06.10.2015, 13:06 12551

Müjde: “Yönetici görevlendirmede köklü değişiklikler yapıldı!”

 Sabahın ilk ışıklarıyla baktığım Resmi Gazete’ de aslında birçoğumuz için çok da sürpriz sayılmayacak bir yönetmelikle karşılaştım. 

  Sık sık değiştiğini bildiğim için sürpriz sayılmayacak dediğim bu yönetmeliğin adı “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine Dair Yönetmelik” idi. (06 Ekim 2015 tarih, 29494 sayılı RG)

  Taze, fırından yeni çıkmış buram buram. 

Hayırlı, uğurlu, en çok da ömrü uzun(!) olsun bakalım da, 10 Haziran 2014 tarih ve 29026 sayılı RG’ de yayımlanan 1 yıl 3 ay 8 günlük önceki yönetmelik yok artıkkk…

Neyse biz asıl konumuza dönüp yönetmeliğe bir bakalım, bakalım ortaya neler neler çıkacak. 

1- Yönetmelik yönetici görevlendirme hususunda ilçe milli eğitim müdürlüklerini perde arkasına dokunamasa bile en azından yasal yükümlülükler anlamında devre dışında bırakmış. 

  Oysa 1 yıl 3 ay 8 günlük mülga yönetmelik 4 yılını dolduran müdürlerin değerlendirilmesi işini tamamen ilçe milli eğitim müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriyordu. 4 öğretmen, OAB başkanı ve yardımcısı, öğrenci temsilcisi göstermelikte olsa değerlendirme yapıyordu. İlçe ME Müdürü ile 2 şube müdürü puanlama yapıyordu filan…

İlçe MEM’ ler niye devre dışında kaldı?

Doğrusu benden yorum yok, daha doğrusu sebebi ben de bil(e)miyorum.

2- Yeni yönetmelik eski yönetmeliğin aksine müdür olabilmek için yöneticilik şartı getiriyor. Müdür olabilmek için, müdür (1 gün bile yeterli), müdür başyardımcısı (iki yıl çalışmak lazım) , müdür yardımcısı (yalnız başına üç yıl), kurucu müdür (yalnız başına üç yıl), müdür yetkili öğretmen (yalnız başına üç yıl) olarak çalışmayı öngörüyor. 

  Doğrusu isabetle düzenlenmiş bir husus. Düzenlemeyi beğendiğimi ifade etmek isterim.

3- Yeni yönetmelikte okuduğumuz en önemli kısım “Yazılı sınav”dan söz edilen kısım olarak göze çarpıyor.  

  Tam “Oh!” diyecek oluyorsunuz ki “Sözlü sınav” kavramı göze çarpıyor. 

Neyse yönetmelik satırlarında yürümeye devam edelim.

Yazılı sınav geldi mi, evet. 

  Kime, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olmak isteyenlere.  

  Şimdi 1 yıl 3 ay 8 günlük mülga yönetmelik kapsamında müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı olarak görevlendirilenlerden 4 yılını dolduranlar yeni yönetmeliğe göre yeniden 4 yıllığına müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı olabilmek için yazılı sınava girmek zorundalar. 

  Örnekleyelim. 

05 Haziran 2015 günü A okuluna müdür yardımcısı olarak görevlendirilen B öğretmenin 4 yıllık görev süresi 05 Haziran 2019 tarihinde sona erecek. 

  B öğretmen yeniden müdür yardımcısı olmak isterse ne yapacak; “YAZILI SINAVA GİRECEK.” Sınavdan en az 70 ve üzerinde puan alanlar yeniden müdür yardımcısı olabilecek. Sınav bir yıl geçerli olacak. Ne işe yarıyorsa yeni müdürün inhası gerekecek. Kısaca müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı için her dört yılda bir yazılı sınav var. 

  “Yahu, müdür yardımcısı ikinci 4 yıl için sınava niye girsin, adam müdür olur, gider.” dediğinizi de biliyorum, ayrıca, “Ohooo, 2019 ha!” dediğinizi duymuyor değilim ama mevcut koşullar böyle…

  4- Gelelim müdür görevlendirmesine.

  Müdürler için 4 ve 8 yıllık görev süresi kavramı çok önemli. 

  Çok eski yönetmeliğe göre rotasyona uğrayan ve mevcut okulunda 16 Eylül 2010 yılında müdür olarak göreve başlayan C öğretmen 1 yıl 3 ay 8 günlük mülga yönetmelik hükümlerine göre 2014 yılında değerlendirmeye girdi. Yeterli, puan alarak okulunda görev süresi 4 yıllığına 25 Eylül 2014 de uzadı diyelim.

  Buna göre;

  a) Bu müdürün 4 yılı ne zaman doluyor, 25 Eylül 2018. Bu müdür yeni değerlendirmeye ne zaman girecek, 25 Eylül 2018 den sonra. O zamana kadar müdürlük görevlendirmesi kazanılmış hak mıdır, yeni yönetmeliğe göre evet. 

  b) Bu müdürün 8 yılı ne zaman doluyor, 16 Eylül 2018.

  c) Yepyeni yönetmeliğe göre bu müdürün durumu nedir?

  Ders yılı vb tartışmalara girip kafaları karıştırmadan belirtelim.

  Bu müdür ya öğretmenliğe dönüp eyvallah diyecek ya da 2018 yılı ders yılının içine denk geldiği için 2019 yılında yapılacak değerlendirmeye girecek. 

  Yani bu müdür için önce Ek: 1 üzerinden puanlama yapılacak. Müdürlüğü açık bulunan kurum sayısının üç katı olmak için puanı yeterse il milli eğitim müdürlüğünce sözlü sınava çağrılacak. 

  Müdür sözlü sınava girecek.

Bu sınavdan aldığı puan ile Ek: 1 değerlendirme puanının aritmetik ortalamasına göre 20 eğitim kurumunu tercih edecek. Puan üstünlüğüne göre 4 yıllığına mevcut okulunda 8 yılını doldurmamışsa o arada o okulu da tercih edebilerek görevlendirme yapılacak.

Yani bir müdür her dört yılda bir il mem nezdinde sözlü sınava girecek.

“Oh be!”, sanırım derdimi anlatabildim. 

Ben de farkındayım aslında, bu kadar zorlamaya gerek yoktu. “Ben istediğimi müdür yaparım.” denilmesi daha sade olurdu, kafalar daha az karışırdı, atama yapacak merciinin işi daha kolay olurdu. 

  Hayır hayır, taptaze yönetmeliğin hakkını yemeyelim.

Çünkü bu yönetmelik 4 yılını doldurmadan kapatılan okulun müdürünün 4 yılsonuna kadar olan hukukunu koruyor. Yani 4 yılı dolmadan kapanan okulun müdürü açık bulunan ve statüsüne uygun bir başka okula kalan süresini tamamlayana kadar görevlendirmeye müsaade ediyor. Oysa mülga yönetmelikte böyle bir hak filan yoktu. 

  Yine bu yönetmelikte o eski mülga yönetmelik gibi nakil yoluyla müdür görevlendirmesinin yolunu maalesef kapatıyor. 

  Bir başka husus ise gündeme şöyle geliyor.

Müdür diyelim ki 4 yılını doldurdu. Değerlendirme puanı 18. Sözlü sınavdan da 70 aldı. Müdürün görevlendirmeye esas puanı 70 + 18 = 88 / 2  = 44’ tür. 

5- Burada yönetmeliğin “MADDE 34 – (2) İlgili mevzuatında belirtilen yöneticilik norm kadrosuna esas kriterler çerçevesinde müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı norm kadrolarının bazıları veya tamamı kaldırılan eğitim kurumlarında norm kadro fazlası olanlar, kalan görev sürelerini bu eğitim kurumunda tamamlar. Bunlardan öğretmenliğe atanmak isteyenler, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna, aksi durumda ise istekleri de dikkate alınarak kadrolarının bulunduğu il içinde durumlarına uygun ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanır.” hükmüne dikkatini çekmek istiyorum. 

  Samimi olarak soruyorum, özellikle altı çizili husustan ne anladınız?

  Ben bir şey anlamadım da(!!!)…

  6- Gelelim Ek: 1 formuna.

a) Ödüllere hiç girmeyeceğim. 

b) Hizmet başlıklı alanda sayılan 4 yılın üstündeki sürelerin yarısının dikkate alınması. Bu husus mülga yönetmeliği de aratır olmuş. O mülga yönetmelikteki 8 yıla kadar ibaresi 4 yıla indirilmiş ki ince hesap yapıldığı çok belli. 

  Bu durumu da şöyle örnekleyelim.

30 yıl hizmeti olan bir öğretmenin 5 yıl müdür yardımcılığı, 10 yıl müdürlüğü ve 15 öğretmenliği olduğunu varsayalım. 

        a) Öğretmenlik puanı (Hizmet yılı: 15) 

  4 yıl kısıtlamasına göre, 4 x 0.36 = 1.44, 11 x 0.18 = 2.2392; 1.44 + 2.2392 = 3.6792

8 yıl kısıtlamasına göre, 8 X 0.36 = 2.88,  7 x 0.18 = 1,26;     2.88 + 1.26 = 4.14

  0 yıl kısıtlamasına göre, 15 x 0.36 = 5.4

        b) Müdür yardımcılığı puanı (Hizmet yılı: 5)

  4 yıl kısıtlamasına göre, 4 x 0.48 = 1.92, 1 x 0.24 = 0.24, 1.92 + 0.24 = 2.16 

0 ve 8 yıl kısıtlamasına göre, 5 x 0.48 = 2.4  

        c) Müdürlük puanı (Hizmet yılı: 10)

            4 yıl kısıtlamasına göre, 4 x 0.72 = 2.88, 6 x 0.36 = 2.16, 2.88 + 2.16 = 5.04

  8 yıl kısıtlamasına göre, 8 x 0.72 = 5.76, 2 x 0.36 = 0.72, 5.76 + 0.72 = 6.48

  0 yıl kısıtlamasına göre, 10 x 0.72 = 7.2 

        d)  Bu müdürün safhalara göre puanı:

4 yıl kısıtlaması için 3,6792 + 2.16 + 5.04 = 7.2 

8 yıl kısıtlaması için 4.14 + 2.4 + 6.48 = 13.02

  0 yıl kısıtlaması için 5.4 + 2.4 + 7.2 = 15 

Müdür 4 yıl kısıtlaması için Ek: 1 formundan 7.2 puan alacak. Oysa müdür, 8 yıl kısıtlamasından 13.02 ve hiç kısıtlama olmadan 15 puan alacaktı. 0 yıl kısıtlaması ile 4 yıl kısıtlaması arasındaki puan kaybı 7.8 puandır.  

  Doğrusu akıl eden inanılmaz zekiymiş, hakkını yemeyelim. 

7- Peki bu yönetmelik hazırlanırken sendikalar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarının ve/veya eğitim platformlarının görüşleri alınmış mıdır? Doğrusu bu çalışmayı hazırlarken sordum belli başlı teşkilatlara bizim için de sürpriz oldu dediler. 

  E, ne diyelim hayırlı olsun, o zaman.

  Sonuç

  Eğitim kurumları yöneticiliği gibi hayati öneme haiz bir hususta hazırlanan yönetmelik niye sık sık değişir? Sık sık değişen yönetmelik hazırlanırken niye bu kadar zorlama ile karşı karşıya kalınır? Neden yönetmelik yayımlanmadan önce kamuoyunda paylaşılmaz? Liyakat, ehliyet, kariyer gibi evrensel değerlere neden bakılmaz?

  Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bu gidişle bizim daha çok bilmem kaç yıl, kaç ay, kaç günlük mülga yönet(me)meliklerimiz olur ki en duyarlı olanımız bile son birkaç yıldır yayımlanan / uygulanan yönetmelikleri hatırlamaz hale geldi. 

  Yargıya taşınacağı kesin olan bu yönetmelik için söylenecek çok daha fazla söz olduğu herkesin malumu ancak beterin beteri var. 

  Dua edelim de beterin beterinden hak saklasın.

Yorumlar (8)
Haşmet 5 yıl önce
90'lı yıllarda öğretmenlik yapamayanları idareci yaparlardı. 2000'li yıllarda sınav idareciliğe olan ilgiyi artırmıştı. son yıllarda yapılan bıktırıcı yönetmeliklerle tekrar eski günlere dönüyoruz. haydi, öğretmenlik yapamayanlar idareciliğe!..
görevden alınan müdürlerin vebalini kim ödeyecek 5 yıl önce
Okul müdürlerini yandaş olmadığı için görevden atan ve bu müdürlerin kazandıkları Mahkeme kararlarını uygulamayarak görevlerine iade etmeyen Milli Eğitim Müdürleri ve tüm yetkililer, bu haksızlığın hesabını verecekler, adli, idari ve tazminat davaları ile yargılanacaklardır. Güvendikleri siyasi kişiler sıkıştıkları için bürokratları kaderleri ile baş başa bırakacak ve sorumluluktan kaçacaklardır.
bu yönetmeliği hazırlayanlar gidici gelenlere bak 5 yıl önce
Okul müdürlerini yandaş olmadığı için görevden atan ve bu müdürlerin kazandıkları Mahkeme kararlarını uygulamayarak görevlerine iade etmeyen Milli Eğitim Müdürleri ve tüm yetkililer, bu haksızlığın hesabını verecekler, adli, idari ve tazminat davaları ile yargılanacaklardır. Güvendikleri siyasi kişiler sıkıştıkları için bürokratları kaderleri ile baş başa bırakacak ve sorumluluktan kaçacaklardır.
Mustafa Sari 5 yıl önce
Hocam şimdi anladım sabahtan beri odada hapsoldugunuźu.hapsoldugunuźu.Emeginize sağlık. Dört yıla kadar ülkede çok şeyin degisedeğişeceğini i anıyorum. Rabbim hakkımızda hayırlısı ve salim nasip etsin!
güldüm 5 yıl önce
yahu adamlar kendi adamını atamanın derdinde en çok ta tes lilere ooohhhhhhhhh olsun. oooooooohhhhhhhhhh alaşağa edildiler. şimdi de inşAllah paartileri barajda boğulur. ohhhhhhhh
anaokulunda çalışan rehebrlikçiler 5 yıl önce
okul öncesi kurumlarda çalışan yönetici olarak çalışan rehber öğretmenleri dışlayan tutum hiç yorumlanmamış maalesef...
yusuf ipekli 5 yıl önce
haklısınız ama, bu konu da verilmiş danıştay kararı var. artık ana okullarına öğrenci sayısına bakılmaksızın 1 rehberlik öğretmeni kadrosu verildi. son güncellemeleri buna göre yapacağız. dolayısıyla okutacağı ders olacağı için rehberlik öğretmenleri ana okullarında da yönetici olabilecek.
Tavsiyem 2 yıl önce
bu mebin kronik sorunudur.adaletli bir yönetici atama yapamaması.ne zaman malumsende özgür hareket eder bu sorun çözülür.şeytan başka pabuç başka.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@