Atama Bekleyen Öğretmenler Hukuki Süreç Başlattı

Atama Bekleyen Öğretmenler Hukuki Süreç Başlattı

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER PUAN GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI !

 ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER PUAN GEÇERLİLİĞİ KONUSUNDA HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTI !


Atama bekleyen öğretmenler puan geçerliliğinin 2 yıldan 1 yıla düşürülmesiyle ilgili hazırlamış oldukları dilekçeyi MEB ve ÖSYM? ye 11/03/2013 tarihinde elden teslim etti. Dilekçenin verildiği tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde dilekçeye cevap verilmesi gerekmektedir. İlgili dilekçe aşağıda paylaşılmıştır.


ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME GENEL MERKEZİ'NE


Tarih: 11/03/2013

KONU: Alan Bilgisi Testi?nin ve KPSS puanı geçerliliğinin, sınıf öğretmenlerine uygulanması.
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin, kamu görevine atama için KPSS puanının geçerliliğini düzenleyen 11. maddesinde, 6 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete?de yayımlanan değişiklik ile düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemede ?KPSS sonuçları 2 yıl geçerlidir. Ancak öğretmen adayları için KPSS?de elde edilecek puanın geçerlilik süresi 1 yıldır.? hükmüne yer verilmiştir.


Öğretmen adayları için puan geçerlilik süresini 1 yıla indiren düzenlemenin, tüm hayati planlarını ve geleceklerini, KPSS?den alacağı sonuca göre şekillendirecek öğretmen adaylarının, sınava girdiği tarihler olan 7-8 Temmuz 2012?den bir gün önce yapıldığı anlaşılmaktadır. Sınava başvuru esnasında, KPSS sınavından alacakları puanın 2 yıl geçerli olacağını bilen adaylar, bu geçerlilik süresi üzerinden sınav harcı ödemişlerdir. Üzerinde durulması gereken bir diğer husus ise sınavlara hazırlık programlarının 2 yıl geçerli olan sınav puanına göre düzenlenmiş olmasıdır. Örneğin KPSS sınavından geçerli bir puan alan öğretmen adayı, aldığı puanı 2 yıl geçerli olacağından, birinci sene ataması yapılmasa dahi, o sene yeniden sınav açılması halinde sınava girmemekte, puanının geçerli olacağı ikinci sene de atama yapılması için beklemektedir. Böylece ikinci sene atama yapılması için beklerken yeniden dershane, kurs vb. eğitim programlarına katılmamaktadır.


6 Temmuz 2012 Tarihli düzenleme ile getirilen Geçici 8. Madde ile 6 Temmuz 2012 tarihinden önce elde edilen KPSS sonuçları hakkında 2 yıl puan geçerliliğinin devam edeceği ancak yayım tarihinden sonraki puanlar için 1 yıl puan geçerliliğinin esas alınacağı kabul edilmiştir. Böylece bir gün sonra sınava girecek olan öğretmen adaylarının bütün gelecek planları bir gecede alt üst edilmiştir. Bu şekilde bir düzenleme ile hak kaybına uğrayacak olan öğretmen adayları açısından hak ve hukuk kavramlarına riayet edilmemiştir.


Yukarıda izah edilen ve hak kaybına uğramamıza neden olan değişikliğin akabinde ÖSYM ve DPB arasında, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik kapsamında bir protokol imzalanmıştır. İmzalanan protokol gereğince, 10 Aralık 2012 tarihli Basın Duyurusu?nda sayılan Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik(Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil(Almanca, Fransızca, İngilizce) alanlarında, KPSS puanının yanında Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi?nin yapılmasına karar verilmiştir.


Yapılan Basın Duyurusu?nda, hangi alanlardaki öğretmenlerin Alan Bilgisi Testi?ne tabi olacağı açıkça sayılmış ve sınıf öğretmenleri bu kapsama alınmamıştır. (EK-1) Ancak kamuoyunda yer alan tartışmalardan ve Milli Eğitim Bakanlığı?nın resmi olmayan açıklamalarından, sınıf öğretmenlerinin de atama için ÖABT?ye girmesi gerekeceği söylenmektedir. 2013 senesinde yapılması beklenen ÖABT sınavının sınıf öğretmenlerine uygulanıp uygulanmayacağı konusuna açıklık getirilmesi gerekmektedir. 
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan muğlak düzenlemeler ve açıklamalara göre,

1-7-8 Temmuz 2012 tarihinde girmiş olduğum KPSS sınavından, aldığım puanın hangi tarihe kadar geçerli olacağının,


2- Sınıf öğretmeni olarak atamamın yapılabilmesi için ÖABT?ne girmemin gerekli olup olmayacağının,


3- ÖABT?ne girmemin gerekli olacağı kanaati hâsıl ise hangi gerekçeye ve hangi kanuna dayanılarak bu düzenlemenin tarafıma uygulanacağının; tarafıma, Bilgi Edinme Kanunu?na göre yazılı olarak ve 15 gün içerisinde bildirilmesini talep ederim.


Eyüp POLAT

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

12 Yorum