Devlet Okullarına da Öğrenci Başına Bütçe Ayrılmalıdır

EBS:Devlet Okullarına da Öğrenci Başına Bütçe Ayrılmalıdır Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 250 bin öğrenciye değişen miktarlarda teşvik bağlamında burs verecek olması eğitime ve öğrenciye verilen destek anlamında sevindirici ve takdir edilesi bir girişimdir.

Özlük Hakları 16.08.2014, 17:36 16.08.2014, 17:38
Devlet Okullarına da Öğrenci Başına Bütçe Ayrılmalıdır

 Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 250 bin öğrenciye değişen miktarlarda teşvik bağlamında burs verecek olması eğitime ve öğrenciye verilen destek anlamında sevindirici ve takdir edilesi bir girişimdir. Söz konusu teşvikten gerek özel okullarda gerekse devlet okullarında okuyan/okuyacak başarılı öğrencilerin faydalanacak olması da ekonomik ve sosyal eşitliğin sağlanması anlamında yerindedir.


Ancak söz konusu uygulamanın içeriği ve boyutları itibariyle genişletilerek tüm devlet okullarına öğrenci başına ödenek şeklinde “okul bütçesi” oluşturulmasına imkân sağlayacak şekilde düzenlenmesi arzu edilir ve beklenir bir gelişmedir. Zira,


Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin büyük bir kısmının personel ödemelerine ayrıldığı ve bu payın giderek yükseldiği bilinen bir gerçektir. Son yıllarda GSMH’dan eğitime ayrılan pay artırılsa da bu esas olarak personel giderleri ile okul ve sınıf sayısının artırılması gibi niceliksel harcamalara münhasır olup, mevcut okulların mesleki ve teknik donanımının ve yeterliliğinin geliştirilmesi yönünde atılan adımlar ve bu alandaki gelişmeler memnuniyet verici olsa da yeterli değildir. Bu özellikle mesleki ve teknik eğitim verilen okullarda kendini göstermektedir. Okul ve sınıf sayısındaki artışa paralel olarak mevcut okulların yeterliliklerinin, teknik donanımlarının geliştirilmesi, eğitim araç-gereçlerinin sayısı ve kalitesinin artırılması eğitimin kalitesini de artıracağı gibi öğretmenlerin daha verimli çalışmalarını da sağlayacaktır.


Günümüzde okul ve derslik sayısı geçmiş yıllara nazaran önemli ölçüde artmış olsa da artışın sadece nicel anlamda kaldığı, fiziki altyapı, donanım ve yardımcı personel yönünden okullarımıza gerekli katkının sunulamadığı görülmektedir.


Hizmetli, kaloriferci, güvenlik görevlisi gibi eğitim-öğretimin güvenli, sağlıklı ve düzenli yürütülmesi için elzem olan yardımcı personel yönünden okullarımızın büyük kısmı eksik istihdam sorunuyla baş başa kalmış durumdadır. Her ne kadar İş-Kur üzerinden personel görevlendirilmesi yapılmakta ise de sonuçta temel konu, okulun bu giderleri karşılayacak gelirinin olup olmamasıdır. Mevcut okulların çok küçük bir yüzdesinde hizmetli kadrosu bulunmakta olup yardımcı personel istihdamı okul-aile birliklerinin üstlenmesine terkedilmiş durumdadır. Okul-Aile Birliklerinin personelin ücret, vergi, sosyal güvenlik ödemeleri gibi sabit masraflarını karşılayacak kadar gelire sahip olmadığı okullarda ise bu ihtiyacın karşılanması okul idarecilerinin omuzlarına bırakılmıştır. Gelir yetersizliği ve eksik istihdamın bir diğer veçhesi ise hizmetli yetersizliği nedeni ile okulların temizliği ve hijyeninin yeterince sağlanamaması nedeniyle okul, çevre, öğretmen ve çocuk sağlığı açısından ortaya çıkan risktir.


Okulların kendi kullanımlarına sunulmuş herhangi bir ödenekleri olmadığı dikkate alındığında okulların olağan bakım-küçük tamirat giderleri, temizlik malzemesi alımı, olağan kırtasiye giderleri ve en önemlisi hizmetli ve güvenlik görevlisi alımı gibi zorunluluk arz eden mal ve hizmet alımlarını ne şekilde karşılayacakları sorunu halen izaha muhtaç durumda ve çözüm beklemektedir.


İşte bu noktada özel ve devlet okullarında okuyan öğrencilere teşvik ödemesi yapan hükümetten ve Bakanlıktan beklentimiz, tüm devlet okullarına eğitim-öğretimin sağlıklı, verimli ve etkin yürütülmesi için zorunlu olan mal ve hizmet alımlarında kullanılmak üzere öğrenci başına belirlenecek bir miktar üzerinden ödenek aktarılarak “okul bütçeleri” oluşturulmasıdır. Bu konuda Maliye Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere hükümetin gerekli adımları atmasını bekliyoruz. 

  

Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (4)
kral çıplak 6 yıl önce
meb de ki herkes biliyor ama malesef kimse çıkıpta kral çıplak demiyor.ilkokul ve ortaokullara devlet bir kuruş para vermiyor. ve okul idarecilerinden dört dörtlük hizmet bekliyor.özel okullarla kıyaslama yapıyor. siyasiler kendi reklamını yapıyor bir de sakın ha sakın okullara para vermeyin diye beyanat veriyor . ihtiyaçlarımızı karşılayın dediğimizde devletin imkanı yok. bre gafil utanmadan çıkıpt a reklam bari yapma o zaman
ali 6 yıl önce
ogrenci basina ozel okula ucbin veriyorlarya biz devlet okullarina ogrenci basi otuzlira versse yeter
yandaşa özel teşvik. 6 yıl önce
meb özel okula para aktaracağına birazda kendi okuluna sahip çıkmalı. ilk ve ortaokullarda inanın durum vahim. ve her geçen gün kötüye gidiyor. meb in özel okul adı altında kendi yandaşlarına para aktaracağı apaçık ortada.
kaç para 6 yıl önce
meb de öğretmen kökenli kaç kişi var. alandaki sorunların farkında mı? köklü çözüm bulmak için çalışıyorlar mı? 300 öğrencili bir ilkokul ya da ortaokula yıllık kaç tl gönderiyor? okulun başarısını ne ile ölçüyor?...

Gelişmelerden Haberdar Olun

@