ATANDIKLARI GÖREVE BAŞLAMAYAN MEMURLARIN KARŞILAŞABİLECEĞİ DURUMLAR

Devlet memuriyetine ilk defa veya yeniden ya da naklen atananların belli süreler içerisinde göreve başlamaları gerektiğinden, süresi içerisinde göreve başlamayanlar hakkında bazı yaptırımlar uygulanabilmektedir.

Özlük Hakları 31.01.2018, 15:45
ATANDIKLARI GÖREVE BAŞLAMAYAN MEMURLARIN KARŞILAŞABİLECEĞİ DURUMLAR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilk defa veya yeniden memuriyete atananların göreve başlamama halleri ile başka bir göreve naklen atanan memurların göreve başlamama hallerinde yapılacak işlemleri farklı şekillerde düzenlemiştir.

İlk defa veya yeniden memuriyete atanmada

Devlet memuriyetine ilk defa veya yeniden atananlar;

**İkamet yerleriyle aynı yerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar.

**İkamet yerleri dışındaki yerlerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın, bu süreler içinde göreve başlanmaması durumunda;

-İlgililerin atama işlemi iptal edilir.

-Belge ile ispatlanabilecek zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali 2 ayı aşarsa, atama işlemi iptal edilir.

-Ataması iptal edilenler 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

Öte yandan, KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemlerinin atama niteliği taşımaması nedeniyle, yerleştirme yapılan kurumlar tarafından atamaları yapılmadığı sürece ilgililer haklarında yukarıda belirtilen hususlar geçerli olmaz.

Naklen başka yerdeki bir göreve atanmada

Devlet memuru iken kurum içi veya kurumlararası naklen atananlar;

**Memuriyet mahalliyle aynı yerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar.

**Memuriyet mahalli dışındaki yerlerdeki bir göreve atanmışlarsa, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen 15 gün içinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içinde göreve başlamak zorundadırlar.

**Süre içerisinde yeni görevlerine başlamayan memurlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylıksız 10 günlük bir süre daha verilir.

Öte yandan, yukarıda belirtilen göreve başlama süreleri;  

-Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

-Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

-Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği,

-Memurun izinli veya raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber,  göreve başlama süreleri izin ve raporun bitimi

tarihinde başlar.

Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın, bu süreler içinde yeni göreve başlanmaması durumunda;

-İlgili memur, memuriyetten çekilmiş sayılır.

-Memuriyetten bu şekilde çekilmiş sayılanlar 1 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

-Memuriyetten bu şekilde çekilmiş sayılanlar, devir ve teslim zorunluluğu olan personel ise 3 yıl geçmeden yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

-Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki görevlerinden çekilmiş sayılan memurlar, bir daha Devlet memuriyetine giremezler.

Yorumlar (1)
Muhterem 2 yıl önce
MEB 'in ilk atama döneminde kanuni hak olan istifa dönüşü açıktan yeniden atamayı unutmayacağını temenni ediyoruz.

Gelişmelerden Haberdar Olun

@