Şubatçılar Sendikaları Samimiyet Sınavına Çekiyor!

Şubatçılar Sendikaları Samimiyet Sınavına Çekiyor!

Şubat 2013'te 30 bin öğretmen ataması isteyen Şubatçılar Grubu Sendikaları Samimiyet Sınavına Çekiyor!

 Şubat 2013 de en az 30 bin öğretmen ataması talep eden öğretmenlerin başlattığı eylemliliğin son halkası Abdi İpekçi Parkındaki oturma eylemi olarak 8. gününü doldururken bu gruptan ilginç bir talep daha geldi.

Eğitim sendikalarına yönelen bu talep, atama bekleyen öğretmenler sorununa hangi sendikaların samimi olarak yaklaştığını göstermeye yönelik.

Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarına hitaben birer dilekçe örneği kaleme alan ŞUBATÇILAR; tüm genel başkanları kendi antetleri ve imzalarıyla ortak metni imzalamaya çağırdı.

7 Aralık 2012 Cuma günü saat 13:30 da MEB, 14:30 da Maliye Bakanlığı evrakına elden teslim edilecek dilekçelere ilişkin bir de basın açıklaması yapılacak, destek veren-vermeyen sendikalar bu şekilde deşifre edilecek.

 

Konuyla ilgili mebpersonel.com'a  özel bir açıklama yapan bir grup sözcüsü, kendi sorunları üzerinden zaman zaman politikalar üreten, basın açıklamaları yapan sayın sendika başkanlarını bu defa ORTAK BİR DURUŞ içinde görmeyi umduklarını, bunun sendikal olduğu kadar insani bir görev olduğunu söyledi.

Aldığımız bilgiye göre bu dilekçeler 3 Aralık İtibari ile sendika başkanlarına e-posta ve elden ulaştırılmaktadır.

Hatta Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Sayın Cansel GÜVEN talep dilekçelerini ilk imzalayan genel başkan oldu. İmza sayısı arttıkça duyuracak, genel başkanlara biz de sitemiz üzerinden teşekkür edeceğiz.

 

Şubatçıların sendika genel başkanlarına hitaben yazıkları çağrı metni ve imza bekledikleri dilekçe örnekleri aşağıdadır. Bu ortak eylemin başarılı olmasını diliyor, desteğimizi sunuyoruz.

Sendikalara yapılan çağrı

Sayın Genel Başkan;  

Eğitim iş kolunda kurulmuş farklı sendikalar demokrasimizin gereğidir. Sorunlara ve çözüme dair faklı bakış açılarına sahip olunsa da eğitime dair acil ve insani konularda tüm eğitim sendikalarının ortak mücadele yürütmesi de mümkündür.   Eğitim çalışanlarının haklarını koruma gerekçesiyle kurulmuş tüm eğitim sendikalarının ataması yapılmayan öğretmenler sorununa duyarlı olduğunu biliyor, bu duyarlılığı önemsiyoruz. Bu güne kadarki atama mücadelelerimizde, eylemliliğimiz içinde eğitim sendikalarını ilgi ve olanakları elverdiğince ayrı ayrı yanımızda bulduk. Aramızdan ataması yapılmış olan arkadaşlarımızın çoğu, sendika tercihlerini zor zamanlardaki desteklere bakarak yapmaktadır.   Öğretmenlerin atanma sorunu kronikleşirken  bir yandan da öğretmen ihtiyacının arttığı bu dönemde, Şubat 2013 itibari ile en az 30 bin kişilik bir atama yapılmasını beklemekte, talep etmekteyiz. Bu talebin “tüm eğitim sendikalarınca” sahip çıkılması durumunda idare üzerindeki etkimizin, kamuoyundaki sesimizin güçleneceği muhakkaktır.   Kendi kalemimizden çıkan ortak metin üzerinden T.C. Maliye Bakanı ve Milli Eğitim Bakanlarına hitaben yazılmış, atanma talebimize ilişkin dilekçeleri tüm eğitim sendikalarının değerli genel başkanlarının imzalarına açıyoruz. Farklı antetler altındaki ortak talebin ayrı ayrı ayrı imzalanması bizim için olduğu kadar sendikal tarihimiz açısından da son derece önemlidir. Mesleki emek örgütlerinin rekabet ve çatışma geleneği ile anıldığı bir ortamda insani ve hukuki açıdan ortak bir talebi imza altına alması imza sahiplerini onurlandıracak, bizleri mutlu edecektir.   Kuruluş gerekçeleriniz ve tüzüğünüzün gerektirdiği sorumluluğun da gereği olarak bu çağrımıza yanıt vermenizi umuyoruz. Alacağımız resmi dilekçeleri 7 Aralık 2012 Cuma Günü saat 13:30 da Milli Eğitim Bakanlığı evrakına, 14:30 Maliye Bakanlığına basın önünde, elden teslim edeceğiz. Bu teslim sırasında sizi veya sendikanızı temsilen yöneticilerinizi yanımızda görmekten ayrıca mutlu olacağız. Gereği için bilginize arz ederiz.   Atama Bekleyen Öğretmenler - ŞUBATÇILAR  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e  Gönderilecek Dilekçeyi indirmek İçin tıklayınız (orjinali aşağıdadır)

Türkiye Cumhuriyeti Devleti  Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e  Gönderilecek Dilekçeyi indirmek İçin  tıklayınız (orjinali aşağıdadır)


Bu Dilekçelere İmza Atarak Samimiyet Sınavından Geçen Sendiları Sizler İle Paylaşacağız.

1.
 
Şubatçıların Sendika Samimiyet Sınavında İlk imza Aes'ten geldi Tıkla
2. 
Şubatçıların Sendika Samimiyet Sınavında  Türk Eğitim Sende GEçti Tıkla

3. Şubatçıların Sendika Samimiyet Sınavında  Eğitim Bir  Sen'de GEçti  Tıkla

4. Şubatçıların Sendika Samimiyet Sınavında  Eğitim İş Sendikası 'da  GEçti  Tıkla

 

                                                                   Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e  Gönderilecek
 Dilekçe

Sayın Ömer DİNÇER

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milli Eğitim Bakanı;

Gelişmişlik seviyesi çoğu zaman ekonomik parametrelerle ölçülse de, işsizlik ve suç oranlarının düşük olduğu, terör olaylarına rastlanmayan ülkelerin ortak özelliliği eğitime ayırdıkları bütçe ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısıdır. Döneminiz içinde eğitime dair pek çok değişiklik, teknolojik yatırım, sosyal devlet kaygısıyla ücretsiz ders kitapları, akıllı tahtalar, tablet bilgisayarlar hatta okul sütlerine kadar geniş yelpazede bütçe ayrıldığını görmekteyiz. Her biri ayrı ayrı önemli olsa da, eğitimin temeli öğretmendir. Öğretmenden tasarruf edilmesinin orta ve uzun vadede çok daha pahalı fatura edileceğini anlamak, görmek gerekir.

Uzun yıllar boyunca sürmüş olan YÖK ve MEB arasındaki koordine eksikliği ve sistem değişiklikleri ile ataması yapılamayan öğretmen sayısı yüz binleri aşmış durumdadır.

 Alan dışı KPSS sınavı ile ölçme ve eleme yapmanın da çözüm olmadığı, branşa bağlı olarak 98 puanla atanamayanların yanında 10 puanla kadroya kavuşanların varlığı bilinmektedir. Sınav güvenliğine de gölge düştüğü bir ortamda atamaya esas KPSS puanı geçerliliğinin 1 yıla indirilmesiyle atama bekleyen öğretmenlerimiz, kapılacağı söylenen dershanelerin sürekli öğrencisidir.  Atanma yaşını geçmekte olan, uzmanlığı dışında çalışmakta zorlanan, 400 liraya ücretli öğretmenlik yapan, yuva kuramayan, ailesine yük olduğunu düşünen 36 öğretmen intihar etmiş, pek çokları da sağlığını kaybetmiştir. Halihazırda KPSS sınavına girip atama bekleyen öğretmen sayısı 350 binin üzerinde iken eğitim fakültesi mezunu olup da atama yaşını geçirmiş, öğretmen olma umudunu kaybetmiş olanlar eklendiğinde 600 bine yakın öğretmen olma yeterliliğini taşıyan nitelikli iş gücü olduğu anlaşılmaktadır.

Yeni eğitim sistemine geçişle Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacında büyük değişiklik olsa da Ağustos 2012 döneminde sadece 40 bin alım yapılmış olup gerçek ihtiyaç başbakanlığımız ve bakanlığımızın açıklamalarıyla da ortaya konulduğu gibi yüz bin rakamının üzerindedir. OECD standartları göz önünde bulundurulduğunda mevcut öğretmen ihtiyacımız 285 bin olarak hesaplanmalıdır. Gereken istihdamın tamamının bir anda sağlanamayacağını bilmekle birlikte, öncelikle ve ivedilikle Şubat ayında 30 bin ek öğretmen ataması yapılmasının aciliyeti vardır.

Geçmiş yıllarda ki öğretmen adayları KPSS puanlarını 3-4 hatta 5 defa kullanabilmekte iken 2012 KPSS ‘den 1 gün önce yapılan bir yönetmenlik değişikliğiyle puan geçerlilik süresi sadece öğretmen adayları için 1 yıla düşürülmüştür. Eylül 2012 de yapılan atamalarda kontenjanların adaletsiz dağıtılması bu yıla özgü mağduriyetleri daha da arttırmıştır. Yüksek puanla atama dışında kalanların sayısı rekor seviyeye çıkmıştır.

Eğitime dair planlamanın, bütçe paylaşımının donanım ve teknolojiden çok insana, eğitimciye öncelik gözeterek yapılması durumunda akademik başarının artacağını, nesillerimizin daha iyi yetişeceğini öngörmekteyiz. Hem öğrencilerimizin ihtiyacı hem de yetişmiş öğretmenlerimizin istihdamı noktasında bir adım olarak Şubat 2013 ara döneminde branş dağılımı adil olacak 30 bin öğretmenlik bir ek atama için ilginizi, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının müjdesini beklemekteyiz. Gereğini saygı ile arz ederiz.

…………. Sendikası

Genel Başkanı

 

 

                                                                         Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e  Gönderilecek Dilekçe

Sayın Mehmet ŞİMŞEK

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Maliye Bakanı;

Gelişmişlik seviyesi çoğu zaman ekonomik parametrelerle ölçülse de, işsizlik ve suç oranlarının düşük olduğu, terör olaylarına rastlanmayan ülkelerin ortak özelliliği eğitime ayırdıkları bütçe ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısıdır. Döneminiz içinde eğitime dair pek çok değişiklik, teknolojik yatırım, sosyal devlet kaygısıyla ücretsiz ders kitapları, akıllı tahtalar, tablet bilgisayarlar hatta okul sütlerine kadar geniş yelpazede bütçe ayrıldığını görmekteyiz. Her biri ayrı ayrı önemli olsa da, eğitimin temeli öğretmendir. Öğretmenden tasarruf edilmesinin orta ve uzun vadede çok daha pahalı fatura edileceğini anlamak, görmek gerekir.

Uzun yıllar boyunca sürmüş olan YÖK ve MEB arasındaki koordine eksikliği ve sistem değişiklikleri ile ataması yapılamayan öğretmen sayısı yüz binleri aşmış durumdadır.

 Alan dışı KPSS sınavı ile ölçme ve eleme yapmanın da çözüm olmadığı, branşa bağlı olarak 98 puanla atanamayanların yanında 10 puanla kadroya kavuşanların varlığı bilinmektedir. Sınav güvenliğine de gölge düştüğü bir ortamda atamaya esas KPSS puanı geçerliliğinin 1 yıla indirilmesiyle atama bekleyen öğretmenlerimiz, kapılacağı söylenen dershanelerin sürekli öğrencisidir.  Atanma yaşını geçmekte olan, uzmanlığı dışında çalışmakta zorlanan, 400 liraya ücretli öğretmenlik yapan, yuva kuramayan, ailesine yük olduğunu düşünen 36 öğretmen intihar etmiş, pek çokları da sağlığını kaybetmiştir. Halihazırda KPSS sınavına girip atama bekleyen öğretmen sayısı 350 binin üzerinde iken eğitim fakültesi mezunu olup da atama yaşını geçirmiş, öğretmen olma umudunu kaybetmiş olanlar eklendiğinde 600 bine yakın öğretmen olma yeterliliğini taşıyan nitelikli iş gücü olduğu anlaşılmaktadır.

Yeni eğitim sistemine geçişle Milli Eğitim Bakanlığımızın öğretmen ihtiyacında büyük değişiklik olsa da Ağustos 2012 döneminde sadece 40 bin alım yapılmış olup gerçek ihtiyaç başbakanlığımız ve bakanlığımızın açıklamalarıyla da ortaya konulduğu gibi yüz bin rakamının üzerindedir. OECD standartları göz önünde bulundurulduğunda mevcut öğretmen ihtiyacımız 285 bin olarak hesaplanmalıdır. Gereken istihdamın tamamının bir anda sağlanamayacağını bilmekle birlikte, öncelikle ve ivedilikle Şubat ayında 30 bin ek öğretmen ataması yapılmasının aciliyeti vardır.

Geçmiş yıllarda ki öğretmen adayları KPSS puanlarını 3-4 hatta 5 defa kullanabilmekte iken 2012 KPSS ‘den 1 gün önce yapılan bir yönetmenlik değişikliğiyle puan geçerlilik süresi sadece öğretmen adayları için 1 yıla düşürülmüştür. Eylül 2012 de yapılan atamalarda kontenjanların adaletsiz dağıtılması bu yıla özgü mağduriyetleri daha da arttırmıştır. Yüksek puanla atama dışında kalanların sayısı rekor seviyeye çıkmıştır.

Eğitime dair planlamanın, bütçe paylaşımının donanım ve teknolojiden çok insana, eğitimciye öncelik gözeterek yapılması durumunda akademik başarının artacağını, nesillerimizin daha iyi yetişeceğini öngörmekteyiz. Hem öğrencilerimizin ihtiyacı hem de yetişmiş öğretmenlerimizin istihdamı noktasında bir adım olarak Şubat 2013 ara döneminde branş dağılımı adil olacak 30 bin öğretmenlik bir ek atama için ilginizi, Maliye ve Milli Eğitim Bakanlıklarının müjdesini beklemekteyiz. Gereğini saygı ile arz ederiz.

…………. Sendikası

Genel Başkanı

 

 HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

32 Yorum