Ataması Yapılan Öğretmenlerden Göreve Başlama Sırasında Hangi Belgeler İstenecek?

18 Mart'ta Ataması Yapılan 20 Bin Sözleşmeli Öğretmenden Göreve Başlama Sırasında Hangi Belgeler İstenecek?

Öğretmen Atamaları 03.06.2020, 23:15
Ataması Yapılan Öğretmenlerden Göreve Başlama Sırasında Hangi Belgeler İstenecek?

18 Mart'ta ataması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen, 22 Haziran'dan itibaren göreve resmi olarak başlayabilecek. Peki göreve başlama esnasında hangi belgeler istenecek?

Göreve başlama sırasında istenecek belgeler il milli eğitim müdürlükleri tarafından açıklanmaya başladı.

Atamanızın yapıldı il milli eğitim müdürlüğünün sitesini takip ederek istenen belgeleri görebilirsiniz.

Mebpersonel.com olarak örnek olması açısından Elazığ İl Mem tarafından yapılan açıklamayı sizlerle paylaşıyoruz.

İLİMİZ EĞİTİM KURUMLARINA 18 MART 2020 TARİHİNDE ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ADAYLARINDAN GÖREVE BAŞLATILMALARINDA İSTENİLECEK BELGELER
1 -Son altı ay içinde çekilmiş Biometrik fotoğraf (6 adet)
2 -Mal Bildirimi
3 - Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği
4 - Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,
5-Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmi yazı ibraz edenlerden
Pedagojik Formasyon Belgesi,
6-Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da
İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu
belgenin onaylı örneği,
7 - Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu

Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,
8-Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji,
16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi
psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi
yerine kullanılamaz.), istenecektir.
9-. Kimlik Fotokopisi.
10-Sağlık durumu yönünden Öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına
dair tam teşekküllü (devlet veya özel) bir hastaneden alınacak olan sağlık kurulu raporu.
11-Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge (E-Devletten alınanlar kabul edilecektir.)
NOT: Yukarıda istenilen belgelerin asıllarının ve birer fotokopilerinin adaylar
tarafından hazırlanması gerekmektedir. 

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@