banner476

MEMURİYETE GİRİŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Bakanlar Kurulu tarafından Meclis Başkanlığına sunulan torba Kanun Tasarısı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun memuriyete girişte aranan genel şartları düzenleyen maddesinde değişiklik de yapılıyor.

Özlük Hakları 11.04.2018, 10:10
MEMURİYETE GİRİŞ ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR

Meclise sunulan “Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile, çocuklara karşı işlenen cinsel suçlara ilişkin yaptırımların artırılması amaçlanırken, kapsamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda da değişiklik öngörülüyor.

Tasarı ile memuriyete girişte aranan genel şartların belirlendiği 657 sayılı Kanunun 48/A maddesinin 5 numaralı alt bendinde sayılan haller arasına “çocukların cinsel istismarı” suçu da ekleniyor.

Tasarının 657 sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına ilişkin düzenlemesinin mevcut haliyle kabul edilmesi durumunda, “çocukların cinsel istismarı” suçundan hüküm giyenler, affa uğramış ya da memnu hakların iadesi kararı almış olsalar bile Devlet memuriyetine giremeyecek ve memuriyette iken bu suçu işlemiş olanlar da 657 sayılı Kanunun 98 inci maddesi kapsamında memuriyetten çıkarılacak.

Tasarı ile sadece 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bu konuda düzenleme yapılarak diğer personel kanunlarında benzer bir düzenlemenin yapılması yoluna gidilmemiş olmasını bir eksiklik olarak değerlendirirken, bunun Tasarının yasalaşması sürecinde giderileceğini düşünüyoruz.

Kanun Tasarısının ilgili maddesi

“MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendine “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “çocukların cinsel istismarı,” ibaresi eklenmiştir.”

Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@