Acemi Yöneticiler 5. Ve 6. Bölgeden Başlamayacak…

Acemi Yöneticiler 5. Ve 6. Bölgeden Başlamayacak…

İlk defa yöneticilik görevlerine batı illerinde başlayan yöneticilerin 5.ve 6. Bölgeye atama korkusu giderilmiş oldu. Özellikle MEB, yer değiştirme konusunda bir düzenleme getirmez ise taşra yöneticileri 65 yaşını dolduruncaya kadar ya da Azrail kapıyı çalıncaya kadar aynı ilde çalışmaya devam edecekler.

 

Dünkü resmi gazetede yöneticilik görevlerine atanacaklar ile ilk defa yöneticilik görevlerine batıda başlayanları ilgilendiren önemli bir yönetmelik değişikliği yapıldı. MEB dışında ki diğer bakanlık yöneticileri için zorunlu bölge hizmeti olması nedeni ile yapılan değişiklik 5.ve6. bölge hizmetini ertelemek anlamına gelmektedir.

İşte o değişiklik,

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin ek 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin kaldırılan;

Ek Madde 1 - (Ek : 26/6/2000 – 2000/1228B.K. K.)

(Değişik: 8/2/2003-2003/5297 B.K.K.) 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a) ve (c) bentleri kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilen memurlardan,

a) Bölge Müdürü, Başmüdür, İl ve İlçe Müdürleri, Milli Eğitim Müdürü, Malmüdürü, İl ve ilçe Müftüsü, Şube Müdürü ve diğer müdür unvanlarına,

b) Merkez Denetim Elemanlığında bulunanlardan/bulunmuş olanlardan atanacaklar hariç olmak üzere Defterdar ile Gelirler ve İşletme Bölge Müdürü unvanlarına,

c) Yukarıda sayılanlarla aynı düzeydeki unvanlara,

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen unvanların yardımcılıklarına, atanacak olanların ilk görev yerleri, atanacakları kurum veya kuruluşun hizmet birimi olması halinde bu Yönetmeliğe ekli (1) sayılı cetvelde yer alan 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleridir.

Bu hizmet bölgelerine atananlar görevleri süresince bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde yer alan hükümlerden yararlanamazlar.

Birinci fıkradaki kurum ve kuruluşların, diğer hizmet bölgelerindeki yukarıda belirtilen kadrolarına atanabilmek için ilgililerin sözü edilen görevlerde iki yılını tamamlamış olmaları gerekir. Ancak, diğer unvanlarda bu hizmet bölgelerinde en az dört yıl görev yapmış olanlarda bu şart aranmaz.

5 ve 6 ncı hizmet bölgelerine dahil illerde atamayı yapacak kurum veya kuruluşa ait yukarıda sayılan unvanlarda boş kadro bulunmadığı hallerde, daha sonra bu bölgelere atanmak üzere diğer illere atama yapılabilir.

DEĞERLENDİRME; Kaldırılan Ek-1in a) bendinde sayılan müdürler içerisinde yalnızca MEB yöneticilerine zorunlu bölge hizmeti yapma şartı bulunmamaktadır.  Müftü, malmüdürü gibi birçok yöneticinin her bölgede çalışma zorunluluğu vardır. Yönetmelik değişikliği ile  ilk atamaların 5. Ve 6. Bölgeye yapılamasını yürürlükten kaldırılmıştır. MEB açısından bu durumu değerlendirdiğimizde ise ilçe müdürü ve şube müdürü atamalarında bu kurala riayet edilmiyordu. Atamalar 5 ve 6. Bölge dışına yapılıyordu. Şimdi fiili durum mevzuata uyarlanmıştır. Taşra yöneticilerine 5.ve  6. Hizmet Bölgesi muafiyeti uygulanması ile ilgili yazı daha önce sitemizde yayınlanmıştı.

İlk defa yöneticilik görevlerine batı illerinde başlayan yöneticilerin 5.ve 6. Bölgeye atama korkusu giderilmiş oldu. Özellikle MEB, yer değiştirme konusunda bir düzenleme getirmez ise taşra yöneticileri 65 yaşını dolduruncaya kadar ya da Azrail kapıyı çalıncaya kadar aynı ilde çalışmaya devam edecekler.

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.