Kurucu Müdürlükte geçirilen sürelerin ne kadarı yöneticilikten sayılır?

Kurucu Müdürlükte geçirilen sürelerin ne kadarı yöneticilikten sayılır?

Kurucu Müdürlükte geçirilen sürelerin ne kadarı yöneticilikten sayılır?

13.08.2009 Tarihli ve 27318 Sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4.maddesi (f) bendinde; “f) Kurucu Müdür: İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilenleri, ifade eder” hükümleri bulunmaktadır.

Bu hükümlere göre Kurucu Müdür İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen süre içerisinde geçici olarak görevlendirilen müdür olmakta, okulun/kurumun norm kadro onayı geldiği andan itibaren kurucu müdürlük süresi bitmektedir. Norm kadro onayı geldikten sonra kurucu müdürün görevi geçici görevli veya vekâleten görevli okul müdürü olarak devam etmektedir.


Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin “Yönetim kademelerinde geçmiş sayılan diğer görevler” başlıklı 25. maddesinde ise; “(1) Öğretmenlikte adaylığı kaldırılmış olmak kaydıyla ve bu Yönetmelikteki yönetim kademelerine atamayla sınırlı olmak üzere;


c) İkili anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça açılan ya da yönetici ve öğretmenleri Bakanlıkça görevlendirilen yurt dışındaki eğitim kurumlarında, müdür yardımcılığında geçirilen süreler ile görevli olduğu eğitim kurumunda eğitim kurumunu eğitim öğretime açmak kaydıyla kurucu müdür olarak geçirilen süreler, en az 1 yıl görev yapmış olmak kaydıyla müdür yetkili öğretmen olarak geçirilen süreler üçüncü kademe yöneticiliğinde,


geçmiş sayılır.


(2) Birinci fıkranın (c) bendinde yer alan;


a) Kurucu müdürlükte geçen sürenin hesabında, kesintisiz olmak kaydıyla kurucu müdürlüğe başlanıldığı tarihten itibaren Bakanlıkça kuruma müdürlük norm kadrosunun verilmesine ilişkin onay tarihine kadar geçen süreler,


b) Müdür yetkililikte aranan en az bir yıllık görev süresinin hesabında, kesintili ya da kesintisiz müdür yetkili öğretmenlikte geçen sürelerin tamamı dikkate alınır. ” hükümleri yer almaktadır.


Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine göre; İlk defa eğitim ve öğretime açılacak olan eğitim kurumunu, kurumun amacına uygun eğitim ve öğretim hizmetlerine hazır hale getirmek üzere, eğitim ve öğretime açılıncaya ve norm kadro verilinceye kadar geçen sürenin kurucu müdürlük süresinden sayılması gerekmektedir.
Ahmet Kandemir

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.