20 Bin sözleşmeli öğretmen atama tercih süreci başlıyor

MEB atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman?

Öğretmen Atamaları 26.02.2020, 19:20
20 Bin sözleşmeli öğretmen atama tercih süreci başlıyor

Sözleşmeli öğretmen atama tercihleri yoğun olarak araştırılıyor. Sözleşmeli öğretmen sözlü mülakat sonuçları açıklandı. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercihi yapabilecek. Göreve bir an önce başlamak isteyenler sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor. Sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Atama tercihleri ise 9 ve 13 Mart tarihleri arasında yapılacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir

Adaylar tercih dışı seçenek olarak;

9.5.1 - Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.”

9.5.2 - Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.”
seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir.

Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince, bilişim teknolojileri alanına atanmak üzere başvuruda bulunan adaylardan; bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği, matematik-bilgisayar bölümü, istatistik ve bilgisayar bilimleri, bilgisayar teknolojisi bölümü/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri bölümü, bilgi teknolojileri bölümü mezunları ile yönetim bilişim sistemleri bölüm mezunları mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları dışındaki eğitim kurumlarını tercih edecektir.

ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sonuçlar 18 Mart'ta adaylara ilan edilecek. Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

ATAMALARIN DUYURULMASI VE GÖREVE BAŞLAMA 

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://personel.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecektir. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacaktır. Elektronik posta adresinin hatalı veya eksik olması ya da aktif olmaması durumunda oluşacak hukuki sonuçlardan adaylar sorumlu olacaktır. 

Sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan göreve başlama işlemi esnasında aşağıdaki belgeler istenecektir: 11.3.1. Bu duyuruda başvuru esnasında isteneceği belirtilen belgeler,

Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet), 11.3.3. Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir), 

Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği, 

Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi. 

Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu, 

Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, istenecektir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@