banner476

Koronavirüse karşı yıllık izin formülü

Evde çalışmanın mümkün olmadığı, kısa çalışmanın kabul edilmediği fakat çalışmanın işverence durmasına karar verildiği zaman yıllık izin gündeme gelebilir.

Özlük Hakları 20.03.2020, 08:57
Koronavirüse karşı yıllık izin formülü

Koronavirüs salgını nedeniyle işin durması veya tamamen tatil edilmesi halinde başvurulabilecek bir yöntem de işçiye birikmiş yıllık ücretli izinlerini kullandırmaktır. Yıllık izin kullandırma işverenin yönetim hakkı kapsamında olup, işçi kural olarak bu yönde verilecek emir ve talimata aykırı davranamaz.

 Fakat bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, işverenin bu yönde vereceği bir emir ve talimat ancak işçinin hak ettiği bütün izni kesintisiz kullanması yönünde olabilecektir. Yıllık iznin bölünmesi ancak işçinin onayı ile mümkün olduğundan, yıllık iznin sadece bir kısmının kullandırılması amaçlanıyorsa işçiden bu yönde onay alınması gerekecektir.

Koronavirüse karşı yıllık izin formülü

Toplu izin mümkün

Nisanla birlikte toplu izin kullandırmak da mümkün hale gelecek, toplu izin kullandırımında izin süresi bölünebilecek hatta izin hakkı olmayanlar avans izin kullanmaya zorlanabilecektir.

Yıllık İzin Yönetmeliği'ne göre, işveren veya işveren vekili nisan başı ile ekim sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını kapsayan toplu izin uygulayabilir. İzin kurulu izin çizelgelerini, toplu izne çıkacak işçiler, aynı zamanda izne başlayacak ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süresinin bitimini gösterecek biçimde düzenler ve ilan eder.

Toplu izin dönemleri, bu dönemlerde henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kapsayacak şekilde belirlenebilir. Bu durumda avans izin kullananların ertesi yıl veya yıllarda bu toplu izin yönteminin uygulanmaması halinde, gelecek yıllık ücretli izne hak kazanacakları tarih, genel esaslara göre belirlenecektir.

Koronavirüse karşı yıllık izin formülü

Kıdem ve ihbar tazminatı hakkı

İşin yapılamaması noktasında, zorlayıcı neden kavramı gündeme gelebilecek, zorlayıcı nedenin sözleşmenin hangi tarafında meydana geldiğine göre fesih hakkı belirlenecektir.

Belirttiğimiz gibi koronavirüs işyerinde işin durmasına veya tatil edilmesine sebep olduysa, bu durum bir haftadan uzun sürdüyse işçinin iş sözleşmesini derhal feshetme hakkı doğacak, işçi bu hakkı kullanırsa kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Fakat burada işverenin derhal fesih hakkı bulunmayacaktır. Ancak yukarıdaki koşullarla geçerli neden doğarsa bildirimli fesih hakkını kullanabilecektir. Bu durumda da işçiye kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatı ödeme yükümlülüğü doğabilecektir. İşveren bildirim sürelerine uymak istemezse kıdem tazminatına ek olarak ihbar tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.

Milliyet

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@