KPSS Puanıyla Kadroya Atanan Sözleşmeli  Öğretmenlerin zorunlu hizmeti için dava açıldı

KPSS Puanıyla Kadroya Atanan Sözleşmeli Öğretmenlerin zorunlu hizmeti için dava açıldı

KPSS Puanıyla Kadroya Atanan Sözleşmeli Öğretmenlerin zorunlu hizmeti için Meb personele dava açıldı

 Eğitim İş, 06.05.2010 Tarihinden Önce Sözleşmeli Öğretmen Olarak Görev Yapmalarına Rağmen Zorunlu Hizmete Tabi Tutulan KPSS İle Kadroya Geçen Öğretmenler İçin  Meb Personele Dava Açtı...

Sendikadan yapılan açıklamada, 06.05.2010 tarih ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 27.maddesinin 2.fıkrasında yer alan düzenleme ile, yönetmeliğin yayım tarihi olan 06.05.2010 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrolarında göreve başlayanlar, zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmekten muaf tutuldukları belirtildikten sonra şöyle denildi:

"04.06.2011 tarih ve 27954 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 632 sayılı; Devlet Memurları Kanununun 4 Üncü Maddesinin (B) Fıkrası İle 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel Pozisyonlarında Çalışanların Memur Kadrolarına Atanması Amacıyla Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 1. maddesi ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa Geçici 37. madde eklenmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözleşmeli öğretmen kadrolarında çalışan öğretmenler bu maddenin 1. fıkrası uyarınca memur kadrolarına geçirilmişlerdir. Sözkonusu KHK nın sözleşmeli personel statüsünde geçen hizmet süreleri ile diğer özlük haklarına ilişkin intibak hükümleri gereği 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayıp daha sonra ilgili KHK ile memur kadrolarına geçirilen kamu görevlileri de zorunlu hizmetten muaf tutulmuşlardır.

Ayrıca memur kadrosuna atanan sözleşmeli personelin, zorunlu hizmetten muaf tutulmayla ilgili olarak; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün 13.06.2011 tarihli duyurusunda, 01.06.2011 tarihinde sözleşmeli öğretmen pozisyonundan KPSS puan üstünlüğüne göre kadrolu öğretmenliğe atanıp 01.09.2011 tarihinde göreve başlayacak öğretmenlerden 632 sayılı KHK kapsamında başvuruda bulunanların da aynı KHK da yer alan intibak hükümlerinden faydalanacağı belirtilmiştir.

Hal böyle iken 06.05.2010 tarihinden önce sözleşmeli öğretmen olarak görev yapanlardan, 06.05.2010 tarihinden sonra 632 sayılı KHK hükümleri dışında yani KPSS puan üstünlüğü ile kadroya geçen öğretmenlerin dava konusu 13.06.2011 tarihli duyuru kapsamında zorunlu hizmetten muaf olma hakları eşitlik kuralına aykırı olarak engellenmiştir.

Bunun üzerine sendikamız, duyuru başlığı altında uygulamaya sokulan 13.06.2011 tarihli genel düzenleyici işlemin hukuka aykırı bölümlerinin ihmal edilmek suretiyle binlerce kamu çalışanı aleyhine yapılan ayrımcılığa son verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’na dilekçeyle başvurmuş, Bakanlık başvurumuzu zımnen reddetmiştir.

Sendikamız, zımni red işlemi ile red işleminin hukuki dayanağını oluşturan Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nün duyuru başlığı altında yayımladığı 13.06.2011 tarihli genel düzenleyici işleminin 5 inci paragrafında yer alan “01.06.2011 tarihinde” ibaresi ile “01.09.2011 tarihinde göreve başlayacak öğretmenlerden” ibaresinin yürütmesinin durdurulması iptali amacıyla dava açmıştır."

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7 Yorum