MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Soruları

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Soruları

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Soruları. Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Soruları. Öğretmen Atamaları Çıkmış Sözlü Mülakat Soruları.

20 bin sözleşmeli öğretmenlik kadrosu için sözlü sınavlar 6-25 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav soruları Mebpersonel.com'da.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sorularını MEB Personel olarak sizler için derledik. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında sorulmuş olan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sorularını haberimizde bulabilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmenlik mülakatına katılmadan önce mutlaka bu sorulara göz atmalısınız.

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Soruları:

1.Ülkemizdeki halk eğitim merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz? Geliştirilmesi için neler yapılabilir?

2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. Sebebi ne olabilir?


3. İnternetteki her bilgi doğru mudur? Öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasıl sağlarsınız?


4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz?


5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranışlar nasıl kazandırabilirsiniz?


6. "Birine 40 kere deli dersen deli olur" sözünü açıklayınız?


7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz?


8. "Sakınan göze çöp batar" atasözünü açıklayınız.


9. Descartes'in "Düşünüyorum o haldevarım." sözünden ne anlıyorsunuz?


10. Bir internet sitesi kurmak isterseniz ne paylaşırsınız?

11. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir? 
13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?

14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.


16. Eğitimin tanımındaki "İstendik davranış değişikliğini" açıklayınız.


17. Sizce kitaplar mı yoksa internetten yapılan araştırma mı daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?


18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?


19. Öğrencilere ders içinde veya dışında hangi olumlu davranışları kazandırırsınız?


20. Gelecekte dünyayı bekleyen en büyük tehlike?

21. Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?


22. İnternetin zararlarını önlemek için neler yapılmalı?

23.Eğitimdeki teknolojiyi ne seviyede buluyorsunuz ve geliştirmek için neler yapılabilir?

24.Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük anlamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?

25.Genital dönemde yani 12 yaş grubunda bulunan öğrencilere mesleki eğitim ve grup etkinliklerini nasıl düzenlersiniz, etkileriniz ve katkılarınız nelerdir?

26.Günümüzde Osmanlı ve Selçuklu mimarisi halâ devam etmektedir. Bunun etkileri nelerdir ve etkiler devam etmeli midir?

27.Öğrencileri okul dışındaki vakitlerini olumlu değerlendirmeleri için nasıl faaliyetlere yönlendirirsiniz?

28.Sizce dünyadaki en büyük tehlike nedir, bunun için hangi önlemler almak gerekir?

29.Eğitimde pekiştireç gerekli midir? Pekiştirecin olmaması ne gibi sorunlar ortaya çıkarır?

30.Bir sınıfta teknolojik aletler kullanarak ders işliyorsunuz diğer sınıfta düzanlatım yöntemini kullanıyorsunuz. Bu sınıfların başarısını etkiler mi?

31.Türk Spor ve sanatını geliştirmek için bireylere ve öğretmenlere düşen görevler nelerdir?

32.Teknolojik ve bilimsel gelişmeler konusunda seminer yapacak olsanız nelerden bahsederdiniz?

33.Gelir düzeyi düşük ve gelir düzeyi yüksek ailelerin çocukları arasındaki eğitim farklılıkları nasıl giderirsiniz?

34."Her şeye değer biçilir, öğretmenin yetiştirdiğine değerbiçilemez." sözünü açıklayın.

35.Bilgisayarın ölçme ve değerlendirmede ve de izlemede yeri nedir? Olumlu ve olumsuz etkilerini açıklayınız?

36.Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

37.Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinde edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?

38.Dış ticaret açığını kapatmak için turizmin gelişmesi yönünde nasıl bir yol izlenmelidir?

39.-Derslerde projeksiyon kullanımı ile ilgili neler düşünüyorsunuz veolumsuz yönleri sizce nelerdir?

40.İbni Sina'nın eğitim sistemi hakkındaki görüşleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

41.Akşam evde televizyon izleyen bir öğrencin, babasının haber ile ilgili yaptığı yorumu ertesi gün gelip size söyledi. Bu durumda ne yapardınız?

42.Eğitimde bireyin devinimsel ve bedensel gelişimini önceden bilmeniz ne gibi katkı sağlar?

43.Eğitimde hiçbir aileye ve zümreye imtiyaz tanınamaz sözünü açıklayınız.

44.Örgün ve Yaygın eğitim kurumlarının bir arada olduğu eğitim kampüslerinin verimliliğinin arttırılması için neler yapılabilir?

45.Kurum Kültürü nasıl olumlu bir havaya dönüştürülür ve bunu nasıl devam ettirebilirsiniz?

46.Ülkemizde futbol kadar diğer spor dalları neden gelişmiyor? Açıklayınız.

47.Türkiye'nin bazı yerlerinde hızlı nüfus artışının fazla olmasının eğitime etkileri nelerdir?

48."Kırk âlimi bir delille yendim, bir cahili kırk delille yenemedim." sözünü açıklayınız.

49.Ülkemizde eğitim acısından gelişmişlik düzeyini arttırabilmek için nasıl eğitimciler yetiştirilmeli?

50.Eğitimde sürekliliği sağlamak için neler yapılabilir?

Öğretmen Atamaları Facebook Grubumuza Katılmak İçin TIKLAYINIZ

Birlesmis milletler hakkindaki dusunceleriniz nelerdir?

Tevhid-i Tedrisat nedir olumlu olumsuz yanları nelerdir?

Boş vaktin önemini açıklayınız.

Öğretmen olarak okula ilk atandığınızda ne yaparsınız?

İnterneti öğrencilere kapatır mısınız?

Genital dönemdeki (12 yaş )çocuklara nasıl etkinlikler planlarınız

Selçuklu ve Osmanlı devletinin geniş coğrafyaya yayılmalarının ülkemiz açısından bize sağladığı avantaj ve önemi nedir?

Teknolojinin okullarda kullanımı hakkında neler düşünüyorsunuz?

Faydaları ve zararları nelerdir?

Sınıf ortamında teknoloji kullanımının ögrenciler uzerinde fiziksel ve ruhsal etkileri nelerdir?

Türk islam devletlerinde bilime yapılan katkı şimdiye oranla neden fazladır? açıklayınız.

Formal eğitimin faydaları nelerdir?

Ülkemizde turizmi geliştirmek açısından neler yapılabilir?

F@tih projesinin açılımı nedir?

Eba hakkında birkaç soru sorulmuş.

Halk eğitim merkezlerinin önemi nedir? Geliştirilmesi için neler yapılmalıdır?

Egitimde teknoloji kullanimini yayginlastrmak icin neler yapilmali?

Küresel ısınmanın olumsuz etkileri nelerdir?
İnsanın toplumsallaşması nedir?

657 sayılı devlet memurları kanunun 125. maddesi

silgi defter yerine teknolojinin kullanilmasinin katkilari nelerdir? Dusuncenizi aciklayin.

Erasmus programının katkıları nelerdir?

Sanal materyallerin derslerde kullanım amaçları nelerdir?

Yararlı ve zararlı yönlerini açıklayınız.

Geçmişten günümüze kadar gelişen iletişim araçlarını düşündüğümüzde geçmiştekini mi kullanırsınız yoksa günümüzdekilerini mi sebeb, yarar ve zararlarıyla açıklayınız.

İnternetteki bilginin güvenirliğini nasıl kontrol edersiniz?

Milenyum nedir?

Sanal ortamın olumlu olumsuz getirileri nelerdir?
Eski ve yeni iletişim araçlarını karşılaştırıp ne gibi fayda zararları var?

Teknoljik gelismelere yeniliklere acik olmayan bir insana ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Erzurum kongresinin toplanis amaclari nelerdir o zamana gore nedenleri aciklayiniz.

Çevrenin gelişim üzerine etkileri nelerdir?

II. Mahmut’un muhtarlık sistemini kurmaktaki amacı nedir?


Teknoloji kullanımı ile iletişim becerisi arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

İnsan mı teknolojiye hakim teknoloji mi insana?

Eğitim fakültesindeki diğer öğretmen adaylarina bilişim bakımından verilen bilgiler yeterli mi sizce ? Geliştirmek için neler yapılabilir?

Türk sporunda futbolun neden diğerlerinden daha ön planda oldugunu açıklayın.

Meslek liselerindeki alan eğitimini daha etkili hale getirebilmek için neler yapılmalı?

Eğitimde adaletli olmanın önemi nedir?

Düzenli orduya geçişin milli mucadeledeki önemi nedir?

Uzaktan eğitimin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

Piagetin bilissel gelişim dönemlerini ve bransinizi dikkate alarak dersinizi nasıl işlersiniz?

GAP’ın sağladığı yarar nelerdir?

Sosyal medya kullanımının öğretmen açısından ders kalitesine etkisi nelerdir?

Coğrafyayı toprak olmaktan çıkaran değerler nelerdir?
İlk Türk devletinin kurucusu kimdir?

Cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızların satısı ve temsil ettiği şey nedir?

Osmanlı devletinin kurucusu ve babasının ismi nedir?

Kaynak: www.mebpersonel.com

1- Okuldaki teknolojinin öğrencilere ne gibi katkısı vardır?

2- Ülkemizde farklı insanların olmasının ülkemize etkileri nelerdir?

3- Eğitimde teknolojinin yaygınlaşması için neler yapabiliriz ?

4- Kurum etiği nedir?

5- Hizmet içi eğitimin önemi nedir ?

6- Türkiyenin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

7- Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız? Adı ne olurdu.

8- Eğitim sistemimizden memnun musunuz ? ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz?

9- Okul kültürü nedir?

10- Dünyanın en önemli buluşu nedir ?

11- Bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yolunu öğretmek gerekir sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?

12- Kuvayi milliyenin kurtuluş savaşınını kazanmamızdaki etkileri nelerdir?

13- Eğitimde teknoloji kullanımı nasıl eğlenceli hale getirilir.?

14- Öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek için neler yapabiliriz ?

15- Şeyh sait isyanının halk üzerindeki etkisi neler olmuştur.?

16- Kağıt kalemin yerini teknolojik araçların almasıyla ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir.?

17- Sizin öğrencilik zamanınızdaki teknoloji ile günümüzdeki arasında ne gibi farklılıklar vardır?

18- Farklı kültürlerin bir arada olması toplum bilimine ne gibi katkı sağlar.?

19- Geçmişi ve günümüzü baz alarak insanların haberleşmesindeki kolaylıklar ve zorluklar nelerdir?

20- Sanal materyallerin eğitime katkıları nelerdir.?

21- Formal eğitimi ve avantajlarını açıklayınız.

22- Ülkemizde truzimi arttırmak için alınan önlemler nelerdir?

23- Descartes düşünüyorum o halde varım sözünü açıklayınız.

24- Eğitimde teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?

25- TEK KANATLA KUŞ UÇMAZ atasözünü açıklayınız.

26- Yaygın eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayınız.

27- Küresel ısınma nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız.

28- Örgün eğitim nedir. Açıklayınız 

29- Divan-ı lügatit türk ü anlatınız?

30- RÜZGAR HER ZAMAN İSTEDİĞİMİZ YERDEN ESMEZ atasözünü açıklayınız. 

31- Gelişigüzel kültürlenme ile informal eğitim arasındaki ilişkiyi anlatınız. 

32- Öğrenciye istendik davranışı nasıl kazandırırız.?

33- BİR ADAMA 40 GÜN DELİ DERSEN DELİ OLUR. Sözünü açıklayınız.

34- Erasmus proğramı hakkında ne düşünüyorsunuz ?

35- Halk eğitimi nasıl yaygınlaştırılabilir. 

36- Genç nüfusun önemi nedir ?

37- Eğitim kültür ilişkisini açıklayınız.

38- Organ nakli hakkında ne düşünüyorsunuz. 

39- TİLKİ TİLKİLİĞİNİ BİLDİRİNCEYE KADAR PORS ELDEN GİDER . atasözünü açıklayınız.

40- Techir yasası? 

41- Eğitim öğretim sürecinde branşınızla ilgili kullandığınız yöntem ve teknikleri anlatınız.

42- İnternetin olumsuz taraflarını çocuklardan nasıl uzak tutarız.

MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Soruları

1- Okuldaki teknolojinin öğrencilere ne gibi katkısı vardır?

2- Ülkemizde farklı insanların olmasının ülkemize etkileri nelerdir?

3- Eğitimde teknolojinin yaygınlaşması için neler yapabiliriz ?

4- Kurum etiği nedir?

5- Hizmet içi eğitimin önemi nedir ?

6- Türkiyenin jeopolitik konumunun olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir?

7- Eğitimde sosyal ağ kuracak olursanız nasıl kullanırsınız? Adı ne olurdu.

8- Eğitim sistemimizden memnun musunuz ? ne gibi değişiklikler yapmak istersiniz?

9- Okul kültürü nedir?

10- Dünyanın en önemli buluşu nedir ?

11- Bilgiyi aktarmak yerine bilgiye ulaşma yolunu öğretmek gerekir sözü hakkında ne düşünüyorsunuz?

12- Kuvayi milliyenin kurtuluş savaşınını kazanmamızdaki etkileri nelerdir?

13- Eğitimde teknoloji kullanımı nasıl eğlenceli hale getirilir.?

14- Öğrencileri bilimsel araştırmalara yönlendirmek için neler yapabiliriz ?

15- Şeyh sait isyanının halk üzerindeki etkisi neler olmuştur.?

16- Kağıt kalemin yerini teknolojik araçların almasıyla ne gibi değişiklikler meydana gelmiştir.?

17- Sizin öğrencilik zamanınızdaki teknoloji ile günümüzdeki arasında ne gibi farklılıklar vardır?

18- Farklı kültürlerin bir arada olması toplum bilimine ne gibi katkı sağlar.?

19- Geçmişi ve günümüzü baz alarak insanların haberleşmesindeki kolaylıklar ve zorluklar nelerdir?

20- Sanal materyallerin eğitime katkıları nelerdir.?

21- Formal eğitimi ve avantajlarını açıklayınız.

22- Ülkemizde truzimi arttırmak için alınan önlemler nelerdir?

23- Descartes düşünüyorum o halde varım sözünü açıklayınız.

24- Eğitimde teknolojinin faydaları ve zararları nelerdir?

25- TEK KANATLA KUŞ UÇMAZ atasözünü açıklayınız.

26- Yaygın eğitimin olumlu ve olumsuz yönlerini açıklayınız.

27- Küresel ısınma nedenleri ve sonuçlarını açıklayınız.

28- Örgün eğitim nedir. Açıklayınız 

29- Divan-ı lügatit türk ü anlatınız?

30- RÜZGAR HER ZAMAN İSTEDİĞİMİZ YERDEN ESMEZ atasözünü açıklayınız. 

31- Gelişigüzel kültürlenme ile informal eğitim arasındaki ilişkiyi anlatınız. 

32- Öğrenciye istendik davranışı nasıl kazandırırız.?

33- BİR ADAMA 40 GÜN DELİ DERSEN DELİ OLUR. Sözünü açıklayınız.

34- Erasmus proğramı hakkında ne düşünüyorsunuz ?

35- Halk eğitimi nasıl yaygınlaştırılabilir. 

36- Genç nüfusun önemi nedir ?

37- Eğitim kültür ilişkisini açıklayınız.

38- Organ nakli hakkında ne düşünüyorsunuz. 

39- TİLKİ TİLKİLİĞİNİ BİLDİRİNCEYE KADAR PORS ELDEN GİDER . atasözünü açıklayınız.

40- Techir yasası? 

41- Eğitim öğretim sürecinde branşınızla ilgili kullandığınız yöntem ve teknikleri anlatınız.

42- İnternetin olumsuz taraflarını çocuklardan nasıl uzak tutarız.

Bu konular kapsamında daha önce çıkmış asli öğretmenliğe geçiş sözlü sınav sorularını ve çıkması muhtemel mülakat sorularını Mebpersonel.com olarak sizler için derledik.

İşte o sorular:

1) Eğitimde teknolojik aletler kalem kitap defter vs ... yerini almalı mıdır?

2) Örgün eğitim nedir hakkında konuşun?

3) Çocukları boş zamanlarından hangi sosyal yayınlara yönlendirirsiniz?

4) Sosyal medya ağı kuracak olsanız orda neler paylaşırsınız?

5) Yaygın eğitimin önemi?

6) Halk eğitimden yeterince yararlanıyor musunuz?

7) Eğitim öğrencide istendik davranış değişikliğidir bundan hareketle çocuklarda istenmedik davranışlar değiştirmek için neler yapılabilir?

8) Biyolojik olarak aklın önemi nedir?

9) Günümüzde literatür taraması yerine internet taraması yapmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz?

10) Teknolojinin eğitimde olumsuz olduğu tezini nasıl çürütürsünüz?

11) EBA dan nasıl yararlanıyorsunuz?

12) İnformal eğitim kendiliğinden gerçekleşen eğitim hakkında neler söylersiniz?

13) Sürekli okuduğunuz takip ettiğiniz yazar var mı?

14) Eğitim teknolojilerinin dersler için yararı nedir?

15) Öğrencilerin teknoloji sayesinde internet üzerinden edindiği bilgiler ne derece güvenilirdir?

16) İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik nedir?

17) İnsanın toplumsallaşmasının eğitime katkısı nedir?

18) İnternet kullanımının faydaları ve zararları nelerdir?

19) Sınırsız bütçe verilse sınıfta teknolojik ne yaparsınız?

20) Eğitimde kültür sürecini açıklayın?

Diğer Örnek Sorular:

1. Ülkemizdeki halk eğitimi merkezlerinin çalışmasını yeterli buluyor musunuz. Geliştirilmesi için neler yapılabilir.
2. Bir kesim nüfusun artmasının gerekli olduğunu savunuyor. sebebi ne olabilir?
3. İnternette ki her bilgi doğru mudur öğrencilerin doğru bilgiye ulaşmasını nasil sağlarsın?
4. Tilkinin tilki olduğunu anlayana kadar post elden gider sözünden ne anlıyorsunuz.
5. Öğretmen olarak olumlu istendik davranış nasıl kazandırabilirsiniz?
6. “Birine 40 kere deli dersen deli olur” sözünü açıklayınız.
7. Elinizde sınırsız bütçe olsa sınıfa nasıl bir teknoloji getirirdiniz? 8. “Sakınan göze çöp batar” atasözünü açıklayınız. 9.”Düşünüyorum öyleyse varım.” sözünü açıklayınız.
10. Bir internet sitesi kursan ne paylaşırsın?
11. Ülkemizdeki Halk Eğitim merkezlerinin çalışmalarını yeterli buluyor musunuz? Gelişimi için neler yapılabilir?
12. EBA ile FATİH projelerinin açılımları nelerdir?
13. Kan ve organ bağışı konusundaki düşünceleriniz nelerdir?
14. Divan-ı Lügatit Türk hakkında bilgi veriniz.
15. Descartes’in “Düşünüyorum o halde varım.” sözünden ne anlıyorsunuz?
16. Eğitimin tanımındaki “İstendik davranış değişikliğini” açıklayınız.
17. Sizce kitaplar mi yoksa internetten yapılan araştırma mi daha iyi? Siz öğrencilerinize hangisini önerirsiniz?
18. Ebeveyn olarak çocuğunuzun nasıl insanlarla arkadaş olmasını ya da olmamasını istersiniz, nasıl engellersiniz?
19. Neden öğretmenlik?
20. Nükleer santral hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce olmalı mı?
21. Yaygın eğitim ile örgün eğitimi karşılaştırınız.
22. Örgün eğitim görmemiş kişiler için yaygın eğitimle neler kazandırabilirsin?
23.”Tek kanatla kuş uçmaz.” Sözünü açıklayınız.
24. Takip ettiğin yazarlar var mı, kimler?
25. Sınıfta hakimiyeti nasıl sağlarsınız?
26. Ahilik teşkilatı hakkında ne düşünüyorsunuz?
27. Köy Enstitüleri hakkında ne biliyorsunuz? Köy Enstitülerinin kapanması hakkında ne düşünüyorsunuz?
28. Öğrencilere ders anlattınız ve seviyeleri düşük alamadılar, nasıl bir yol izlersiniz?
29. İstanbul’un Türkiye ve dünya için önemini açıklayın.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.