Memura Yeni Çalışma Saati

Memura Yeni Çalışma Saati

Memura Yeni Çalışma Saati

 Ekimde merkezdeki kurumların çalışma saatleri düzenlenmişti. Ancak bugün itibariyle 1 ay önce yapılan bu düzenleme yeniden değiştirilmiştir. Yeni karar aşağıda yer almaktadır.

Resmî Gazete

Sayı : 28477

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2012/3943

6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki “Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da değişiklik yapılmasına dair ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 31/10/2012 tarihli ve 17118 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Kanunun 99 uncu ve 100 üncü maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/11/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

5/11/2012 TARİHLİ VE 2012/3943 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (i) 6/12/1982 tarihli ve 8/5752 sayılı Kararnamenin eki "Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar"a ilişik liste, aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

MADDE 2- (1) Aynı Kararın (2) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"2- Uygulamadan doğan sakıncalar ya da yeniden ortaya çıkan gereksinmeler nedeniyle günlük çalışmanın başlangıç ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme saatlerinde değişiklik yapılmasını teklif etmeye Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yetkilidir."

MADDE 3- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

NOT: Bu listede yazılı Bakanlık ve kurumların merkezdeki bağlı/ilgili/ilişkili kuruluşları da ilgili Bakanlığın çalışma saatlerine tabidirler. Ancak, ilgili Bakanlığı onayı alınmak kaydıyla hizmet gerekleri dikkate alınarak bu kuruluşlarda günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme saatleri farklı uygulanabilir

Memura Yeni Çalışma Saati

www.memurlar.net

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.