banner476

Disiplin Cezasına İtiraz Ederseniz Sonucu Ne Olur?

Hakkında disiplin cezası verilen Devlet memuru, bu cezaya karşı şekil ve/veya esas yönüyle belli bir süre içerisinde ilgili yerlere itirazda bulunabilir.

Özlük Hakları 17.10.2019, 10:23
Disiplin Cezasına İtiraz Ederseniz Sonucu Ne Olur?

Hakkında disiplin cezası verilen Devlet memuru, bu cezaya karşı şekil ve/veya esas yönüyle belli bir süre içerisinde ilgili yerlere itirazda bulunabilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, bazı fiil ve hallerinden dolayı memurlar hakkında disiplin cezası verilmesine hükmederken, verilecek cezalara karşı itiraz yolunu ve itirazın sonuçlarını da düzenlemiştir.

Disiplin cezası verebilen amir ve kurullar

İşledikleri fiil veya hallerden dolayı Devlet memurları hakkında disiplin cezası verilmesi gerektiğinde;

-Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını memurun disiplin amirleri verir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını, memurun bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra, atamaya yetkili amiri (il disiplin kurullarının kararlarına dayanan hallerde vali) verir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezasını, memuru atamaya yetkili amirin bu yoldaki isteği üzerine, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kurulu verir.

Verilen disiplin cezasına itiraz

-Uyarma, kınama veya aylıktan kesme cezası alan memur, ceza kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde, bağlı bulunduğu kurumun disiplin kuruluna itirazda bulunabilir.

-Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memur, ceza kararının kendisine tebliğinden itibaren 7 gün içinde, bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna itirazda bulunabilir.

-Devlet memurluğundan çıkarma cezasına karşı itiraz hususu düzenlenmemiş olup, bu cezaya karşı itirazda bulunulamamaktadır.

İtiraz süresinin hesabı yapılırken, tebliğ tarihinden sonraki gün birinci gün kabul edilir ve yedinci günün hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması durumunda izleyen ilk iş günü itirazın son günü sayılır.

İtirazın sonuçları

Devlet memuruna verilen disiplin cezasına karşı süresi içerisinde usulüne uygun şekilde yapılan itirazlar, ilgili disiplin kurullarınca ya kabul edilir ya da reddedilir.

Yapılan itirazla ilgili olarak, ilgili disiplin kurulu / yüksek disiplin kurulu, ,itirazın kabulü veya itirazın reddi kararı dışında herhangi bir karar veremez.

-İtirazın reddi kararı verilirse: Disiplin cezası kesinlik kazanır. Disiplin cezasına karşı yeni bir itiraz hakkı olmadığı için, memur isterse idari yargıda dava açılabilir.

-İtirazın kabulü kararı verilirse: Cezayı vermiş olan disiplin amiri kararını gözden geçirerek, daha önce vermiş olduğu cezayı hafifletir veya tamamen kaldırır. Hangi gerekçeyle olursa olsun amir bu aşamada, daha önce vermiş olduğu cezada ısrar edemeyeceği gibi bu cezadan daha ağır bir ceza da veremez. Daha hafif bir ceza verilmesi durumunda, bu cezaya karşı da yeniden itirazda bulunulabilir.

Öte yandan, süresi içerisinde itiraz edilmediği için kesinlik kazanan disiplin cezalarına veya itiraz edilmekle birlikte verilen itirazın reddi kararlarına ve Devlet memurluğundan çıkarma cezası işlemlerine karşı, dava açma süresi içinde idari yargı yoluna başvurulabilir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@