Özür Grubu Ataması Başvurusundada izlenecek yol burada

Özür Grubu Ataması Başvurusundada izlenecek yol burada

Özür Grubu Ataması Başvurusundada izlenecek yol burada

 Meb tarafından açıklanan 2013 şubat özür grubu duyurusunda 31 Ocak-3 Şubat 2013 tarihleri arasında mebbis sayfasında  öncelikle  başvuruyapılacak herhangi bir okul tercihi yapılmayacak sadece özür grubu başvurusunda bulunacağınız  özrünüze  dair bilgileri ve evraklarını girip başvuru yapılacak.

31 Ocak - 3 Şubat 2013 tarihleri arasında yapılan  başvurular sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir gerekli birimler tarafından onaylanan kişiler tercih yapma hakkını kazanacak.

Özür grubu  başvurusu kabul edilen öğretmenler ,4-6 Şubat tarihleri  birinci aşamada başvurusu  onaylanan öğretmenlerin atanmak istedikleri okullara göre mebpersonel sayfasında açılanacak muhtemelen boşalacak yerler listesinden faydalanrak özrünün bulunduğu ile  40 tercih  yapabilecek  ve ek olarak 41 inci  seçenek  olarak il genelinde boş kalan okullara atanmak  isteyip istemedigini belirtebilecek ve ikinci aşama okul tercihi başvuruları  ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır. 

Bu işlemler bittikten sonra 8 Şubat'ta  bilgisayar ortamında yerleştirmeler yapılıp sonuçlar açıklanacak. 

11 Şubat 2013 itibariyle ilişik kesmeler başlıyacak.

Özür grubu  başvuru  hakkında bilgi  forum sayfamızda   takip etmek için 
tıklayınız 
Özel Haber 

 Özür Grubu Ataması Başvurusundada izlenecek yol buradaÖzür Grubu Ataması İçin Meb PErsonel de yapılan Açıklama

1.
 Öğretmenler,  sağlık  ve eş durumu özrü ile  özel  hayatını olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak 31 Ocak – 03 Şubat 2013 tarihleri arasında yer değiştirme  başvurusunda  bulunabileceklerdir.

2. Alanlar itibarıyla atama yapılacak norm kadro açığı bulunan okullar, Bakanlığın https://ikgm.meb.gov.tr internet  adresinde ilan edilerek, 04-06 Şubat 2013 tarihleri arasında öğretmenlerin tercihlerine açılacaktır.

3. Yer değiştirme suretiyle atamalar 08 Şubat 2013 tarihinde iller arasında  bilgisayar ortamında yapılacaktır.

4.  Başvuruda  bulunacaklarda, öğretmenlik ve Devlet memurluğunun her ikisinde de adaylıklarının kaldırılmış veya Şubat ayı sonu itibarıyla kaldırılabilecek durumda olmaları şartı aranacaktır.

5. Öğretmenliğe 2012 yılı içerisinde atananlardan şubat ayının son günü itibarıyla bulunduğu ilde en az 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olanlar, özür durumuna bağlı yer değiştirme başvurusunda  bulunabileceklerdir. Açıktan ve kurumlararası yeniden atananlardan  sağlık durumu ile genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlerden dolayı başvuracaklarda bulunduğu ilde 1 (bir) yıl süreyle öğretmenlik yapmış olma şartı aranmayacaktır.

6. Her ikisi de öğretmen olan eşlerden birinin, sağlık durumu özrü ya da genel ve özel hayatı olumsuz etkileyen nedenlere bağlı olarak yer değiştirme başvurusunun uygun bulunması ve eşinin talebi hâlinde yer değişikliği başvuruları birlikte değerlendirilecektir.

7. Öğretmenler başvurularını, kullanıcı adı ve şifreyle https://mebbis.meb.gov.tr veya https://ikgm.meb.gov.tr adreslerindeki MEBBİS Özür Durumuna Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Formunu doldurmak ve istenen belgeleri de okul müdürlüğüne teslim etmek suretiyle yapacaklardır.

8. Öğretmenlerin şahsen başvuru yapmaları esastır. Ancak görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan öğretmenler, başvuru süresi içinde, kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne özürlerine ilişkin belgeleri uygun araçlarla gönderecek ve iletişim araçlarıyla okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyeceklerdir. Yöneticiler, başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı onay günü okul müdürlüklerince alınarak öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.

9. Başvuru Formunun gerçeğe uygun şekilde doldurulmasından öğretmenler sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan önce okul yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi

düzeltme talebinde bulunabileceklerdir. Başvuru süresi içinde bilgi düzeltme talebinde bulunanların başvuruları onaylanmış ise reddedilerek, yeniden başvuru yapmaları sağlanacaktır.

10. Birinci aşama özür başvurularının geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerekmektedir. İkinci aşama okul tercihi başvuruları ise sadece okul müdürlüğünce onaylanacaktır.

11. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler ile kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler, başvurularını, kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.

12. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan, başvuru süresi içinde, görevli olduğu okul ya da kadrosunun bulunduğu ilçe/il millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu öğretmenlerin başvuruları elektronik ortamda iptal edilir.

13. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirme işlemi yapılmayacak, yapılmışsa atamaları iptal edilecektir.

14.Yer değiştirme iş ve işlemlerinden ve başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden okul, ilçe ve il millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludur.

15. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.

16. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.

17. Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında başvuruların son günü, hizmet süresinin hesaplanmasında ise 2013 yılı Şubat ayının son günü esas alınacaktır.

18. 2012 yılında özür durumundan yer değişikliği yapılamaması sebebiyle memur kadrosuna atanan öğretmenler ile aynı kapsamda aylıksız izne ayrılan öğretmenler göreve başlama şartı aranmadan başvuruda bulunacaklardır. Diğer sebeplerle aylıksız izne ayrılan öğretmenler ise başvuru süresi içinde göreve başlamak kaydıyla başvuruda bulunabileceklerdir.

19.Yer değiştirme sürecinde ihtiyaç duyulan açıklamalar Bakanlığın https://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden ayrıca duyurulacaktır.

SAĞLIK DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerin sağlık durumu özründen yer değiştirebilmeleri için ibraz edecekleri sağlık kurulu raporunda;

a) Öğretmenin görev yaptığı yerde kalması hâlinde, kendisi, eşi veya çocuklarının sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belirtilmiş olması kaydıyla tedavi olmak istediği,

b) Anne, babası ya da yargı kararıyla vasi tayin edilmesi kaydıyla kardeşlerinden birisi için “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar ise anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu ilçedeki/ildeki okullara atanmak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Kendi hastalığı nedeniyle yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda hastalığının öğretmenlik yapmasına engel teşkil etmeyeceğinin ayrıca belirtilmesi gerekir.

Özel eğitim alması gereken çocuğu bulunan öğretmenler, rehberlik ve araştırma merkezlerince çocukları için verilen özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve il millî eğitim müdürlüklerinden alınacak görev yaptığı ilde çocuğunun özrüne ilişkin özel eğitim alabileceği resmî eğitim kurumu bulunmadığına dair belge ile yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Başvuruda istenecek belgeler şunlardır:

a) Başvuru tarihi itibarıyla son altı ay içinde, resmî ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan yukarıda açıklanan muhtevada sağlık kurulu raporu,

b) Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı,

c) Çocuğu özel eğitim alması gerekenlerden, özel eğitim değerlendirme kurulu raporu ve görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğü tarafından verilecek bulunduğu ilde özel eğitim alabileceği eğitim kurumunun bulunmadığına dair belge.

Sağlık kurulu raporunun eş, anne – baba, çocuk ve kardeşine ait olması veya vasi tayini hâlinde aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneği, onay birimlerince elektronik ortamda temin edilerek uygunluğu kontrol edilecektir.

EŞ DURUMU ÖZRÜNE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden eşi;

a) Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ve başvuruların son günü itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sigortası bulunduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini belgelendirenler,

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A ve 4/B maddesi kapsamında çalışanlar,

c) 506 sayılı Kanunun Geçici 20 nci maddesine göre, bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,

ç) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar (TOBB, Odalar vb.),

d) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olanlar

eşlerinin görev yaptığı ile/ilçeye yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

e) 2012 yılında eşinin emekliliğinden dolayı yer değiştirmemiş olmaları kaydıyla son başvuru tarihi itibarıyla son 6 (altı) ay içinde eşi emekli olan öğretmenler, bir defaya mahsus olmak üzere eşinin ikamet ettiği yere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Eş durumu özrü kapsamında yer değişikliği isteyenlerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Eşi yasama organı üyeliği, belediye başkanlığı, 23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde belirtilen görevlerde bulunanlar, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu, kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında memur veya bu Kanunun 4/B ve 4/C maddeleri kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar, bunların dışında özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlardan, eşinin çalışmakta olduğu kurumdan/kuruluştan alınacak görev yeri belgesi (Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve birinci aşama son başvuru tarihi itibarıyla başka bir ile atamasının yapıldığını belgelendirenlerden görev yeri belgesi aranmadan atama kararları yeterli kabul edilecektir),

b) Eşi kamu kurum ve kuruluşları dışında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışanlardan;

1. Eşinin çalışmakta olduğu iş yerinden alınacak görev yeri belgesi,

2. Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak iş yerinin faaliyette olduğunu gösterir belge,

3. Başvuruların son günü itibarıyla geriye dönük son iki yıllık süre içinde en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,

4. Eşi ülke genelinde faaliyet gösteren, ancak merkezi belli bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışan öğretmen eşlerinin şirketlerin bu merkezleri dışında bulunan bir iş yerinde çalışıyor olmaları hâlinde, öğretmenlerden istenilen belgelere ilave olarak; atanmak istediği yerde eşinin iş yerinin faaliyette olduğuna dair belge (Anonim şirketlerde çalışanlar bu belgeyi kendi iş yerlerinden, diğer şirketlerde çalışanlar da çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacaklardır.).

5. Eş durumu özrüne bağlı olarak yapılacak yer değiştirmelerde aranan 360 gün sigortalılık süresinin hesabında, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında geçen hizmet süreleri birlikte değerlendirilecektir.

6. Eşi emekli olan öğretmenlerden, eşinin emekli olduğuna dair belge istenecektir.

7. Eşleri sigortalı olarak çalışan öğretmenlerin yer değişikliği başvurularında, eşlerinin sigortalılık süresinin yeterli olmaması durumunda borçlanılması kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilir.

8. Öğretmenlerden;

a) Kendisi ya da memur eşi yurt dışı görevde bulunanlar,

b) Eşleri geçici görevli olanlar,

c) Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar

yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.

GENEL VE ÖZEL HAYATI ETKİLEYEN NEDENLERE BAĞLI YER DEĞİŞTİRMELER

Öğretmenlerden;

a) Eşi ölenler, eşlerinin ölüm tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde,

b) Eşlerinin şehit ya da malul gazi olmaları durumunda, olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

c) Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle kardeşlerinden ya da kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocukları ile anne ve babasından birinin şehit ya da malul gazi olması durumunda olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içinde,

ç) Görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturan olay olduğunu belgelendirenler,

d) Görevli olduğu yerleşim yeri dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezî sınavla kazanan çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığını belgelendirenler

yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

Bu kapsamda başvuruda bulunacaklardan;

a) Öğretmenlerin görev yaptıkları yerde özel hayatında açıkça tehlike oluşturduğuna ilişkin belge ile birlikte görev yaptığı ilin en üst mülki amirinin teklifi,

b) Eşinin öldüğünü gösterir belge,

c) Eşinin şehit ya da malul gazi olduğuna dair belge,

ç) Çocuğunun merkezî sınavla kazandığı yeri gösterir belge ile çocuğunun öğrenim göreceği yerde yatılı öğrenim görme imkânı olmadığına dair belge

istenecektir.

YER DEĞİŞTİRMELERDE ÖĞRETMEN, OKUL, İLÇE VE İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER

Yer değiştirme başvuruları, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihlerde istenilen belgeler teslim edilmek suretiyle elektronik ortamda açılan başvuru sayfası kullanılarak şahsen yapılacaktır.

Elektronik Başvuru Formuna, https://mebbis.meb.gov.tr veya https://ikgm.meb.gov.tr

adreslerinden “kullanıcı adı” ve “şifre” ile ulaşılacaktır.

Öğretmenler yer değiştirme başvurularını yaptıktan sonra özür durumuna ilişkin belgeleri onay için kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne ibraz etmek zorundadır. Görevli olduğu il/ilçe dışında bulunanlar, ibraz edilecek belgeleri kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğüne süresi içinde ulaştıracaklardır. Süresi içinde ulaştırılmayan belgelerden öğretmenler sorumlu olacaklardır.

Okul müdürlüklerince ibraz edilen belgeler incelenerek uygun bulunanlar elektronik ortamda tarandıktan sonra Elektronik Başvuru Formunun çıktısı alınarak başvurular onaylanacaktır. Gerekli şartları taşımadığı tespit edilenlerin başvurusu reddedilecektir.

Okul müdürlükleri, özür durumu belgelerini elektronik ortamda sisteme yansıtarak onay için ilçe ve il millî eğitim müdürlüğüne gönderilmesini sağlayacaktır. Başvurular, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince de onaylanacaktır.

Onay birimlerinin onay işlemlerini süresi içinde tamamlamalarından sonra, başvurular değerlendirmeye alınacaktır. Öğretmenler başvuru ve onay işleminin aşamalarını, internet aracılığıyla takip edebileceklerdir.

Başvuruların onaylama işlemlerinin hafta sonu tatillerine denk geldiği günlerde okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerinde yeterli personel bulundurulacak ve gerekli tedbirlerin alınarak başvuruların onaylanması sağlanacaktır.

BAŞVURU VE TERCİHLER

Başvurular

Özür sebebiyle ayrılacak öğretmenlerin yerine de atama yapılabilmesi için başvurular, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak kabul edilecektir.

Birinci aşamada, öğretmenler özürlerine uygun Elektronik Başvuru Formunu doldurduktan sonra, özür durumuna ait belgelerdeki bilgilere dayalı olarak atanmak istediği il ve ilçeyi seçerek başvuru formlarını onaylatacaklardır. İkinci aşamada ise öğretmenin atanmak istediği il ve ilçede boş norm kadrosu bulunan okullar ile öğretmenlerin yer değiştirmesi nedeniyle muhtemelen boşalacak okulların listesi Bakanlığımızın https://ikgm.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak, birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenlerin atanmak istedikleri okullara tercihleri alınacaktır. Öğretmenler, atanmak istedikleri okul kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak işaretleyeceklerdir.

Tercih aşamasında “muhtemelen boşalacak okul” olarak ilan edilen ancak bu okullardan ayrılacak öğretmenlerin istedikleri yere atanamaması nedeniyle boşalmayan okulları tercih eden öğretmenlerin tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Tercihler

Öğretmenler, özürlerinin bulunduğu yerleşim yerindeki okullar arasından en fazla 40 (kırk) tercihte bulunabileceklerdir. Tercihlerine atanamadığı takdirde ayrıca 41 inci seçenek olarak il genelinde boş kalan okullara atanmak isteyip istemediklerini mutlaka belirteceklerdir.

Tercihine sunulan okullardan daha az sayıda tercih yapanlar ile tercih dışı atanmak istemeyen öğretmenlerin sadece tercihleri dikkate alınacaktır.

Büyükşehir statüsünde olmayan illere atanmak isteyenler, özrünün bulunduğu il merkezindeki/ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana Büyükşehir belediyeleri hariç, büyükşehir statüsünde olan illerin büyükşehir belediye sınırları içindeki ilçelerinden birine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, büyükşehir belediyesi kapsamında bulunan tüm ilçelerdeki; büyükşehir belediyesi sınırları dışına atanmasını gerektiren özrü bulunanlar ise sadece özrünün bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

İstanbul’a atanma talebinde bulunanlar;

a) İstanbul’un Anadolu yakasında Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Ümraniye ve Üsküdar,

Avrupa yakasında Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Fatih, Şişli ve Zeytinburnu ilçelerinden birine atanmalarını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerde bulunan okulları tercih edeceklerdir.

b) İstanbul ilinde yukarıda sayılan ilçeler dışında kalan diğer ilçelere atanmaları gereken özrü bulunanlar, özürlerinin giderileceği ilçedeki okulları tercih edeceklerdir.

Ankara, İzmir, Kocaeli ve Adana illerine atanma talebinde bulunanlar;

a) Diğer illerden Ankara Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

b) Diğer illerden İzmir Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

c) Diğer illerden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi merkez ilçe konumundaki Körfez, Derince, İzmit, Kartepe ve Başiskele ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

ç) Diğer illerden Adana Büyükşehir Belediyesi merkez ilçeleri konumundaki Çukurova, Sarıçam, Seyhan ve Yüreğir ilçelerine atanmasını gerektiren özrü bulunanlar bu ilçelerdeki,

okulları tercih edebileceklerdir.

d) Yukarıda sayılan illerin büyükşehir belediyesi merkez ilçeleri dışındaki ilçelere atanmasını gerektiren özrü bulunanlar, özürlerinin bulunduğu ilçedeki (belde ve köyler dâhil) okulları tercih edeceklerdir.

Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapanlar, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm okulları,

Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm okulları,

Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan ve hâlen görev yapan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer okulları,

Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler fen liseleri, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer okulları

tercih edebileceklerdir.

Öğretmenlere, Bakanlıkça tanınan tercih haklarının ve seçeneğinin tamamını kullanmalarına rağmen hizmet puanı yetersizliğinden dolayı atanamamaları ve istekleri hâlinde aylıksız izin kullandırılacaktır.

YER DEĞİŞTİRMELER VE TEBLİGAT

Yer değiştirmeler, öğretmenlerin özür gereklerinin karşılanabileceği yerlerdeki okullara tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.

Yer değiştirme sonuçları, https://ikgm.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süre içinde tamamlanacaktır.

YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

I. AŞAMA

Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 31 Ocak – 3 Şubat 2013

II. AŞAMA

Tercihlerin yapılması ve onay süreci 04 – 06 Şubat 2013

Bilgisayar ortamında yerleştirmelerin yapılması 08 Şubat 2013

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri 11 Şubat 2013’ten itibaren

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.