İzindeki Öğretmene Öğretim Ödeneği Verilir Mi?...

İzindeki Öğretmene Öğretim Ödeneği Verilir Mi?...

İzindeki Öğretmene Öğretim Ödeneği Verilir Mi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 5. Bölümünün 102. , 103. ve 104. maddelerinde memurlarımız açısından “Yıllık İzinler ve Mazeret İzinleri” ile kullanılışları açıklanmıştır. “Analık İznindeki” öğretmen veya "Yıllık İzindeki" okul idarecisi, "Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği" alabilir mi? Bazı idarelerin bu durumda olan öğretmenlerimize ilgili ödeneği ödemek istemediklerini duymaktayız. Yazımızda bu sorulara cevap aramaya çalışacağız.

 Yıllık izin:
            
    Madde 102 – (Değişik: 31/7/1970 - 1327/46 md.)
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.
            
MAZERET İZNİ:
    Madde 104- (Değişik madde: 13.02.2011–6111 S.K 106. mad.)
A)  Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.
E) Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç malî haklar ile sosyal yardımlara dokunulmaz.
 
          Yukarıda belirttiğimiz; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre  Analık izni ve Yıllık izinler ücretli izinler içinde yer almakta ve bu izni kullanan tüm memurların özlük hakları da korunmaktadır. Ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 104. maddesinin (E) fıkrasında Yıllık izin ve mazeret izinleri sırasında fiili çalışmaya bağlı her türlü ödemeler hariç mali haklara ve sosyal haklara dokunulmayacağı açıklanarak memurlarımızın bu hakları güvence altına alınmıştır. Bu fıkrada yer alan fiili çalışmaya bağlı ödemelerden kasıt; fazla mesai,ek ders ücreti vb. gibi memurlarımızın çalıştıklarında yani mesai yaptıklarında elde edecekleri ödemelerdir.
 
       657 sayılı DMK(Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Mad.)
Ek Madde 32 - (Ek madde: 09/04/1990 -KHK- 418/12 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi'nin 05/12/1992 tarih ve E.1990/22, K 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenlenen madde: 18/05/1994 -KHK-527/11 md.)
Eğitim ve öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil (Mülga ibare: 13/06/2010-5984 S.K/mad.4) ) her öğretim yılında bir defaya mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Milli Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktarda, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir. Bu ödenek damga vergisi hariç diğer vergi ve kesintilere tabi tutulmaz.”
 
            denmektedir.Görüldüğü gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda; fiilen öğretmenlik yapanlardan kasıt, Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği'nin ödendiği gün görevde olanlar değil, mesleği ve 1. görevi öğretmen olarak kabul edilenler olarak açıklanmaktadır.
 
          Yukarıda belirttiğimiz maddeler birlikte değerlendirildiğinde “Analık İzni”ni kullanan bayan öğretmenlerimize ve "Yıllık İzindeki" okul idarecilerimize, Eylül ayı içinde Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneğinin verilmesi gerektiği açıktır. Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği aldığı halde Ekim ayında ücretsiz izne ayrılan bayan öğretmenden ödeneğin geri istenip istenmeyeceği sorusuna ise cevap olarak Sayıştay Başkanlığı 3. Dairesinin 07.07.1998 tarihli ve 140 sayılı kararı verilebilir. Karar için TIKLAYINIZ. İlgili kararda özetle; “Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretmenin öğretim ödeneğinin ödenme tarihinden sonra emekli olması durumunda dahi geri alınmaması” gerektiği belirtilmiştir.
 
Feridun Fikret AKSU


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.