banner476

YKS Konuları 12 Sınıf Müfredat 1.Dönem Ders Konuları 2020

YKS Konuları belli oldu.12 Sınıf 1.Dönem Ders Konuları 2020

Özel 27.03.2020, 16:29 27.03.2020, 16:29
YKS Konuları 12 Sınıf Müfredat 1.Dönem Ders Konuları 2020

YKS 2020 konuları  oldu.Koranavirüs tedbirleri kapsamında okulara ara verildi ve YKS sınavıda ertlenmişti. Bu yeni durumdan ötürü YKS sınavı hangi konulardan soru sorulacağı merak ediliyordu. Ve merakla beklene bu soruya cevap ÖSYM VE  MEB'den geldi. MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf  1.dönem ders konularından sadece  sorumlu olacak.

MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak.

HER TÜRLÜ SORUNUZ İÇİN BİZE İNSTAGRAM ADREMİZDEN ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

12. Sınıf 1.Dönem Matematik Konuları ve Müfredatı

 1. Üslü ve Köklü İfadeler
 2. Bilinçli Tüketici Aritmetiği
 3. Üstel Fonksiyon
 4. Logaritma Fonksiyonu
 5. Üstel, Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler
 6. Gerçek Sayı Dizileri
 7. Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 8. Trigonometrik Denklemler
 9. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

12. Sınıf  1.Dönem İngilizce Konuları ve Müfredatı

 1.          Music

 2. Friendship
 3. Human Rights
 4. Coming Soon
 5. Psychology

12. Sınıf  1.Dönem DİN KÜLTÜRÜ  Konuları ve Müfredatı

Din-Bilim İlişkisi

İslam Medeniyetinde Bilim ve Düşüncenin Gelişimi

İslam Medeniyetinde Öne Çıkan Eğitim Kurumları

Müslümanların Bilim Alanında Yaptığı Öncü ve Özgün Çalışmalar

Kur’an’dan Mesajlar: Fâtır Suresi 27-28. Ayetler

Türklerin Müslüman Olmaları

Milletimizin İslam Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Bazı Şahsiyetler:
– Ebu Hanife
– Cafer es-Sadık
– Maturidi
– Şafii
– Eş’ari
– Ahmet Yesevi
– Mevlana Celaleddin-i Rumi
– Ahi Evran
– Hacı Bektaş-ı Veli
– Yunus Emre
– Sarı Saltuk
– Hacı Bayram-ı Veli

Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 69. Ayet

Tasavvufi Düşüncenin Oluşumu

Tasavvufi Düşüncenin Ahlaki Boyutu

Kültürümüzde Etkin Olan Tasavvufi Yorumlar:
– Yesevilik
– Kadirilik
– Rifailik
-Mevlevilik
– Nakşibendilik
– Alevilik-Bektaşilik

12. Sınıf 1.Dönem COĞRAFYA  Konuları ve Müfredatı

  Doğal Sistemler

Ekstrem Doğa Olayları ve Etkileri

Gelecekte Doğal Sistemlerde Meydana Gelebilecek Değişimler ve Bu Değişimlerin Canlı Yaşamı Üzerindeki Etkileri

Beşeri Sistemler

Bir Bölgedeki Baskın Ekonomik Faaliyet Türünün Sosyal ve Kültürel Hayata Olan Etkileri

Şehirleşme, Göç ve Sanayileşme Olgularının Birbirleriyle Olan İlişkisi ve Toplumsal Etkileri

Nüfus, Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerde Gelecekte Olabilecek Değişimler

Ülkemizdeki İşlevsel Bölgeler ve Özellikleri

Türkiye’deki Bölgesel Kalkınma Projeleri ve Etkileri

Hizmet Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri

Ulaşım Sisteminin Gelişiminde Etkili Olan Faktörler

Ulaşım Ağları İle Yerleşme ve Ekonomik Faaliyetlerin İlişkisi

Türkiye’deki Ulaşım Sisteminin Gelişimi

Dünya Ticaret Merkezleri ve Ağlarının Küresel Ekonomideki Yeri

Türkiye’deki Ticaret Merkezlerinin Ticarete Konu Olan Ürünlere ve Akış Yönlerine Etkileri

Tarihî Ticaret Yolları ve Türkiye’nin Konumu

Türkiye’nin Dış Ticareti ve Dünya Pazarlarındaki Yeri

Türkiye’deki Doğal ve Kültürel Sembollerin Mekânla İlişkisi

Türkiye’nin Turizm Potansiyeli ve Turizmin Türkiye Ekonomisindeki Yeri

12. Sınıf  1.Dönem GEOMETRİ  Konuları ve Müfredatı

 1. Trigonometri
 2. Toplam-Fark ve İki Kat Açı Formülleri
 3. Trigonometrik Denklemler
 4. Dönüşümler
 5. Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
 6. Analitik Geometri
 7. Çemberin Analitik İncelenmesi
 8. Geometri Temel Düzey Konuları
 9. Ölçme
 10. Çevre, Alan ve Hacim Ölçme
 11. Katı Cisimler
 12. Küre ve Silindir

12. Sınıf  1.Dönem Biyoloji Konuları ve Müfredatı

 1. Genden Proteine

 2. Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
 3. Genetik Şifre ve Protein Sentezi
 4. Canlılarda Enerji Dönüşümleri
 5. Canlılık ve Enerji
 6. Fotosentez

12. Sınıf 1.Dönem KİMYA Konuları ve Müfredatı

 1. Kimya ve Elektrik

 2. İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimelerinde Elektrik Akımı
 3. Elektrotlar ve Elektrokimyasal Hücreler
 4. Elektrot Potansiyelleri
 5. Kimyasallardan Elektrik Üretimi
 6. Elektroliz
 7. Korozyon
 8. Karbon Kimyasına Giriş
 9. Anorganik ve Organik Bileşikler
 10. Basit Formül ve Molekül Formülü
 11. Doğada Karbon
 12. Lewis Formülleri
 13. Hibritleşme-Molekül Geometrileri

12. Sınıf  1.Dönem TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Konuları ve Müfredatı

 1.Türk Edebiyatına Giriş

2.Edebiyat ile düşünce akımları / felsefe arasındaki ilişki

2. Edebiyat ile psikoloji ve psikiyatri arasındaki ilişki

3. Dilin tarihî süreç içerisindeki değişimini etkileyen sebepler

4. İlk örneklerden günümüze Türkçenin önemli sözlükleri

Kelimede Anlam

Hikaye

Şiir

Roman

Paragrafta Anlam

Tiyatro

Deneme

Söylev (Nutuk)

İmla ve Noktalama

12. Sınıf  1.Dönem FİZİK Konuları ve Müfredatı

 1. Çembersel Hareket

 2. Düzgün Çembersel Hareket
 3. Dönerek Öteleme Hareketi
 4. Açısal Momentum
 5. Kütle Çekim Kuvveti
 6. Kepler Kanunları
 7. Basit Harmonik Hareket
 8. Basit Harmonik Hareket
 9. Dalga Mekaniği
 10. Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
 11. Elektromanyetik Dalgalar
 12. Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite
 13. Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
 14. Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
 15. Radyoaktivite
 16. Modern Fizik
 17. Özel Görelilik
 18. Kuantum Fiziğine Giriş
 19. Fotoelektrik Olayı
 20. Compton Saçılması ve De Broglie Dalga Boyu
 21. Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları
 22. Görüntüleme Teknolojileri
 23. Yarı İletken Teknolojisi
 24. Süper İletkenler
 25. Nanoteknoloji
 26. Laser Işınları

12. Sınıf  1.Dönem T.C İnkilap Tarihi Konuları ve Müfredatı

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya

Millî Mücadele

Atatürkçülük ve Türk İnkılabı

Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar.

Hukuk alanında meydana gelen gelişmelerin Türk toplumunda meydana getirdiği değişimleri kavrar.

Çağdaşlaşan Türkiye’nin temeli olan Atatürk ilkelerini kavrar.

Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Laiklik, Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri açıklanır.

Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar.

Yorumlar (3)
KUL HAKKI. 6 ay önce
En az 1500000 mezun var.yani son sınıfta okuyanların iki katı.kafanıza göre belirlemeyin.mezunlarıda düşünün.seçenekli soru hazırlayın kul hakkına girmeyin.oldu bittiye getirmeyin vebali altında kalmayın.12.sınıfların en az iki katı mezun var.seçenekli tercihli soru hazırlanmalıdır.
Eşit Ağırlıkçı 6 ay önce
Yüzyılın fırsatı aslında... Değerlendirmeyi bilmek gerek,şans dileyin. #izmir#deü#hukuk
mrs. norman 6 ay önce
Teşekkür ederim

Gelişmelerden Haberdar Olun

@