Disiplin Soruşturmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Disiplin Soruşturmasında Dikkat Edilecek Hususlar

Disiplin Soruşturmasında Dikkat Edilecek Hususlar

 DİSİPLİN SORUŞTURMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR     

 

E

H

A-ŞEKİL YÖNÜNDEN

 

 

a)İnceleme ve soruşturma raporları iki belgeli biri belgesiz olmak üzere toplam üç adet hazırlanmış mı?

 

 

b)Görevlendirme emrinden başlamak suretiyle belgeler doğru sıralanmış mı?

 

 

c)Her belgenin sağ üst köşesine belge sıra numarası verilmiş, paraflanıp mühürlenmiş mi?

 

 

ç)Belgelerin her birinin sağ üst köşesi raporu hazırlayanlarca paraflanıp mühürlenmiş mi?

 

 

d)Dizi pusulası ayrı bir sayfada hazırlanmış mı?

 

 

e)Dizi pusulasındaki ek sayısı ve numarası ile dosyadaki eklerin sayı ve numaraları birbirini tutuyor mu?

 

 

f)İnceleme ve soruşturma dosyalarında belgelerin onaylı örnekleri dosyaya konulmuş mu?

 

 

g)Raporların her sayfasının sol alt köşesi raporu hazırlayanlarca paraflanıp mühürlenmiş mi?

 

 

ğ)Dizi pusulası raporu hazırlayanlarca mühürlenmiş mi?

 

 

h)İnceleme ve Soruşturma Raporları Milli Eğitim Bakanlığı İnceleme ve Soruşturma Rehberindeki,  yazılmış mı?

 

 

ı)Rapor kapakları, Milli Eğitim Bakanlığı İnceleme ve Soruşturma Rehberindeki örneğine uygun hazırlanmış mı?

E

H

B-USUL YÖNÜNDEN

 

 

a)İnceleme ve soruşturma görevlendirme emri var mı?

 

 

b)İnceleme ve soruşturma oluru var mı?

 

 

c)İfadelerdeki kişilik bilgileri ve diğer hususlar CMK maddelerine uygun mu?

 

 

ç)İfadelerde kişinin işi, iş ve ikamet adresi belirtilmiş mi?

 

 

d)İfadenin alındığı yer, tarih ve saat yazılmış mı?

 

 

e)Şikayetçinin ifadesine başvurulmuş mu?

 

 

f)Yeteri kadar tanık ifadesine başvurulmuş mu?

 

 

g)Örnekleme usulü ile alınan ifadelerde örneklemenin nasıl yapılacağı önceden belirlenmiş ve bu durum raporda belirtilmiş mi?

 

 

ğ)Suçlananın olurdaki iddialarla ilgili ifadesine başvurulmuş mu?

 

 

h)Suçlananın gösterdiği tanıkların ifadesi alınmış mı?

 

 

ı)İfadelerde söz edilen belgeler alınmış, değerlendirilmiş veya dosyaya eklenmiş mi?

 

 

i)İfadenin hangi sıfatla (Şikâyetçi, muhbir, mağdur, tanık, şikâyet edilen, suçlanan) alındığı belirtilmiş mi?

 

 

j)Gerekli durumlarda bilirkişi tayini CMK’ ya uygun yapılmış mı?

 

 

k)Hakkında suç isnat edilenlerle ilgili her iddia ayrı ayrı ele alınıp değerlendirilmiş mi?

 

 

l)Tahlil Münakaşa bölümünde olurda yer alan iddiaların hepsi ayrı ayrı değerlendirilmiş mi?

 

 

m)Sonuç ve teklif bölümünde sübuta eren fiiller yazılmış mı?

 

 

n)Sonuç ve teklif bölümünde disiplin yönünden, idari yönden ve mali yönden başlıkları açılarak gerekli teklifler yazılmış mı?

 

 

o)Birden fazla fiilin sübuta ermesi durumunda Tevhiden denilerek en ağır olan ceza maddesi ile birlikte yazılıp önerilmiş mi?

E

H

C)ESAS YÖNÜNDEN

 

 

a)Suç veya  kusur teşkil eden fiilin yasal ve maddi unsurlarının tespiti isabetli yapılmış mı?

 

 

b)Suç veya kusur teşkil eden ve doğrulanan fiilin karşılığı olan ceza teklifi isabetli yapılmış mı?

 

 

c)Tekliflerin disiplin, idari ve mali yönlerinin olup olmadığı değerlendirilmiş mi?

 

 

ç)İdari teklif varsa yasal dayanakları ve gerekçeleri açıklanmış mı?

 

 

d)İdari tekliflerde İl içinde mi, İl dışında mı, yapılması gerektiği gerekçeli olarak belirtilmiş mi?

 

 

e)İdari tekliflerde göz önünde bulundurulması gereken husus olup olmadığı belirtilmiş mi?

 

 

f)Yöneticilere ait idari tekliflerde yöneticilik görevinin üzerinden alınmasının gerekip gerekmediği açıklanmış, yasal dayanak ve gerekçeleri belirtilmiş mi?

 

 

g)Suçun işlendiği tarih belirtilmiş mi?

 

 

ğ)Sübut bulan fiilin karşılığının özel yasasında bulunup bulunmadığı belirtilmiş mi?

 

 

r)Resen soruşturulması gereken husus varsa suç duyurusu ile ilgili belgeler ve suç duyurusu raporu hazırlanmış mı?

 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.