Memurlar Kanundaki Bu Haktan Yararlanamıyor.Peki Ama Neden ?

Memurlar 657 sayılı devlet memurları kanunun 192. Maddesinde bulunan istenmesi halinde konut kredisi alabileceğini öngören maddedeki hakkından gerekli düzenlemeler yapılmadığı için yararlanamıyor.

Özlük Hakları 08.12.2015, 23:52
Memurlar Kanundaki Bu Haktan Yararlanamıyor.Peki Ama Neden ?
  Memurlar kendilerine tanınmış bazı haklardan mahrum kalıyor.Bunlardan biri de devlet memurları için konut kredisi hakkının kanunda olmasına rağmen ilgili alt hukuki normlarda yapılmamış olması.
Memur Devlet memurlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile tanınmış olan bir haktan, hak sahipleri yararlanamıyor.
 
 
657 sayılı Kanun, 10 yıl ve daha fazla hizmeti olan memurlara, istemeleri halinde özel şartlarla ve öncelikli olarak konut kredisi verilebileceğine hükmetmiştir.
 
Kanunun “Devlet memurları için konut kredisi” başlıklı 192. maddesi;
 
-Devlet memurlarından T.C. Emekli Sandığına tabi hizmeti 10 yıl ve daha fazla olanlara, istekleri üzerine Toplu Konut Fonundan özel şartlarla ve öncelikle konut kredisi verilebileceğini,
 
-Bu krediden faydalanma şartları ile kredi borcunun memurlardan tahsili ve her yıl ödenecek toplam kredi tutarı gibi diğer hususların Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirleneceğini
 
hükme bağlamıştır.
 
Maddede söz edilen “Toplu Konut Fonu” kaldırılmıştır. Öte yandan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürürlüğe konulan ve toplu konut uygulamalarının kredilendirilmesi ile fonun diğer kullanım sahalarına ilişkin esas ve usullerin belirlendiği “Toplu Konut Kredileri Uygulama Yönetmeliği”nde ise 657 sayılı Kanunun memurlara tanıdığı konut kredisi hakkının kullanımına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
 
Kanun hükmünün uygulanabilir kılınması gerekir
 
Devlet memurlarına tanınan bir hakka ilişkin yasa hükmü yürürlükte olmasına rağmen, bu haktan yararlanılmasına imkan tanınmaması, özellikle memur sendikalarının önemle üzerinde durmaları ve hayata geçirilmesi için çaba göstermeleri gereken bir konudur.
 
Harp ve vazife malullerine konut kredisi
 
2.8.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanun, çeşitli yasal düzenlemeler kapsamında harp veya vazife malulü olmaları sebebiyle kendilerine aylık bağlanmış olanlara bir konut ile sınırlı olmak kaydıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından faizsiz olarak kredi verilmesi imkanı getirmiş bulunuyor.
 
6495 sayılı Kanun ile “harp ve vazife malullerine” tanınan konut kredisi imkanının, zaten 657 sayılı Kanunda var olan düzenleme gereği Devlet memurlarına da tanınması uygun olacaktır.
Memurunyeri.com
Kaynak: www.mebpersonel.com
Yorumlar (0)

Gelişmelerden Haberdar Olun

@