Sayfalar / Öne Çıkan Sayfalar

Sayfalar / Popüler Sayfalar

Mebpersonel.com Yayın İlkeleri

Mebpersonel.com Yayın İlkeleri

 İnternet Bilinci Geliştirme

Meb Personel , internet ve teknolojinin dünya yaşamı adına doğru kullanılması, insanların en üst düzeyde faydalanması amacıyla bilgilendirici ve eğitici içerikler sunar. Toplumun her an Haber alması için gerekli olan internet Haber bilincinin gelişimine katkı sağlar.
Tarafsızlık
Meb Personel, hiçbir kuruluş veya siyasi organın denetiminde değildir. Yönlendirmeci ve taraflı Haber yapmaz. Toplumsal yaşama katkı sağlama misyonu açısından, toplumun her kesimine eşit uzaklıkta ve tarafsız yayıncılık yapar.
Bilgi, Doküman ve Arşiv Kullanımı
Meb Personel, aksi sabit olaylarla ilgili Meb Personel düzeltmeyi, gerekirse Meb Personel, fotoğraf ve görüntüyü yayından kaldırmayı, hatta bunlarla ilgili özür dilemeyi taahhüt eder. Bu konuda Haber ajanslarından elde edilen ve sadece doğruluğu ispat edilmiş Haberleri yayımlar.
Katılımcı Meb Personelcilik
Meb Personel, okuyuculara görüşlerini kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunar, farklı görüşleri ve konu ile ilgili tüm bakış açılarını yansıtır. Her Meb Personel okuru, düşüncelerini, toplumun genel değerleri ve kanunların izin verdiği sınırlar dahilinde yorum bölümlerinde paylaşabilir.
Eğitici Yayıncılık
Meb Personel, bilginin gücüne ve evrenselliğine inanır ve toplumun gelişmesine katkı sağlayacak eğitici yayınlar yapar.
Etik Değerlere Saygılı Yayıncılık
MepbPersonel, toplumun genel kabul görmüş tüm değerlerine saygı duyar. Çeşitli kültürleri bir arada tutan toplumdaki her düşünce, her inanç ve yaşam tarzına saygılı, kaynaştırıcı yayınlar yapar. Toplum ahlakına, örf ve adetlere aykırı içerikleri asla yayınlamaz.
Cevap Verme Hakkı
Meb Personel, iddia ve ithamlara karşı, taraflara cevap hakkını en hızlı ve doğru biçimde kullanma fırsatı sunar. İthamlara ve çeşitli iddialara maruz kalanlar Meb Personel'de kendilerine cevap hakkını hemen bulurlar.
Önyargısız Yaklaşım
Meb Personelin araştırılmasından sunumuna kadar her aşamasında önyargılardan arınmış, saplantısız bir yaklaşım sergiler.
Doğruyu Arama Kaygısı
Meb Personel, olayları tüm yönleriyle inceleyip, kamuoyu algısının doğru şekilde oluşmasını sağlayacak yayınlar yapar.
Öncü Meb Personelcilik
Meb Personel, gerek teknik altyapı, gerekse de alanında değişimleri yakından takip eder ve sürekli değişim ve gelişim sürecine öncülük eder.
Güvenilirlik
Meb Personel, kendine duyulan toplumsal güvenin sorumluluğunu üstlenir ve bu güveni sarsacak çıkar amaçlı Meb Personel akışı asla sağlamaz.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@