Norm Fazla Atamalarında Özür Engeli

Norm Fazla Atamalarında Özür Engeli

AİLE BİRLİĞİNİ GÖZETMEDEN ATAMA YAPILMASI HUKUKA UYGUN DEĞİL”

 Norm kadro fazlası olarak değerlendirilerek, eşinin görev yaptığı il merkezi dışlında o ile bağlı başka bir ilçeye atanan öğretmen tarafından açılan davada, yapılan atamalarda özür durumları ve tercihlerin de dikkate alınması gerekirken buna uyulmadan yapılan atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına ve işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.

Davaya bakan Çorum İdare Mahkemesi 21.02.2013 tarihli Kararında; Anayasanın 20 nci maddesinde yer alan "Herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.", 41 inci maddesinde yer alan "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar." ve 90 ıncı maddesinde yer "usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir." hükümlerinden söz edilerek, Türkiye tarafından 18.05.1954 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi imzalandığı ve “Anılan Sözleşmenin 8. maddesinde de; 1- Herkes özel hayatına, aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. 2- Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu ehliyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir" denildiği belirtildi.
Kararda ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 72. Maddesinde " Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşinde isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76`ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır" hükümlerine vurgu yapılarak, Milli Eğitim Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği gerekçe gösterilerek yapılan atamada, özür durumları ve tercihlerin de dikkate alınması gerekirken buna uyulmadan yapılan atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına ve işlemin yürütülmesinin durdurulmasına karar verildi.
Norm Fazla Atamalarında Özür EngeliNorm Fazla Atamalarında Özür EngeliNorm Fazla Atamalarında Özür Engeli


HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Mebpersonel.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.