Başarı Belgesi Almanın Memura Sağladığı Fayda

Kurumlarında gösterdikleri olağanüstü gayret ve çalışmayla emsallerine göre başarılı görev yapan Devlet memurlarına başarı belgesi verilebiliyor.

Özlük Hakları 08.11.2019, 09:28 08.11.2019, 09:29
Başarı Belgesi Almanın Memura Sağladığı Fayda

Kurumlarında gösterdikleri olağanüstü gayret ve çalışmayla emsallerine göre başarılı görev yapan Devlet memurlarına başarı belgesi verilebiliyor.

Başarı belgesi alınmış olması, Devlet memurlarına bazı faydalar sağlayabiliyor.

Başarı belgesi

Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara “başarı belgesi” verilebilmektedir.

Bu belge, merkezde memurun kurumunun bağlı veya ilgili olduğu bakan, illerde valiler, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından verilebiliyor. Öte yandan, başarı belgesi verilebilmesi için memurun amirlerinin takdiri de gerekiyor.

Başarı belgesi almanın faydaları

**Memurun üstün başarı belgesi almasını sağlayabiliyor

3 defa başarı belgesi alan Devlet memurlarına üstün başarı belgesi verilir. Bu belgenin verilmesinde amirlerin takdiri söz konusu değildir. Memurun 3 defa başarı belgesi almış olması yeterlidir.

**Memurun ödül almasını sağlayabiliyor

3 defa başarı belgesi aldığı için kendisine üstün başarı belgesi verilen Devlet memuruna para ödülü verilebiliyor.

Ödül verme yetkisi, merkezde memurun kurumunun bağlı veya ilgili olduğu bakana ve illerde valilere aittir.  Ancak, memurun üstün başarı belgesi almış olması mutlaka ödül de alınacağı anlamına gelmez.

2019 yılının ikinci yarısında Devlet memurlarına bir defada verilebilecek ödülün miktarı en çok 2.631 TL olabilirken, amir takdiri ile ödülün daha düşük miktarda verilebilmesi de mümkündür.

**Disiplin cezasının alt ceza şeklinde uygulanmasını sağlayabiliyor

Bazı fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında verilecek disiplin cezaları, fiil ve hallerin ağırlığına göre 5 çeşittir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için verilecek cezalarda bir derece hafif olan cezanın uygulanabileceğine hükmetmiş olduğundan; işlediği fiil nedeniyle hakkında disiplin cezası verilen memurun bu cezası, başarı belgesi almış olması halinde, bir derece hafif olan ceza şeklinde uygulanabilmektedir.

memurunyeri

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@