Sağlık Bakanlığı işkur giriş (e şube işkur) Hastane İşçi alımı 2020

banner483

İşkur giriş (e şube işkur) Sağlık Bakanlığı Hastane İşçi alımı 2020

Özel 26.03.2020, 13:47 26.03.2020, 16:25
Sağlık Bakanlığı işkur giriş (e şube işkur) Hastane İşçi alımı 2020

 İşkur giriş (e şube işkur)  Sağlık Bakanlığı Hastane İşçi alımı 2020Sağlık Bakanlığı 81 ile toplamda hastanelere toplamda 14.000 işçi alımı için İşkur başvuru sayfası açıldı.

Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 26/03/2020 – 30/03/2020 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacaktır.

E-BAŞVURU NASIL YAPILACAK ?

1) iskur.gov.tr  adresine girilecek.

2.  Giriş yapılacak

3- Giriş yaptıktan sonra iş ilanları butonuna basılacak ve sonra çıkan ekran  sağ  alt tarafta  bulunan iş yeri ünvanı kısmı sağlık bakanlığı olarak seçlip başvurular yapılabilcek.

İllere göre ayrılan Sürekli İşçi Kadroları .

BAŞVURU ŞARTLARI Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

 2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 3. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

4. 18 yaşını tamamlamış olmak.

 5. İlan tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (26 Mart 1985 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

 6. Başvurulan; • Temizlik görevlisi mesleği için en az ilköğretim mezunu olmak. • Klinik destek elemanı (hastane) mesleği için ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri alanı - hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı, sağlık bakım teknisyenliği dalının birinden mezun olmak. • Güvenlik görevlisi (silahsız) mesleği için en az ortaöğretim (lise ve dengi) mezunu olmak ve güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olanlar da başvuru yapabilir). • Aşçı mesleği için ortaöğretim kurumlarının birinden veya ortaöğretim kurumlarının; yiyecek içecek hizmetleri alanı ve dallarının birinden veya dengi alan/dalının birinden veya önlisans eğitim kurumlarının; aşçılık, hazır yemek ve aşçılık, mutfak yönetimi, yemek pişirme teknikleri, gastronomi ve mutfak sanatları programlarından birinden veya dengi programlardan mezun olmak. Ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olanlar için ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı aşçılık sertifikası sahibi olmak veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık belgesine sahip olmak. Tüm öğrenim düzeyleri için en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

 7. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. 8. Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

 9. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

10. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

banner482
Yorumlar (3)
PAKİZE ERGEN 6 ay önce
Yaş sınırı olmasa sasardım zaten. Biz issiz kalalım çocuklarımız muhtaç kalsın diye elinizden yapıyorsunuz. Yok böyle bir şey.....
Yusuf karaca .0536 967 47 94 6 ay önce
Uzunzamadır is arıyorum şoförüm e ehliyetim var tijital ehliyetimvar serecem var yurt ici yurt dısi her tüllü arac sürerim fark etmez ehliyetim eskidir 1998 yılda aldım tecübem vardır
Arzu 6 ay önce
Hastanelere niye yaş sınırı var güvenlik sertifikam var yaştan dolayı olmuyor

Gelişmelerden Haberdar Olun

@