banner476

Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerden istenen belgeler

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına 18 mart tarihinde atanan ve 22 Haziran tarihinden sonra göreve başlayacak olan sözleşmeli öğretmenlerden hangi belgeler istenecek ? İşte o belgeler..

Öğretmen Atamaları 20.06.2020, 14:07 20.06.2020, 14:16
Göreve başlayacak sözleşmeli öğretmenlerden istenen belgeler

18 mart tarihinde Sözleşmeli Öğretmen olarak ataması yapılanların; göreve başlatılmak üzere, aşağıda belirtilen evraklarla birlikte atanandıkları okullara şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

İŞTE SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLERDEN GÖREVE BAŞLAMALARI İÇİN İSTENEN O BELGELER

1 - Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği,

2 - Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3 - Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4. Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz.), istenecektir.

5. Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

6. Mal bildirimi

7. Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8. Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibrazedenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu,

10. Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge,

11. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

12. Kimlik Fotokopisi

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@