banner476

Usta Öğreticilerin Görevlendirilmeleri

Çeşitli İllerden Genel Müdürlüğümüz ile Bakanlığımız diğer birimlerine doğrudan veya dolaylı intikal eden sözlü ve yazılı müracaatlarda Danıştay tarafından verilen bir kararla Halk Eğitimi Merkezleri ve benzeri kuramlarda bundan böyle usta öğretici görevlendirilmelerinin son bulacağı yönünde bilgilerin yer aldığı, bu nedeni? usta öğretici görevlendirilmelerinde tereddütlerin yaşandığı gözlemlenmiştir.

MEB 02.06.2017, 11:09
Usta Öğreticilerin Görevlendirilmeleri

İlgi Yönetmeliğin 12. maddesinin ikinci tümcesinde yer alan "okutulmasında", ilgi (b) Yönergenin " Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları" başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan" "eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde", ilgi (a) Yönetmeliğin de 271 .maddesinin 2. fıkrasında yer alan "bağımsız olarak" ibarelerinin iptali talebi ile Danıştay 2. Dairesi Başkanlığında Bakanlığımız aleyhine açılan dava tümden reddedilmişken temyizde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından kısmen red, kısmen kabul kararı ile bozulmuş olup, kararın nasıl uygulanacağına ilişkin Bakanlığımız Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş alınmıştır. Söz konusu görüş yazısında "...davaya konu yönetmeliğin ilgili maddesinin ve söz konusu yönergenin yürürlükten kaldırılması nedeniyle kararın uygulama kabiliyeti kalmadığı değerlendirilmektedir." ifadesi yer almaktadır. Bu itibarla, yeni bir hukuki durum oluşuncaya kadar usta öğreticilerin geçmişte olduğu gibi aynı şekilde görevlendirilmeleri hususunda işlem yapılmaya devam edilecektir. 

Kamuajans

 

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@