banner476

DEVLET MEMURLARININ MALULEN EMEKLİ OLABİLECEĞİ HALLER

Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün belli bir oranını veya meslekte kazanma gücünü (görevini yapamayacak şekilde) kaybedenler malul sayılmakta ve gerekli şartları taşımaları durumunda da malulen emekli emekliliğe hak kazanabilmektedirler.

Özlük Hakları 24.04.2018, 10:49
DEVLET MEMURLARININ MALULEN EMEKLİ OLABİLECEĞİ HALLER

Sigortalı olarak göreve başladıktan sonra çalışma gücünün belli bir oranını veya meslekte kazanma gücünü (görevini yapamayacak şekilde) kaybedenler malul sayılmakta ve gerekli şartları taşımaları durumunda da malulen emekli emekliliğe hak kazanabilmektedirler.

Devlet memurlarının maluliyeti

Göreve başladıktan sonra çalışma gücünün en az %60’ını veya görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybeden Devlet memurları, kendilerinin ya da kurumlarının talebi üzerine Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından haklarında düzenlenen raporların SGK Sağlık Kurulunca değerlendirilmesi neticesinde uygun görülmesi durumunda,  malul sayılmaktadırlar.

Çalışma gücünün %60'ını veya görevini yapamayacak derecede meslekte kazanma gücünü, ilk defa sigortalı olarak işe girişinden önce kaybetmiş olan memurlar ise malul sayılmazlar.

Maluliyetin tespiti ve rapor

Devlet memurlarının çalışma gücü veya meslekte kazanma gücü kayıp oranlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği” ile belirlenmiştir.

Malulen emekli olabilmek için gerekli sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartını taşıyan memurlar, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile başvuruda bulunurlar.

Başvurulan müdürlüğün vereceği sevk yazısında belirtilecek hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenecek raporda; maluliyet talebine esas teşkil eden hastalık ya da arızaların ayrıntılı muayene sonucu ile muayene bulguları ve dayanağı olan sonuçlar belirtilir. Raporun karar kısmında, memurun çalışma gücünün kayıp oranından veya maluliyet oranı/derecesi belirtilmez ve "Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenecektir." denilir.

Öte yandan, sağlık kurulu raporunda memurun çalışma gücü kayıp oranının veya maluliyet oranının/derecesinin belirtilmesi durumunda, bu tespitlerin SGK Sağlık Kurulu tarafından verilecek kararda dikkate alınmaz.

Devlet memuru hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporu, sevki yapan müdürlük tarafından SGK Sağlık Kuruluna gönderilir.

SGK sağlık kurulları, memur hakkında sevk üzerine düzenlenen sağlık kurulu raporundaki teşhis ve bu teşhise dayanak teşkil eden belgeleri inceleyerek, memurun; çalışma gücü kaybı oranını, meslekte kazanma gücü kaybı oranını/derecesini, görevini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybedip etmediğini ve malullük derecesini belirler.

Çalışma gücünün %60’ını kaybetmediği değerlendirildiğinde ise memurun malulen emeklilik talebi reddedilir.  SGK sağlık kurullarının bu yönde düzenledikleri raporların SGK Yüksek Sağlık Kurulu tarafından incelenmesini isteyecek olan memurlar, bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne dilekçeyle başvurabilirler.

Özetle, Devlet memurlarının sevk edildikleri sağlık sunucularının sağlık kurulları tarafından haklarında düzenlenen raporlar, memurların maluliyet oranını/derecesini değil  maluliyete gerekçe gösterilen rahatsızlık ve arızaları belirlemektedir. Maluliyet oranı/derecesi kararı ise bu raporlara istinaden SGK sağlık kurulları tarafından verilmektedir.

Hangi memurlara malullük aylığı bağlanır?

Haklarında düzenlenen sağlık kurulu raporunun SGK sağlık kurulları tarafından değerlendirilmesi neticesinde malul sayılan memurlardan;

-Sigortalılık süresi en az 10 yıl olup ve en az 1800 günlük primleri ödenmiş olanlar, yaş şartı aranmadan malulen emekli olabilirler.

-Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olup en az 1800 günlük primleri ödenmiş olanlar, sigortalılık süresi şartı ve yaş şartı aranmadan malulen emekli olabilirler.

Bunların dışındaki maluller hakkında ise malulen emeklilik hükümleri uygulanmaz.

Engelli raporu ile malullük raporu aynı değildir

Engelli sağlık kurulu raporlarında kullanılan ölçütler ile malul sayılmaya ilişkin sağlık kurulu raporlarında göz önünde bulundurulan unsurlar aynı değildir.

Engelli sağlık kurulu raporunda, kişinin hastalıklarının tamamı birleştirilerek memurun tüm vücuduna ilişkin fonksiyon kaybı oranı belirlenir. Malul sayılmasına ilişkin sağlık kurulu raporunda ise kişinin hastalıklar birleştirilmez ve en ağır hastalığa göre kayıp oranı belirlenir.

Bu nedenle, engelli sağlık kurulu raporuna göre vücut fonksiyonlarının %60’ını kaybetmiş olan memur hakkında, bu rapora dayanılarak malulen emeklilik işlemleri yapılmaz.

Memurun malul sayılması sonucunu doğuran bazı hastalıklar

Devlet memurları hakkında SGK sağlık kurulları tarafından maluliyet kararı verilirken dikkate alınan hastalıklar arasında; kemik iliği nakli hariç tüm organ nakli, kanser, kronik böbrek yetmezliği, ağır elektrolit bozuklukları, otizm, ms, parkinson, alzheimer, demans, sara, astım, koah, uyku bozuklukları, sindirim sistemi kanamaları, ülseratif kolit, kaşeksi, kronik pankreatit, kişinin çalışmasına olanak vermeyen genetik hastalıklar, yardım olmaksızın yürüyememe, travma sonrası stres ve obsesif-kompulsif bozuklukları, kardiyolojik hastalıklar, şeker hastalığı sonucu kişinin en az 3 organının orta ve ileri düzeyde bozulması da yer alabilmektedir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@