SOSYOLOJİ MEZUNLARI İSTİHDAM İSTİYOR!

SOSYOLOJİ MEZUNLARI İSTİHDAM İSTİYOR!

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜKLERİNE SOSYOLOG İSTİHDAMININ ACİLİYETİ

 Toplumun iç ve dış güvenliği devlet tarafından karşılanmaktadır. İşte bu iç güvenliği sağlamak için oluşturulmuş olan Emniyet Teşkilatı son derece hayati bir organizasyondur. Sosyal değişimin çok hızlı yaşandığı günümüz dünyasında, değişen insan ve toplumu daha iyi tanıyabilmek, Emniyet görevlisinin toplumla iç içe özelliğinden dolayı çok daha hayati bir önem arz eder. Şayet emniyet görevlileri içinde yaşadıkları toplumu ne kadar iyi tanırlarsa halkla ilişkilerinde o ölçüde başarılı olur ve o toplumu daha huzurlu bir biçimde varlığını sürdürmesine yardımcı olur.Bu nedenlerden dolayı, toplumu anlamayı hedef edinen sosyal bilimler özelliklede SOSYOLOJİ emniyet teşkilatında büyük bir önem arz etmektedir.

Sosyologlar; toplumu-toplumsal değişmeyi ve en önemlisi sosyalizasyon sürecinde bireysel değişimlerin toplumu dönüştürme gücünü ve bu süreci aldıkları akademik eğitim ve bilgi birikimiyle ülkemizde en önemli meslek elemanlarıdır.

Toplumsal bir olgu olarak aile-birey-kültür arası karşılıklı ilişkilerin incelenmesi, toplumsal değişmenin yönünün belirlenmesi ve istendik yönde toplumsal düzenlemeler yapılabilmesi için de araştıran-inceleyen, tespitlerde bulunan bu alanda aldıkları akademik eğitimle saha çalışmalarında yetkin olan sosyologlara ihtiyaç olduğu apaçıktır. Toplumsal değişme sürecinde bireylerin suç sayılan davranışlara yönelmesinin engellenmesi için İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Müdürlüklerinde sosyolog istihdamının aciliyeti bakanlık tarafından görülmelidir. Sosyologların bu kurumlarda istihdamı gerekli saha çalışmaları sonucunda; bireylerin suça yönelme sebepleri tespit edilerek bunların önlenmesine yönelik önlemler alınarak toplumsal sorunların çözümü temel sebepleriyle birlikte en aza indirgenebilir.
Halen Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüklerinde Sosyal Çalışma Görevlileri (İçerisinde sosyolog yer almamaktadır.) istihdam edilmekte ancak disiplinler arası yaklaşım benimsenmediğinden amaca hizmette çözüm kökten çözüm bulunamamaktadır. Burada sosyologların bu eksikliği giderebilecek yetkinliğe sahip olduklarını belirtmekte yarar vardır.

Ayrıca belirtilmelidir ki Sosyologlar; 5395 SAYILI ÇOCUK KORUMA KANUNUNDA yapılan değişiklikle sosyologlar da sosyal çalışma görevlisi olarak belirtilmiş ve bu bağlamda sosyal çalışma görevlisi meslek tanımında belirtilen görevleri yerine getirebilecek yetkinliğe sahip olduğu ifade edilmiştir. Yine bu tanımlamayla mantıksal olarak örtüşen yeni bir düzenlemeyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNDE de yapılan değişiklik ile sosyolog’lar bu yönetmelikte de sosyal çalışma görevlisi olarak tanımlanmıştır.

Burada yasal dayanaklarıyla birlikte açıklamaya çalıştığımız olgu: ülkemizde her yönüyle toplumsal sorunların çözümünde yetkin bir akademik donanıma sahip 15.000 işsiz ordu olan Sosyologlardan, bu sorunların çözümünde aktif bir şekilde yararlanmak ve bu bağlamda İçişleri Bakanlığına Bağlı Emniyet Müdürlüklerinde Sosyologlardan istifade edilmemesinin eksikliği belirtmektir.

Bu açıklamalar da göstermektedir ki sosyologların Emniyet Müdürlüklerinde istihdamının sağlanması geç kalınmış bir zorunluluktur.

Emniyette Sosyologun Görevleri:

1.Suçların oluşumu, artısı ve nedenleriyle ilgili anket veya ölçekler geliştirerek emniyet güçlerince alınacak önlemlerin/mücadelenin rakamsal verilerle ortaya konulmasını sağlamak, suç yönelimleriyle ilgili bakış açılarını değerlendirerek suç eğilimlerini ortaya koymak,

2.Emniyet teşkilatı personelli içinde artan intihar vakalarının sosyolojik ve psikolojik nedenlerini araştırarak çözüm önerileri sunmak, Türkiye çapında artış gösteren gerek cana (cinayet, yağma, tecavüz, darp, gibi) gerekse mala (hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, yolsuzluk gibi) karsı islenen suçların oluşum nedenlerini, çözüm önerileri ortaya koymak,


3.Artan trafik kazalarının elde edilen istatistik verileri çerçevesinde toplumsal sonuçlarını belirlemek ve bu sorunlara yönelik sosyoloji biliminin kuralları doğrultusunda çareler üretmek üzere hizmet vermek,

4.Çocuk suçluluğu basta olmak üzere sapma (sapkın, toplumca kabul görmeyen davranış) davranışların nedenlerini araştırmak, koruyucu tedbirleri önermek, suçluların ıslahı ve topluma kazandırılmasını sağlamak amacıyla çeşitli kamu kurumlarında hizmet vermek.

5.Suçla mücadeleye ilişkin hedeflere ve uygulanacak stratejilere yönelik görev alanı kapsamında önerilerde bulunmak,

6.Sorumluluk alanındaki kişiler, sakinler, sivil toplum kuruluşları ile resmi kurum ve kuruluşların temsilcileri ile güvenlik hizmetlerine ilişkin her zaman irtibat kurulması için bilgi formları düzenlenmesini ve bunların güncel halde bulundurulmasını sağlamak,

7.Suç işlenme ihtimali bulunan, sosyal, fiziki ve demografik sorunların yoğunlaştığı alanları belirlemek ve bu yerlerin genel güvenlik durumunu ortaya koymak, gerektiğinde Başkanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde Şube Müdürlüğü görev alanına ilişkin raporlar hazırlamak,

8.Toplumda meydana gelen olayların ya da suçların sosyal, ekonomik ve diğer nedenlerinin ortaya konularak analiz ve değerlendirme çalışmalarına ağırlık verilmesi ve bu konuda bilimsel çalışmalar yapılması amacıyla ilgili kurum, kuruluş ve üniversitelerle işbirliği yapmak,

9.Suç mağdurlarına suç sonrası destek sağlanmasını ve güvenlik hizmetlerine ilişkin yönlendirici nitelikte danışmanlık yapılmasını sağlamak, mağdur oldukları suçlara ilişkin kendilerine geri bildirimde bulunulması amacıyla programlar hazırlamak ve bu programların uygulanmasını temin etmek, bu konuda gerektiğinde uzman kişilerden destek almak,

10.Çocukların ve gençlerin kötü alışkanlıklardan, şiddetten ve suçtan korunmalarına ilişkin ilgili birimlerle koordineli olarak proje geliştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmek, bu kapsamda ailelere yönelik uyarıcı ve eğitici nitelikte etkinlikler düzenlemek,

11.Suçların zamansal ve mekânsal dağılımını inceleyerek riskli alanları belirlemek ve bu yerlerde suç önlemeye yönelik yeniden düzenleme amaçlı projeler geliştirilmesini ve uygulamaya konulmasını sağlamak sosyologların görevleri arasında yer almaktadır.

 
Yeniden Sosyoloji Hareketi Direktör Yard:  AHMET USLU


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.