Memurlar Hangi Hallerde Hem Adli Hem De İdari Ceza Alabilirler ?

Devlet memurları yaptıkları bazı hatalardan dolayı idari ceza alabiliyorlar.Bazı durumlarda ise hem idari ceza hem de adli ceza da alabilirler.

Özlük Hakları 28.10.2015, 23:25 28.10.2015, 23:29
Memurlar Hangi Hallerde Hem Adli Hem De İdari Ceza Alabilirler ?

  Devlet kurumlarında memur statüsünde çalışan memur ve amirler hem devlet memurları kanuna göre hemde Türk Ceza Kanuna tabi olarak ceza alabilirler.

 
Devlet memurlarının, işledikleri bazı fiil ve hallerden dolayı haklarında hem idari (disiplin) soruşturma ve hem de adli (ceza) kovuşturma yapıldığı durumlarla da karşılaşılabilmektedir.
 
 
 
Kamu görevlilerinin bazı fiil ve halleri sadece idari soruşturmalara konu edilirken, bazıları ise adli ve idari soruşturmaya konu olmaktadır.
 
    Devlet memurlarının görevleri sebebiyle yaptıkları bazı fiil, hareket, iş ve işlemlerden dolayı; haklarında Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca işlem yapılabileceği gibi, aynı sebeplerden dolayı haklarında Devlet Memurları Kanunu hükümleri uyarınca da işlem yapılabilir.
 
Memurlar tarafından işlendiğinde hem adli ve hem de idari cezayı gerektirebilecek fiil ve hallerin bazılarını şöyle sayabilir:
 
*İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,söz veya hareketle sataşmak,hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek ya da fiili tecavüzde bulunmak.
 
*Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek.
 
*Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.
 
*Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak.
 
*Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek.
 
*5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.
 
*Nitelikli dolandırıcılık.
 
*Resmi belgede sahtecilikyapmak veya resmi belgeyi bozmak, yok etmek ya da gizlemek.
 
*İhaleye fesat karıştırmak.
 
*Edimin ifasına fesat karıştırmak.
 
*Zimmet.
 
*İrtikap.
 
*Denetim görevini ihmal etmek.
 
*Rüşvet.
 
*Sahip olunan nüfuzu (kamu görevlisi) kötüye kullanmak.
 
*Görevi kötüye kullanmak.
 
*Göreve ilişkin sırrı açıklamak.
 
*Kamu görevini usulsüz olarak üstlenmek.
 
*Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanmak.
 
*Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi.
 
*Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak.
 
*Devlet sırlarından yararlanmak ve Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik göstermek.
 
Memurunyeri.com
 
 
Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@