Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri Başka Bahara mı Kaldı?

Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme İşlemleri Başka Bahara mı Kaldı?

14 Eylül 2011 Tarih ve 28054 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 652 Sayılı

14 Eylül 2011 Tarih ve 28054 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 652 Sayılı “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ile Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat yapısı yeniden dizayn edilmişti. Söz konusu KHK nın “Atama” başlıklı 37.maddesinin 3.fıkrasında “Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az üç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır. Bunların yer değiştirme suretiyle atamaları her yıl yapılan atama plan ve programları çerçevesinde eğitim öğretim faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde sonuçlandırılır. Bakanlıkça belirlenen özür gruplarına bağlı yer değiştirmeler ise yaz tatillerinde yapılır.” denilmekte, 4. fıkrasında ise “Öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamalarında uyulacak temel ilkeler, özür grupları, hizmet bölgeleri ve alanları, hizmet puanı ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar yönetmelikle belirlenir.” denilmektedir.  
Aynı KHK nın “Düzenleyici işlemler”  başlıklı Geçici 6. maddesinde “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin uygulanmasına ilişkin düzenlemeler bir yıl içinde yürürlüğe konulur. Bu düzenlemeler yürürlüğe girinceye kadar mevcut düzenlemelerin bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.” denilmektedir.
 
Yukarıda belirtilen KHK’nin 37/3 ve 4 maddeleri ile geçici 6. maddesi birlikte değerlendirildiğinde öğretmen atama ve yer değiştirme işlemlerinin yeni yönetmelik yayınlanıncaya kadar, mevcut 6.5.2010 tarih ve 27573 sayılı “Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği” ne göre yapılması gerekmektedir. Bu yönetmelikte “İsteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde duyuru, başvuru ve tercihler”le ilgili olarak “(1) Öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyuru, Personel Genel Müdürlüğünce il içi yer değiştirmeler için en geç ilgili yılın 15 Mayıs, il dışı yer değiştirmeler için en geç 25 Mayıs tarihine kadar Bakanlığın internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin yer değiştirme isteğinde bulunabileceği, başvuru yeri, şekli ve süresi ile yer değiştirmeye ilişkin diğer hususlara yer verilir. (m.25)” denilmekte, “İl içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler”le ilgili olarak “(6) İl içinde yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları mayıs ayı içinde alınır. İl içi yer değiştirme başvuruları öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya alınır. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerin başvuruları haziran ayı içinde alınır. (m.26)”, “Eş durumu özrü” ile ilgili olarak ise “(1) Eş durumu özründen yer değiştirmelere ilişkin duyuru Personel Genel Müdürlüğünce her yıl en geç 15 Aralık ve 15 Temmuz tarihine kadar Bakanlık internet sayfasında yapılır. Duyuruda; kimlerin başvuruda bulunabileceği, başvuru tarihi, başvuru yeri, şekli ile diğer hususlara yer verilir. Başvuru tarihi duyuru tarihinden en geç on gün sonra başlatılır. Başvuru süresi beş iş gününden az on iş gününden fazla olamaz. Eş durumu özrüne bağlı yer değiştirmeler, ocak ve ağustos aylarında yapılır. (m.37)” denilmektedir.
 
Peki Milli Eğitim Bakanlığımız ne yapıyor?
 
Bu öğretmenlerimiz niçin hala bekletilmektedir?
 
Mayıs ayında duyurulması gereken il içi ve iller arası yer değiştirme başvuruları niçin Temmuz ayında hala yapılamamıştır?
 
Eş durumu özür grubu yer değişikliği için gözlerini bakanlıktan gelecek haberlere çevirmiş öğretmenlerimizin duygularıyla niçin istismar ediliyor?
 
Yoksa öğretmenlerin yer değişikliği işlemlerinden vaz mı geçilecek?
 
Bu konunun acilen çözüme kavuşturulmasını sayın bakanımızdan bekliyoruz.
 


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

1 Yorum