banner476

Ücretsiz İzinde Olan Öğretmen Göreve Başlayabilir mi?

Şu an ücretsiz izinde olan öğretmenin göreve başlamasına bir engel var mıdır?

Özel 30.03.2020, 16:45
Ücretsiz İzinde Olan Öğretmen Göreve Başlayabilir mi?

 Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev yapan yaklaşık 1 milyon öğretmen son tatil uzatmasıyla birlikte yaklaşık 7 haftalık bir tatile girmiş oldu. Herhangi bir sebeple ücretsiz izinde olan öğretmenler bu süreçte göreve başlayabilir mi? sorusunun cevabını arayacağız.

 Önce öğretmenlere 675 sayılı Devlet Memurlar Kanununa göre verilebilecek ücretsiz izinlere göz atalım: 

Aylıksız İzinler

İzin Türü

Süresi

Kullanım Şartları

Aylıksız Refakat İzni 18 Aya Kadar Memura, 105 inci maddenin son fıkrası uyarınca verilen iznin(3 aya kadar-gerekirse 1 kat uzatılabilen- refakat izni) bitiminden itibaren, sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, istekleri üzerine on sekiz aya kadar aylıksız izin verilebilir.
Aylıksız Analık-Babalık İzni 24 Aya Kadar Doğum yapan memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.
Aylıksız Evlatlık Alma İzni 24 Aya Kadar 1-Evlatlık edinilen çocuğun üç yaşını doldurmamış olması gerekir

2-Evlat edinme münferiden olabileceği gibi eşle birlikte de olabilir.

3-Evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşlerine, çocuğun ana ve babasının rızasının kesinleştiği tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.

4-Evlat edinen her iki eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere kullandırılabilir.

Eşleri Yurtdışı Görevinde ya da Eğitiminde Olanlara Verilen Aylıksız İzin Eşlerinin Görevi Süresince Özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kendilerine aylıksız izin verilenler de dâhil olmak üzere burslu olarak ya da bütçe imkânlarıyla yetiştirilmek üzere yurtdışına gönderilen veya sürekli görevle yurtiçine ya da yurtdışına atanan veya en az altı ay süreyle yurtdışında geçici olarak görevlendirilen memurlar veya diğer personel kanunlarına tâbi olanlar ile yurtdışına kamu kurumlarınca gönderilmiş olan öğrencilerin memur olan eşleri ile 77 nci maddeye göre izin verilenlerin(Yabancı bir memleket ya da uluslar arası bir kuruluşta görev alması nedeniyle memura verilen aylıksız izin) memur olan eşlerine görev veya öğrenim süresi içinde aylıksız izinverilebilir.
Memurun Hayat Boyu 1 Yıllık Aylıksız İzin Hakkı 1 Yıla Kadar 1-Bu izin yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış memurlara verilir.

2-Bu izin memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere verilir

3- Sıkıyönetim, olağanüstü hâl veya genel hayata müessir afet hâli ilan edilen bölgelere 72 nci madde belirtilen “Yer değiştirme suretiyle atama” gereğince belli bir süre görev yapmak üzere zorunlu olarak sürekli görevle atananlar için bu bölgelerdeki görev süreleri içinde bu izin hakkı kullandırılmaz.

Askerlik İzni Askerlik Hizmeti Süresince 1-Muvazzaf askerliğe ayrılan memurlar askerlik süresince görev yeri saklı kalarak aylıksız izinli sayılır.

2-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

3-Hazarda ve seferde muvazzaflık hizmeti dışında silah altına alınan Devlet memurları, silah altında bulundukları sürece izinli sayılırlar.

Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında görev alanlara verilen aylıksız izin 10 Yıl Kadar Yabancı memleketlerin resmî kurumlarında, kurumlarının muvafakati ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyla) on yılamkadar aylıksız izin verilebilir.
Yurtdışına Yetiştirilmek Üzere Gönderilen Kamu Çalışanının İzin Hakkı 4 Yıla Kadar (2+2) 1-Bu izni kullanacakların asli memur olmaları şarttır.

2-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarıyla gönderilmeleri gerekir.

3- Dış burslara dayanılarak gönderilmeleri gerekir.

4-Öncelikle 2 yıl izin verilir, gerek görülmesi halinde 2 yıl daha süre verilebilir.

5-bu tür izin kullanan memurların izin bitiminde yol süresi hariç 15 gün içinde görevlerine dönmeleri icap eder.

6- Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgileri artırmak, staj, öğrenim veya ihtisas yaptırılmak üzere yurt dışına gönderilecek Devlet Memurları hakkında, 1/2/1974 tarih ve 14786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Kaynak: Devlet Personel Başkanlığı

 Öğretmenler, yukarıda bulunan nedenlerden herhangi birini idari birimine sunarak ücretsiz izne ayrılmış ve izni devam ediyorsa koronavirüs tatili sebebiyle zaten tatilde olan öğretmenler gibi maaş ve ek ders hakkını elde edebilmek için ücretsiz iznini iptal edip göreve tekrar başlayabilir. Bu konuda herhangi bir mevzuat engeli bulunmamaktadır.

 Özellikle doğum izni tamamlandıktan sonra ücretsiz izne ayrılan öğretmenler tekrar göreve başlayabilir. Konuyla ilgili göreve tekrar başlama ve ayrılma hususunda idarenin görüşünün alınması elzemdir. Bilindiği üzere Dünya ve ülkemiz olağanüstü bir durumdan geçmektedir. 

 Koronavirüs tatili sebebiyle aylıksız izinden ayrılıp göreve başlayan öğretmenler ilerleyen zamanlarda tekrar okulların açılması ile bir daha ücretsiz izine ayrılacaklar mıdır? sorusunun cevabı oldukça önemlidir.

 Dolayısıyla ücretsiz izinde olup göreve başlayan öğretmenlerin il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin görüşlerini alarak bu işlemi gerçekleştirmesi daha sağlıklı olacaktır.

 Konunun hukuki ve koronavirüs kapsamını yukarıda ifade etmeye çalıştık. Etik açıdan doğru olup olmadığı konusunu siz değerli okuyucularımızın yorumuna sunuyoruz.

Mebpersonel.com / Özel Haber

Yorumlar (15)
Neden 6 ay önce
Diğer ogretmenler hem fiilen calismiyor hem maas alıyorsa neden ayliksiz izindekiler de maasini almasin ?
Senin gibi 6 ay önce
Yasal hakkımızı kullanmak olay bu. Ben çocuğuma bakmam için maaş almıyorum. Şu süreçte herkes evde çocuğuna bakıyor maaş alıyor ben almak isteyince art niyet aranıyor. Şu an başla deyince biz de görevimize başlayacağız sizler neyin kafasını yaşıyorsunuz kimsenin durumunu bilmeden konuşuyorsunuz yazık yazık. Maddi sıkıntı olayına hiç girmiyorum bile
Ogrtmn 6 ay önce
Bir anne ucretsiz izin alıyorsa çocuğunu bırakıp okula gidecek durumu yoktur şuan uzaktan eğitim süreci varken ayliksiz izinde olanlar da evden diger ogretmenler gibi eğitimi sürdürebilir diye düşünüyorum ancak dilekçeler alakasız bir sebep gösterilerek iptal edildi yazık çok yazık ki kanunlar bile hiçe sayılıp verilen hak geri alınıyor
Tuba Kurtuluş 6 ay önce
Staj yapmayan öğrenciler için meslek öğretmenleri koordinatörlük ücretleri alsın,diğer öğretmenler evinde oturarak ücretlerini alsın ama sırf bebeği olduğu için yanında bulunan annenim izin iptal talebi fırsatçılık olarak görülsün.Yazıklar olsun.
Fırsatçılık 6 ay önce
Bu durumu fırsat bilip başlamak olur bence başlatılmamalı
İsmail 6 ay önce
Benim eşim ayın 17 sinde başlama yazısı verdi yani okulların bu kadar uzatılmadan önce yani bir hafta sonra okullar açılsa görevine gidecekti ama hiç kimsenin özrüne bakmaksızın başlamalarını iptel ettiler bu duurmda mağdur olduk
meb 6 ay önce
dün bir müdür yardımcısı arkadaş sormuştu bu soruyu cevap olarak kanunen bir sıkıntı yok demiştim ancak ilçenin görüşünü almasını mümkünse ilçeye dilekçe verdirmesini söylemiştim
Firsatcisiniz 6 ay önce
Madem ihtiyaciniz var aylıksız izine çıkmayın okulda ders anlatin biz sizin yerinize ücretli yaptik 7 ay şimdi boşta kaldık daha önce göreve donseydiniz bizde madur olmazdık
özlem 5 ay önce
sizin gibi hakkı hukuku savunan zihniyete bravo.umarım her türlü haksızlıkta bu şekilde şuçlamalar da bulunuyorsunuz. cinayet işleyenler bile 12 yıl hapis verilen bir yerde sizin bizleri fırsatçı olarka suçlamanız da normaldir. umarım düşündüğünü yaşarsın. insan her kesi kendi gibi bilir miş.
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın

Gelişmelerden Haberdar Olun

@