İlkokula 60-66 arası isteğe bağlı olan kayıt kaldırılmıştır.

3.İlkokula 66.67.68 aylıklar isteğe bağlı kayıt olabilecek

4.69.70.71 doktor raporu olmadan kayıt erteleyebilecek

5.Normal eğitim yapılan okullarda teneffüsler  en az 15 dakika ikili eğitimlerde en az 10 dk

6.Anaokullarına da Rehberlik hizmetleri Yürütme Kurulu getirilmiştir.

7.Özel eğitim okullarına giden öğrencilerin okula devam sürelerinde günlük esneklik yapılması okul müdürlüğüne bırakılmıştır.

8.Mili Sporcular ie Şiddet gören kadınların çocukları da istedikleri okula çocuklarını kaydettirebilecek

9.Öğretmenler kurulu en az 5 gün önceden öğretmenlere duyurulur

10.Kayıt yaşında bulunup okula başlamayanlar okuma yazma durumuna bakılarak yapılacak sınavda uygun bir ilkokul sınıfına yerleştirilir.

11.Ortaokullarda öğrenci dosyasını rehber öğretmenler tutacak.

12.Devamsızlıklar veliye posta, e posta sms şeklinde kısa mesajla da bildirilecek

13.Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni ve alanında o sınıfa giren branş öğretmeni zümre yapacak

14.Tek öğretmenli okullarda zümre toplantısı yapılmaz fakat bir sınıf öğretmeni veya bir branş öğretmeninin olduğu okullarda zümre yerine yapılan yıllık çalışma planı kalkmış olup bu öğretmenlerde okul müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında zümre toplantısı yapar

15.Okulöncesi ve İlkokullarda şube öğretmenler kurulu olamaz.

16.Başka il ve ilçelerde mesleki çalışma kaldırılmıştır.

Açıklanan Enflasyon Oranlarına Memurlardan Büyük Tepki!
17.Öğretmenlere çeşitli toplantı kurul üyeliği  mahalli  kurtuluş günleri ve Milli Bayramlardaki görevi en az iki gün önceden duyurulur ibaresi  5 gün olarak değiştirilmiştir

18.Okulda yeterli personel bulunmaması durumunda birden fazla nöbet verilir ibaresi eklenmiştir.

19.Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere, istememeleri hâlinde nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir şeklinde düzenlenmiştir.  Daha öce "verilebilir" di.

20.Hamile öğretmenlere doğuma üç ay kala nöbet görevi verilmez ibaresi 24 haftadan başlamak üzere değiştirilmiştir.

21.Engelli öğretmenlere nöbet görevi verilmez maddesi eklenmiş ve istemeleri halinde verilebilir

22.Özel eğitim okullarında nöbet tutan öğretmenlerin nöbetleri ve yemekleri öğrencilerinin gözetiminde yerine getirirler

23.Çeşitli nedenlerle okulda olmayan öğretmenin sınıfı nöbetci öğretmen tarafından düzene konur.

24.Başka ilde olup İlkokul diplomasını kaybedenler bulunduğu il/ile milli eğitim müdürlüğüne başvurarak diploma kayıt örneğini mezun olduğu okuldan istetebilecek.

25.Rehber öğretmenlerin istemeleri halinde belleticilik görevi alabileceği yönetmelikten çıkarılmıştır.

26."Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında oluşturulan rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görev yapan rehberlik öğretmenleri, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda görev ve sorumluluklarını yerine getirir" maddesindeki Psikolojik danışma ibaresi yönetmelikten çıkarılmıştır.

27.Çeşitli sosyal ve kültürel faaliyette görev alan öğrenciler iftihar belgesi yerine 8/6/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre değerlendirilir."

28.Öğrenci Kılık ve kıyafetine uyarma cezası getirilmiştir.

29.Öğrencinin ders esnasında izinsiz ses ve görüntü kaydını sosyal medyada paylaşmasına kınama cezası getirilmiş

30.Öğrenci Kılık ve kıyafet kurallarına uymamaya kınama cezası getirilmiş

31.İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili işlemler ve uygulamalar okul sağlığı ve Güvenliği maddesine eklenmiştir.


Abdullah BOZOK

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@