banner476

HANGİ MEMURLARA KADRO TASARRUFUNDAN MAAŞ ÖDENİR?

Bazı hallerde Devlet memurlarına kadro tasarrufundan maaş ödemesi yapılabilmektedir.

Özlük Hakları 06.04.2018, 09:29
HANGİ MEMURLARA KADRO TASARRUFUNDAN MAAŞ ÖDENİR?

 
Hangi hallerde, hangi sürelerle ve hangi memurlara kadro tasarrufundan maaş ödeneceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Kanunda sayılan istisnai haller dışında Devlet memurlarına kadro tasarrufundan maaş ödemesi yapılması mümkün olamamaktadır.

Aylık maaşların kadro tasarrufundan ödenebileceği haller

Kanunda yer alan hükümlere göre;

**Görev yeri değişen memurlardan eski görevlerine devamları kurumlarınca tebliğ edilenlerin aylıkları, eski görevlerinden ayrılıncaya kadar olan sürede, eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

**Yasal ücretli izinlerini kullanırken asıl görev yeri değişen memurların aylıkları, izin bitimine kadar olan sürede, eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

**Geçici görevde bulunurken asıl görev yeri değişen memurların aylıkları, geçici görevin bitimine kadar olan sürede, eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

**Başka bir göreve atananlardan hesaplarını yerlerine gelenlere devir zorunda olan sayman ve sayman mutemetlerinin aylıkları, devir sonuna kadar olan sürede, eski görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

**Eşi zorunlu yer değiştirmeye tabi olan memurlardan, eşinin atandığı yere atanamadığı için eşinin görev süresi boyunca isteği üzerine izinli sayılan memurlardan; eşi olağanüstü hal bölgesine dahil illerde ve bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara maaşının % 60'ı, eşi kalkınmada 1 inci derece öncelikli yörelerde görevli olanlara maaşının %50'si, eşi kalkınmada 2 nci derece öncelikli yörelerde görevli olanlara ise maaşının %25’i, son görev yerlerinde kadro tasarrufundan ödenir.

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@