Kısıtlamanın olduğu illerde 18 Mayıs tarihinde bankalar açık mı?

Kısıtlamanın olduğu illerde 18 Mayıs tarihinde banka şubeleri açık olacak mı?

Özel 14.05.2020, 10:00
Kısıtlamanın olduğu illerde 18 Mayıs tarihinde bankalar açık mı?

15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka şubeleri kapalı olacak. Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından 18 Mayıs 2020  tarihinde uygulanacak “Sokağa Çıkma Kısıtlaması” kararına istinaden,  kısıtın uygulanacağı illerdeki şubeler ve bankacılık işlemleriyle  ilgili aşağıdaki kararlar alındı.

TBB'nin kararları şu şekilde:

"Bakanlık kararı gereği 15 ilde 18 Mayıs Pazartesi günü banka  şubeleri kapalı olacaktır.
Kısıtlama kapsamındaki 15 ilde yerleşik olan ve edimlerini yerine getirmek isteyen müşteriler, her türlü bankacılık işlemini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirebilecektir.
Bankalara, bu müşterilerin edimlerinin 20 Mayıs 2020 tarihine  ötelenmesi tavsiye edilmiştir.
Ayrıca, bankalardan 15 ilde yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020  tarihli ödemelerine ilişkin olarak Türkiye Bankalar Birliği Risk  Merkezi’ne yapılan bildirimlerin Risk Merkezi Genelgesi’nin Mücbir  Haller Uygulamasına göre yapılması istenmiştir.

15 il dışındaki şubelere çek ibrazında müşterilerin hamil sıfatı  ile işlem yapılmasını talep etmesi halinde, hesapta para varsa ödemesi  gerçekleştirilecek, hesapta karşılık yoksa hamil ile konuşularak ve  hak kaybı olmadığı belirtilerek, 18 Mayıs tarihinde çek hakkında işlem  yapılmayacaktır. Hamil tarafından 20 Mayıs 2020 Çarşamba günü ibraz  edilecek çekin ise hesapta bakiye olması halinde ödemesi yapılacak  yoksa düzenlemelere göre işlemin gerçekleştirileceği bilgisi çek  hamiline açıklanacaktır.

Bu açıklamaya rağmen çek hamili, 18 Mayıs’ta ibraz ettiği çekin  karşılığı olmaması halinde buna dair şerh verilmesinde ısrar ettiği  durumda, muhatap banka tarafından konuya ilişkin mevzuat hükümlerine  göre uygulama gerçekleştirilecektir. Bu durumda, bankalardan 15 ilede  yerleşik müşterilerin 18 Mayıs 2020 tarihli ödemelerine ilişkin olarak  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne bildirimleri Risk Merkezi  Genelgesi’nin Mücbir Haller Uygulamasına göre yapılacaktır.

Türk Ticaret Kanununun 811. Maddesinde

(1) Kanunen belirli olan süreler içinde çekin ibrazı veya protesto  edilmesi veya buna denk bir belirlemenin yapılması, bir devletin  mevzuatı veya herhangi bir  Türkiye Bankalar Birliği Yönetim  Kurulu’nun 18 Mayıs 2020 tarihli “Sokağa Çıkma Kısıtlaması”na  istinaden aldığı kararlar 2/2 mücbir sebep gibi aşılması imkânsız bir  engel nedeniyle gerçekleştirilememişse, bu işlemler için belirli olan  süreler uzar.

(2) Hamil, mücbir sebebi gecikmeksizin kendi cirantasına ihbar  etmeye ve bu ihbarı çeke veya alonja kaydedip, bunun altına, yerini ve  tarihini yazarak imzalamakla zorunludur. 723 üncü madde hükümleri  burada da uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükme göre, son ibraz süresi 18 Mayıs 2020 olan çekler için bu  madde kullanılabilecek olup, ibraz süresi son gün olmayan çekler için  sorun bulunmamaktadır.

Öte yandan senetler ile ilgili olarak Türkiye Noterler Birliği  tarafından yapılan açıklamada, vadesi 18 Mayıs 2020 tarihine rastlayan  senetlerin protesto işlemlerinin 21 Mayıs 2020 tarihinde  gerçekleştirileceği belirtilmiştir.

Uygulamanın yukarıdaki kararlar çerçevesinde yapılması durumunda,  alacaklıların ve borçluların durumu olumsuz etkilenmeyecektir. "

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@