20 Soruda İl İçi Atamaları

banner483

20 SORUDA 2015 İL İÇİ ATAMALARINDA MERAK EDİLENLER VE CEVAPLARI

Öğretmen Atamaları 13.05.2015, 10:16 12.05.2015, 16:51
20 Soruda İl İçi Atamaları

Anadolu Eğitim Sendikası olarak 07 Mayıs 2015 tarihinde yayınlanan “Öğretmenlerin 2015 Yılı Bağlı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu”ndaki merak edilen soruların cevaplarını hazırladık. Bunun dışında AES üyelerinin akıllarına takılan bireysel soruların cevaplarını sedatdeger@aes.org.tr mail adresinden cevaplandırmaktayız.Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığımızı her sene yaşanan ve öğretmenleri mağdur eden bir uygulamadan vazgeçtiği için tebrik etmek gerekir. Önceki il içi yer değiştirme dönemlerinde; Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla başka okula istekleri ile yer değiştiren öğretmenlere eski okulundaki hizmet süresi yok sayılır iken bu sene duyurunun 3. Madde c bendi ile mağduriyete son verilmiş. yani re’sen de olsa istekleri ile de olsa bu şartlara uyan öğretmenlerin önceki kurumlarındaki hizmet süreleri yeni okullarındaki hizmet süreleri ile beraber değerlendiriliyor.

 

Soru 1:  2015 yılı İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları; Hangi tarihler arasında alınacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak ve atanan öğretmenler ne zaman görev yerlerinden İlişiklerini kesebilecekler?

Cevap:  

      

                 ÖĞRETMENLERİN YER DEĞİŞTİRME VE ATAMA İŞLEMLERİ

 

Başvuruların Alınması

20-26 Mayıs 2015

 

Atamaların Sonuçlandırılması

26-29 Mayıs 2015

 

Atananların ilişiklerini kesmesi

13 haziran 2015 tarihinden itibaren

 

 

Soru 2: İl içi yer değiştirme isteğinde bulunmak isteyen öğretmenin aynı okulda görev yapma süre şartı nedir?

Cevap: Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 52. Maddesinin birinci fıkrası ile Öğretmenlerin 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 1. Maddesine göre 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

Soru 3: Zorunlu Çalışma Yükümlüsü Öğretmenler il içi yer değiştirme isteğinde bulunurken Zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen  okulu tercih etmek zorunda mı?

Cevap: Evet, MEB Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmeler bölümü olan 43. Maddenin 4. Fıkrasında yazılı bulunan “Mazerete bağlı yer değiştirmeler hariç olmak üzere zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” Hükmü gereği ve duyurunun 2. Maddesine göre zorunlu hizmet yükümlülüğünü yerine getiren ve okulunda 3 yıllık görevini dolduran öğretmenler ancak zorunlu hizmet yükümlülüğü öngörülen okulları tercih edebilirler.

Soru 4: Zorunlu hizmet yükümlüsü ve zorunlu hizmet sayılan okulda görevli öğretmen “eş değer zorunlu hizmet alanı sayılan okulu” tercih etmek zorunda mı?

Cevap : Hayır, Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 43. Madde 4. Fıkrasındaki “…zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumunda en az 3 yıl süreyle görev yapanlar, il içindeki ya da diğer illerdeki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilir.” Hüküm ve Öğretmenlerin 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu’nun 2. Madde b bendindeki “Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden; 4, 5 ve 6'ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.” Hükmünde zorunlu hizmet sayılan okullara tayin isteme şartı varken eş değer zorunlu hizmet sayılan okula tayin isteme şartı getirilmemiştir. Yani 4.-5.-6. Hizmet alanlarından herhangi bir okulu tercih edebilirler.

Soru 5: İl içi yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin atamaya esas  hizmet puanlarının hesaplanmasında hangi tarih baz alınıyor?

Cevap : İl içinde atamaya esas, Öğretmenlerin hizmet puanlarının hesabında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır.Yani 26 Mayıs 2015 tarihi dikkate alınacak.

Soru 6: Hangi öğretmenler bulundukları okulda 3 yıl çalışma şartı aranmaksızın il içi yer değiştirme atamalarına başvurma hakkına sahip ?

 

Cevap : Okulunuzda ;

       I- ihtiyaç ve norm kadro fazlası iseniz ,

         II- Müdür veya müdür yardımcısı olup öğretmen olarak il içine başvurmak istiyorsanız;

      İl içi yer değiştirme işlemlerine başvurabilmek için 3 yıllık hizmet süresi aranmamaktadır.

 

Soru 7: Öğretmenlerin İl içi yer değiştirme işlemlerinde  kaç okul tercih edebilirler? 

Cevap : Duyuruya göre artık il içi atamalarda 25 tercih yerine 40 tercih hakkı getirildi. 

Soru 8İl içi yer değiştirme başvurular ile atandıktan sonra atama işlemi iptal edilebilir mi ? 

Cevap : - Bakanlık ,İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyeceği hükmünü duyuruya eklemiş fakat biz bunun yanlış olduğunu ve geçen sene de iptal haklarını vermek zorunda kaldıklarını hatırlatmak isteriz.

Soru 9: İl İçinde atanan öğretmen yaz dönemi özür durumuna bağlı yer değiştirme işlemlerine başvurabilir mi?

Cevap : Eğer atandıktan sonra özür durumu ortaya çıkmış ise evet başvurabilirler fakat bu hakkını kullanabilmesi için  okulundan ilişiğini kesip görev yerinden ayrılmamış olması gerekir.

Soru 10: İl içinden atanan öğretmen ne zaman göreve başlamak zorundadır?

Cevap : 13 hazirandan itibaren görevlerine başlayabilirler ve 657 sayılı kanunun 62.maddesine göre  aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.(Yani tebliğin ertesi iş günü)

Soru 11: Kısa Dönem Askerlik 3 yıllık çalışma süresinin hesabında sayılıyor mu ?

Cevap : Kısa dönem askerlik için ücretsiz izin alınarak fiili olarak öğretmenlik yapılmadığı için öğretmenlerin çalışma süresinden sayılmamaktadır,bu yüzden kısa dönem askerlik olan 6 ay,3 yıllık çalışma süresinin içinde değildir.

Soru 12: Askeri Öğretmenlik Hizmeti 3 Yıllık Çalışma süresinden sayılır mı ?

Cevap : Askeri öğretmenlikte il içi atamalara başvurularda çalışma sürelerinden sayılmaktadır,Duyurunun 3 yıllık hizmet sürenin hesabının gösterildiği 3. Maddesi uyarınca Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda  asker öğretmen olarak geçirdiği süre sayılmaktadır fakat bu görevin yine aynı okulunda yapılmış olması gerekir.

Soru 13: Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirme öğretmenler il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecekler mi?

Cevap : Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamaz. Ancak, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 (üç) yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde bulunabilirler.

Soru 14: Diğer okullarda ders vermek üzere veya eğitim yöneticisi olarak görevlendirilenler İl içi atama isteğinde bulunabilir mi ? 

Cevap : Duyurunun madde 3 a bendine göre üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin diğer eğitim kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği süreler sayılmaktadır ve il içi atamalara şartları sağlıyorsa başvurabilir.

Soru 15: Ücretli Doğum izninde bulunan öğretmenler İl içi Atama isteğinde bulunabilir mi ?

Cevap : Ücretli doğum izninde özlük ve mali hakları devam ettiği için evet başvurabilirler( ücretsiz doğum izninde olanlar farklı)

Soru 16: Askerde olanlar il içine başvurabilirler mi ?

Cevap : 30 Eylül 2015 tarihine kadar askerliğini bitirip görevlerine dönebileceklerini belgelendiren öğretmenler şu an asker de olsa il içine  başvurabilirler.

Soru 17: Ücretsiz doğum izni dahil şu an ücretsiz izinde olanlar il içine başvurabilir mi ,şartları nelerdir ?

Cevap : Öğretmenlerin 2015 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusunun 12. Maddesindeki “Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2015 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il milli eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.” Hükmüne göre şu an ücretsiz doğum izni dahil ücretsiz izinde olan öğretmenler 30 eylüle kadar aylıksız izinleri bitip belgelendirebiliyorlarsa ve diğer şartları da tutuyorsa il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Soru 18: Soruşturma ile görev yeri değiştirilen öğretmenler için il içi atama şartları nelerdir tekrar eski ilçesine geri dönmek için kaç yıl beklemesi gerekir?

Cevap : İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate alınır. (eski ve yeni okulunda geçen sürelerin toplamı)Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları eğitim kurumuna veya ilçeler arası yeri değiştirilmişse eski ilçesine  atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamazlar.

Örneğin: Muğlanın bodrum ilçesinden soruşturma sonucu milasa gönderilen bir öğretmen her ne kadar il içi yer değiştirme başvuruya esas süre de eski okulu ile beraber yeni okulunun hizmet süreleri birlikte değerlendirilse de bodruma ve eski okuluna 3 yıl sürenin geçmesi gerekiyor.

Soru 19: İl içi atama ile atandıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı atamaları iptal edilen ve eski görev yerinde norm kadronun bulunmamsında işlem nasıl işler?

Cevap : Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında bulunan boş norm kadrolara valiliklerce atanacaklardır.Yani il içinde herhangi bir ilçede herhangi bir okula valilikçe resen(istek dışı) atamaları yapılacak.

Soru 20 : Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem ile il içi yer değiştirme isteğine başvuran öğretmenin ataması iptal edilir mi süreç nasıl işler ?

Cevap : Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 62. Maddesinde  bulunan “Bu Yönetmelik kapsamında yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, sahte bilgi ve belge düzenlediği ya da durumlarında meydana gelen değişiklikleri bildirmediği sonradan anlaşılanların atamaları yapılmaz; yapılmış ise iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca suç duyurusunda bulunulur.” Hükümden de anlaşılacağı üzere başvuru iptal edilir atanmışsa ataması iptal edilir ve öğretmen eski görev yerine gönderilir.

 

 

Sedat DEGER

Anadolu Eğitim Sendikası

 

Hukuk ve TSS Genel Başkan Yardımcısı 


https://twitter.com/sedatdeger09

Kaynak: www.mebpersonel.com
banner482
Yorumlar (9)
isimli 6 yıl önce
çok güzel olmuş.emeğe saygı
mustafa 6 yıl önce
sayı yönetici okul dönüşümü olan okulların öğretmenlerinin mağduriyeti ile ilgili bir haber yapar mısınız ne olur size güveniyoruz
Ferhat 5 yıl önce
İl içi yer değiştirme tercihi yaparken okul ismi benzerliğinden kaynaklanan yanlışlık yaptım ve atamam yapılmış ilişik kesmeden iptali söz konusu değilmi ne yapılmalı
Özlem 5 yıl önce
Halk eğitimde okul öncesi öğretmeniyim. Sınıf açılmadı norm fazlasıyla aday öğretmenim tercih takabilir miyim
nehir 6 yıl önce
zorunlu görevimi yapmadım. evli olduğum için eş durumundan yükümlülüğüm ertelendi. bu durumda il içi tayin isterken sadece zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen okulları mı tercih edebiliyorum. bilgilendirir misiniz...
yine ? 6 yıl önce
Sinif ogretmenleri yine yerdegistiremeyecek :(
Çiğdem keskin 6 yıl önce
merhaba çalıştığım okula 2012 yılında 4+4+4 nedeniyle okulum orta okul olduğu için norm fazlası olarak geldim 3yılımı dolduramadığım için mebbis başvurumu onaylamıyor ancak yönetmelik benim durumumda olanlar için önceki görev süreleri sayılır diyor bu durumda ne yapmalıyım aydınlatırsanız sevinirim saygılar
Merhabalar proje okulda norm fazlasi olmadigimiz halde 8 yilliksiniz diye norm fazlasiyim secenegi ile istanbul meb uzerinden tayin tercihinde bulunmamiz istendi ve ilce icinde bi baska okula tayin olduk.ancak hukuksuz islem yapiliyor dusuncesi ile kararn 4 yıl önce
Hatice yilmaz
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@